Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andrejs Vilks
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Apgūt publiskās un sabiedriskās drošības nodrošināšanas pamatus, apzināt nozīmīgākās publiskās drošības teorijas un veicināt izpratni par to īstenošanu valsts pārvaldē un politiskās plānošanas procesā.

Uzdevumi: apgūt studija kursa terminoloģiju; veidot izpratni par publiskās drošības teorijām; apzināt publiskās drošības teoriju pielietojamību valsts pārvaldē un politiskās plānošanas procesā.

Priekšzināšanas

Politoloģija, Kriminoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūst zināšanas par loģikas priekšmetu, noteiktām semantiskām kategorijām (terminiem, izteikumiem, operatoriem), deduktīviem un induktīviem slēdzieniem, argumentācijas procesa struktūru, kā arī loģisko likumu daudzveidību.

Prasmes

Prot risināt loģikas uzdevumus ar terminiem un izteikumiem, prot pielietot loģikas kārtulas deduktīvo slēdzienu atpazīšanā, prot ātri atrast pamatojamo tēžu argumentus.risinājumus, kā arī prezentēt to.

Kompetences

Spēj izprast loģikas likumus, veidot argumentus un slēdzienus, spēj saskatīt loģikas semantiskās kategorijas juridiskos tekstos.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp8BakalaursIerobežota izvēle