Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Lolita Vilka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Bioloģija; Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un izpratni par sociālā darba teoriju un metodēm, attīstīt analītiskās domāšanas un sociālo problēmu risināšanas prasmes, pielietojot teoriju un metodes.

Priekšzināšanas

Sociālā darba filozofija un vēsture; Socio-kultūras kompetences sociālajā darbā; Socioloģijas teorijas; Sociāla darba pamati; Vispārējā psiholoģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs: definēt, izskaidrot un novērtēt sociālu problēmu, atrast un aprakstīt intervences punktus, vispārējās prakses procesa elementus, izpratīs teoriju pielietošanu sociālā darba praksē.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs: analizēt sociālas sistēmas, novērtēt un interpretēt sociālas situācijas, strukturēt un plānot sociālās iejaukšanās mērķus un stratēģiju.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs pielietot atbilstošas teorijas, metodes un paņēmienus palīdzības sniegšanā un risinot klientu sociālās problēmas.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD3BakalaursObligātsLolita Vilka, Daniel Markovič