Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ārija Baltiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veidot izpratni par menedžmenta teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem sociālajā darbā, metodēm un to pielietojuma iespējām modelējot Labklājības un sociālā darba vadības iespējamos virzienus.

Priekšzināšanas

Sociālā darba pamati, ekonomikas un tiesību pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zina vadības teorijas, vadības procesa elementus, komunikācijas un lēmuma pieņemšanas, lobisma un līderības vietu sociālā darba praksē, kā arī ir ieguvuši zināšanas par krīzes vadības pamatprincipiem Labklājības jomā.

Prasmes

• izvērtēt dažādus vadīšanas stilus; to priekšrocības un trūkumus;
• izprast komunikācijas un lēmumu pieņemšanas procesus;
• novērtēt menedžmenta teorijas attīstību ietekmējošos faktorus;
• prot strādāt komandā/grupā;
• novērtēt sava darba rezultātus;
• motivēt darbiniekus;
• deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi;
• pilnveidot un kritizēt jaunas idejas;
• klausīties, skatīties un lasīt ar radošu attieksmi;
• radoši strukturēt savu darbu.

Kompetences

• analizēt iekšējās un ārējās vides faktoru ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu;
• izvērtēt kontroles procesu;
• analizēt lēmumu pieņemšanas faktorus;
• izskaidrot vadīšanas lomu konflikta, pārmaiņu un stresa situācijās;
• piemērot dažādas konfliktu risināšanas metodes;
• pamatot personāla vadības nepieciešamību, pielietot personāla un komandas vadīšanas metodes;
• spēj vadīt komandas/darba grupas darbu;
• analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD8BakalaursObligāts