Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Sociālā psiholoģija

Mērķis

Veidot priekšstatu par sociālo un vadības psiholoģiju kā zinātnēm un to praktisko pielietojumu savā profesijā.
Attīstīt studējošo zināšanas par populārākajām vadības psiholoģijas teorijām, izprotot vadību kā sociālās mijsakarības procesu.
Veidot izpratni par vadības un sociālajiem procesiem.
Sniegt priekšstatu par organizāciju kā sistēmu.
Sekmēt vadības prasmju pilnveidi.

Priekšzināšanas

Bakalaura līmeņa izglītība.

Rezultāti

Zināšanas

Attīstīt priekšstatu par sociālo un vadības psiholoģiju kā zinātni un to praktisko pielietojumu savā profesijā. Padziļināt zināšanas par nozīmīgākajām vadības psiholoģijas teorijām.

Prasmes

Apliecināt izpratni par vadības procesu izpausmēm. Praksē apliecināt priekšstatu par vadības dinamisko procesu norisēm.

Kompetences

Sekmēt studentu prasmju un iemaņu pilnveidi vadības jautājumu jomā, kā arī sekmēt spēju vadības procesus vērtēt plašāko sociālo procesu ietvarā.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM2MaģistrsObligātsMaija Zakriževska-Belogrudova