Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Anita Ābele
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veicināt pamatzināšanu apguvi par sociālo darbu ar gadījumu.

Priekšzināšanas

Izpratne par profesionālās darbības tiesiskajiem aspektiem, zināšanas par sociālā darba organizāciju, zināšanas par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūst zināšanas par sociālo darbu ar gadījumu, par sociālā darbinieka lomām darbā ar sociālo gadījumu, par darbā nepieciešamo dokumentāciju, par piesaistāmajiem resursiem utt.

Prasmes

Apgūst prasmes uz sociālo gadījumu bāzes sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un strādāt ar nepieciešamo dokumentāciju sociālā gadījuma intervences/ intervences vadīšanas procesā; identificēt sociālās problēmas; plānot intervences procesu; noteikt resursus/ palīdzības formas/ sociālo pakalpojumu tīkla iespējas.

Kompetences

Prot iegūtās zināšanas un prasmes pielietot sociālajā darbā ar gadījumu, risinot gadījumu, un problēmas mazināšanai vai novēršanai piedāvāt atbilstošus resursus.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD4BakalaursObligāts