Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Mārtiņš Moors
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Pārzināt sociālo pakalpojumu veidojošos elementus, jaunu sociālo pakalpojumu veidošanas procesu un esošo sociālo pakalpojumu monitoringa sistēmu.

Priekšzināšanas

Latvijas sociālās drošības sistēmas elementi, to likumdošanas bāze. Pašvaldību sociālie dienesti, to klientu loks. Sociālā darba organizācija pašvaldībās.

Rezultāti

Zināšanas

Izprast sociālo pakalpojumu un sociālo programmu izveides procesu un sastāvdaļas, analizēt esošos sociālos pakalpojumus, noteikt galvenos sociālo pakalpojumu darbības un rezultatīvos rādītājus.

Prasmes

Veikt mērķa grupas vajadzību izvērtējumu, izstrādāt sociālo pakalpojumu aprakstu, veikt sociālo pakalpojumu monitoringu.

Kompetences

Spēja izmantot iegūtās prasmes un zināšanas sociālo pakalpojumu izveidē, administrēšanā un sociālo programmu analīzē.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD4BakalaursObligāts