Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Indra Vīnberga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Ārstniecība; Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Veicināt teorētisko zināšanu apguvi par dažādu sporta spēļu vietu un lomu kā veselības nostiprināšanas līdzekli. Studenti apgūst un pilnveido praktiskās iemaņas dažādās sporta spēlēs, radot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē un attīstīt un uzlabot fiziskās spējas. Apgūst šo spēļu pamatnoteikumus.

Priekšzināšanas

Iemaņas sporta spēlēs vispārizglītojošo skolu programmas ietvaros.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• spēs pastāstīt par dažādām sporta spēlēm un to nozīmi veselības nostiprināšanā;
• nosauks basketbola, volejbola, badmintona, galda tenisa spēles tehnikas iedalījumu;
• nosauks bumbas tehnikas paņēmienus un ķermeņtehnikas basketbolā, volejbolā;
• klasificēs sporta spēļu pamata tehnikas paņēmienus;
• zinās nosaukt mācīto sporta spēļu pamatnoteikumus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• demonstrēt sporta spēļu tehnikas pamatpaņēmienus;
• pielietot apgūtos sporta spēļu pamatnoteikumus tiesājot sacensības;
• izmantot dažādus tehnikas apmācības paņēmienus basketbolā, volejbolā;
• novērtēt dažādu sporta spēļu slodžu ietekmi uz cilvēka organismu.

Kompetences

Studenti spēs lietot sporta spēļu tehnikas elementus atbilstoši situācijai, izmantot sporta spēļu vingrinājumus vispārējās fiziskās sagatavotības uzturēšanā, uzlabošanā un veselības nostiprināšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 2Free choiceInguna Minusa, Daina Lazdeniece-Auniņa
Medicīna4MaģistrsIerobežota izvēleAivars Vīnbergs
Medicīna4MaģistrsIerobežota izvēleAivars Vīnbergs, Inguna Minusa
Veselības sports un fitnesa vadība 2BakalaursFree choice
Veselības sports un fitnesa vadība 2BakalaursFree choice