Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Daina Šmite
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Attīstīt spēju pilnveidot un radīt standartizētus novērtēšanas protokolus un veicināt to lietošanu fizioterapijas praksē, balstoties uz konteksta izvērtēšanu, pieredzes analīzi, kā arī ienesot radošas un inovatīvas idejas, lai uzlabotu fizioterapijas pakalpojumu kvalitāti.

Priekšzināšanas

Zināšanas un prasmes, kas apgūtas, lai iegūtu fizioterapeita kvalifikāciju un bakalaura grādu veselības aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Raksturo standartizētas novērtēšanas elementus fizioterapijas praksē. Raksturo dažādas fizioterapeitu profesionālo organizāciju vadlīnijas par novērtēšanas un dokumentācijas standartiem fizioterapijā. Raksturo saistošo aktuālo likumdošanu, kontekstā ar pacienta datu dokumentāciju un uzglabāšanu.

Prasmes

Apkopo standartizētus funkcionālā stāvokļa izmeklēšanas instrumentus attiecīgās fizioterapijas prakses kontekstā. Sistematizē un salīdzina izmeklēšanas instrumentus, ņemot vērā to īpašības (laika patēriņu, dārdzību, jutību un specifiskumu, izmaiņu laikā u.c.), SFK konceptuālo modeli un fizioterapijas prakses kontekstu.
Analizē novērtēšanas un dokumentācijas pielietošanas veidus un specifiku atsevišķiem elementiem fizioterapijā (sākotnējā izmeklēšana, atkārtota novērtēšana, process, rezultāti) pie dažādiem kontekstuālajiem nosacījumiem.

Kompetences

Veido un attīsta standartizētus novērtēšanas protokolus un veicina to lietošanu fizioterapijas praksē, balstoties uz konteksta izvērtēšanu, pieredzes analīzi, kā arī ienesot radošas un inovatīvas idejas, lai uzlabotu fizioterapijas pakalpojumu kvalitāti.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv2MaģistrsObligātsDace Stirāne, Daiga Spila
Fizioterapija, RFFM1MaģistrsObligātsDace Stirāne