Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andrejs Vilks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Starptautiskās tiesības

Mērķis

Sniegt maģistrantiem zināšanas par starptautiskās tiesiskās sadarbības būtību, iespējām un formām.
Veicināt maģistrantu izpratni par starptautiskās tiesiskās sadarbības praksi un attīstības tendencēm. Spēt veikt darbu, pētniecību sarežģītos apstākļos.

Priekšzināšanas

Apgūti studiju kursi: "Tiesību teorija", "Civilprocess", "Kriminālprocess. Vispārīgā daļa", "Kriminālprocess. Sevišķā daļa", "Tiesību aizsardzības iestādes".

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie spēj parādīt padziļinātas zināšanas par starptautiskās tiesiskās sadarbības būtību un stāvokli; izprot starptautiskās sadarbības formas un specifiku tiesiskai sadarbībai krimināllietās, civillietās un administratīvajā tiesvedībā. Kursa apguves gaitā studējošie iepazīstas ar tiesiskās sadarbības praksi un gūst iemaņas izmantot tiesiskās sadarbības informatīvo tīklu.

Prasmes

Studējošie spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, izzinot starptautiskās tiesiskās sadarbības jomas, iespējas, mehānismus un procesus. Spēj veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveido, lietojot jaunas pieejas.

Kompetences

Studējošie spēj patstāvīgi izvērtēt starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas būtību, formulēt par problēmas risinājumu atbildīgās iestādes kompetenci un rast iespējamus risinājums konkrētai situācijai (kāzusam). Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMjvpz3MaģistrsIerobežota izvēleIlze Bērziņa, Elīna Muižniece-Šoriņa, Ērika Krutova, Andrejs Vilks