Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jānis Grasis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Starptautiskās tiesības

Mērķis

Sniegt studentiem padziļinātu ieskatu galvenajos problēmjautājumos par starptautiskajām publiskajām tiesībām.

Priekšzināšanas

Starptautiskās publiskās tiesības bakalaura līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni starptautiskajās tiesībās, izmantot starptautisko tiesību jaunākās atziņas, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai.

Prasmes

1. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, doktrīnas, metodes un problēmu risināšanas prasmes starptautiskajās tiesībās, lai veiktu pētniecisku darbību.
2. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem starptautisko tiesību jautājumiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
3. Spēj patstāvīgi noteikt savu specializāciju starptautiskajās tiesībās, uzņemties atbildību par veikto juridisko analīzi, veikt pētniecību sarežģītos juridiskos kāzusos.

Kompetences

1. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas starptautisko tiesību problēmas, kā arī pamatot viedokli.
2. Spēj integrēt dažādu tiesību nozaru zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā starptautiskajās tiesībās, parādīt izpratni un ētisko atbildību par starptautisko tiesību iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa2MaģistrsIerobežota izvēleJānis Grasis
Tiesību zinātne, TZMaz3MaģistrsIerobežota izvēleJānis Grasis
Tiesību zinātne, TZMj 2MaģistrsIerobežota izvēleJānis Grasis
Tiesību zinātne, TZMp 2MaģistrsIerobežota izvēleJānis Grasis
Tiesību zinātne, TZMpz 1MaģistrsIerobežota izvēleJānis Grasis
Tiesību zinātne, TZMjz 1MaģistrsIerobežota izvēleJānis Grasis
Tiesību zinātne, TZMja2MaģistrsIerobežota izvēleJānis Grasis
Tiesību zinātne, TZMjaz1MaģistrsIerobežota izvēleJānis Grasis