Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Uģis Ciematnieks
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Sniegt iespēju apgūt pamatzināšanas svarbumbu sporta līdzekļu pielietošanā veselības sportā un fiziskajās aktivitātēs.

Priekšzināšanas

Fiziskā sagatavotība vingrinājumu veikšanai.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais zina svarbumbu sporta līdzekļu pielietošanas metodiskos norādījumus, veic vingrinājumu anatomisko pamatojumu, zina sporta veidu līdzekļu pielietošanas kontrindikācijas, orientējas sporta veidu sacensību noteikumos.

Prasmes

Prot veikt vingrinājumus atbilstoši to tehniskajām prasībām, prot skaidrot to nozīmi veselības sportā un fizisko īpašību attīstīšanā, var veikt vingrinājumus sacensību režīmā, prot vingrinājumu mācīšanas metodiku atbilstoši didaktiskajiem principiem.

Kompetences

Prot pielietot svarbumbu celšanas vingrinājumus veselības sportā un citās fiziskajās aktivitātēs

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.