Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Kristīne Blumfelde-Rutka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne

Mērķis

Sniegt studentiem praktiski lietojamas zināšanas par tirgus pētījuma izmantošanas priekšnosacījumiem, veidot izpratni par mārketinga un tirgus pētījumu specifiku; attīstīt praktiskās iemaņas mārketinga lēmuma problēmas un pētāmās problēmas identificēšanā un analīzē, kā arī piemērotākās datu vākšanas tehnikas izvēlē un pielietojumā.

Priekšzināšanas

Mārketinga pamati, statistika.

Rezultāti

Zināšanas

Izpratne par uzņēmumu mārketinga problēmu analīzes un pētījuma darba uzdevuma definēšanas īpatnībām mārketinga un tirgus pētījumos, pētījuma dizainu un metodoloģiju, piemērotākajām datu vākšanas, datu apstrādes un analīzes metodēm un tehnikām.

Prasmes

Pārzina tirgus pētījuma izmantošanas priekšnosacījumus, mārketinga un tirgus pētījumu specifiku; orientējas mārketinga lēmuma problēmās un pētāmās problēmas identificēšanā un analīzē, kā arī piemērotākās datu vākšanas tehnikas izvēlē un pielietojumā.

Kompetences

Pārzina tirgus pētījumu un mārketinga izpētes loģiku, procedūru un praktisko lietojumu konkrēta uzņēmuma/ organizācijas mārketinga lēmumu pieņemšanas vajadzībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR4BakalaursObligātsAnda Laķe