Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Studiju metodiķe

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Starptautiskās ekonomikas un biznesa katedra, Vadībzinātnes doktora studiju programmas modulis Globālā vadības un līderība

* Ārvalstu studentu studiju procesa angļu valodā nodrošināšana;​​

2011 - pašlaik

Lektora p.i.

Eiropas studiju fakultāte, Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra

* Lekciju kursu: Mārketings un Patērētāju uzvedība docēšana;

* Studiju un bakalaura darbu vadīšana.​​

2008 - 2010

Stundu pasniedzēja

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Starptautisko ekonomisko attiecību katedra

* Lekciju kursu: Starptautiskais mārketings, Globalizācijas un integrācijas procesi starptautiskajā ekonomikā, Starptautiskās ekonomiskās attiecības semināra nodarbību docēšana.​​

2007 - 2009

Studiju metodiķe

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Starptautisko ekonomisko attiecību katedra

* Starptautisko ekonomisko attiecību katedras lietvedības un ikdienas darba nodrošināšana.​​

2002 - 2005

Personāla un biroja sekretāre

Starptautiska farmācijas uzņēmuma AstraZeneca pārstāvniecība Latvijā

* Starptautiska farmācijas uzņēmuma AstraZeneca pārstāvniecība Latvijā lietvedības un ikdienas darba nodrošināšanu;

* Starptautisku konferenču rīkošana;

* Mārketinga aktivitāšu atbalsts.​​

Izglītība

2002 - 2004

Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Rīga

* Vadības teorijas speciāliste

1998 - 2002

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Rīga

* Tirgvedības specialitāte

1996 - 1998

Vidējā izglītība

Dobeles Pilsētas Ģimnāzija

* Matemātikas, angļu valodas un informātikas profila klase

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Konferences

* Rīgas Stradiņa Universitātes 15. Zinātniskā konference, dalība konferencē ar zinātnisku rakstu 17.03.2016.;

* ISWOV un Latvijas Universitātēs starptautiskā konference (29.06.2014. - 02.07.2014., Rīgā), organizācijas komitejas locekle ( International Society for the Study of Work and Organizational Values hosted by University of Latvia);

 

Kursi

* MS Powerpoint kursi a/s Datorzinību centrs 02.2013. Rīga​

 

Vadītie studiju kursi

Patērētāju uzvedība

Docētie studiju kursi

Mārketings

Patērētāju uzvedība

Tirgus segmentācija un produkta pozicionēšana tirgū

Projekti

 

* Grupas līdere, starptautiskā jauniešu apmaiņas projektā Demokrātija un Cilvēktiesības Eiropā., (25.10.2015. – 01.11.2015.), Portugāle;

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

* Pļavniekkalna sākumskolas vecāku padomes locekle 2012. – 2016.

* LU Pirmsstudiju mācību centra organizēto Valsts centralizēto eksāmenu novērotāja (2013. – 2016.);

 

Publikācijas

 

Tēzes​​

 

Blumfelde-Rutka, Kristīne. Sociālo tīklu izmantošanas specifika mārketinga procesā Latvijā / K.Blumfelde-Rutka // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 318.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Andris Sprūds
Dekāns, Docētājs
Ilga Kreituse
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Inna Dovladbekova
Katedras vadītāja, Docētāja
Henrijs Kaļķis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs, Pētnieks
Marta Ābula
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Māris Cepurītis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Romāns Putāns
Studiju programmas vadītājs