Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Studiju programmas vadītāja

Rīgas Stradiņa Universitāte

Bakalaura studiju programma Starptautiskais mārketings un reklāma Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

2011 - pašlaik

Lektore

Rīgas Stradiņa Universitāte

Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

▪  Studiju kursu docēšana:

Starptautiskais mārketings,

Starptautiska zīmola veidošana un vadīšana,

Patērētāju uzvedība,

Ekonomisko pētījumu metodoloģija.

▪  Studiju, bakalaura un maģistra darbu vadīšana.

2012 - 2017

Studiju metodiķe

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Starptautiskās ekonomikas un biznesa katedra, Vadībzinātnes doktora studiju programmas modulis Globālā vadības un līderība studiju procesa koordinēšana

▪  Ārvalstu studentu studiju procesa angļu valodā nodrošināšana;

▪  Ikdienas komunikācija angļu valodā ar doktorantiem par studiju procesu un dažādiem saistītajiem jautājumiem;

▪  Doktorantūras studentu vieslekciju LU organizēšana un koordinēšana;

▪  Promocijas procesa uzsākšanas atbalsts;

▪  Studiju maksas koordinēšana;

▪  Darbs ar Latvijas Universitātes informācijas sistēmu;

▪  Studiju moduļa saliedēšanas pasākumu organizēšana.

2008 - 2010

Pasniedzēja

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Starptautisko ekonomisko attiecību katedra

▪  Lekciju kursu: Starptautiskais mārketings, Globalizācijas un integrācijas procesi starptautiskajā ekonomikā, Starptautiskās ekonomiskās attiecības semināra nodarbību docēšana.

 

2007 - 2009

Studiju metodiķe

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Starptautisko ekonomisko attiecību katedra

▪  Starptautisko ekonomisko attiecību katedras lietvedības un ikdienas darba nodrošināšana.

2002 - 2005

Personāla un biroja sekretāre

AstraZeneca farmaceitiskā uzņēmuma pārstāvniecība Latvijā

▪  Starptautiska farmācijas uzņēmuma AstraZeneca pārstāvniecība Latvijā lietvedības un ikdienas darba nodrošināšanu;

▪  Starptautisku konferenču rīkošana;

▪  Mārketinga aktivitāšu atbalsts.

2000 - 2002

Administratīvais sekretārs/administratīvā sekretāre

Latvijas Universitāte, Pirmsstudiju mācību centrs

Lietvedības un ikdienas darba nodrošināšana, darbs ar kursu pasniedzējiem un klausītājiem.

Izglītība

2002 - 2004

Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte

Vadības teorijas speciāliste

1998 - 2002

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte

Tirgvedības specialitāte

1996 - 1998

Vidējā izglītība

Dobeles pilsētas ģimnāzija

Matemātikas, angļu valodas un informātikas profila klase

Sasniegumi

Konferences

 

▪ K. Blumfelde-Rutka, K. Briņķe (2019.) The impact of brand image on recruitment companies in B2B segment, Rīga Stradiņš University international interdisciplinary conference on social sciences «Places», 2019. gada 2. aprīlī, Rīgā.

▪  K. Blumfelde-Rutka (2018). Patērētāju iepirkšanās paradumu analīze interneta vidē Latvijā, Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference, 2018. gada 22.-23. martā, Rīgā.

▪  K. Blumfelde-Rutka, L. Lazdiņa (2017).  Bērnu ietekme uz pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu piena produktu patēriņa segmentā Latvijā, Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference, 2017. gada 6.-7. aprīlī, Rīgā.

▪  K. Blumfelde-Rutka (2016). Sociālo tīklu izmantošanas specifika mārketinga procesā Latvijā, Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference, 2016. gada 17.-18. martā Rīgā.

▪  ISWOV un Latvijas Universitātēs starptautiskā konference (29.06.2014. - 02.07.2014., Rīgā), organizācijas komitejas locekle ( International Society for the Study of Work and Organizational Values hosted by University of Latvia);

 

Atsauksmes

 

▪  Zurich University of Applied Science  Helene Eller (rekomendācijas vēstule);

▪  MTU Friedrichshafen GmbH (Vācija) Aaron Haussmann (rekomendācijas vēstule);

▪  Latvijas Universitātes, Biznesa, ekonomikas un vadības fakultātes viesprofesors Josef Neuert  (josef[pnkts]neuertatsmbs[pnkts]at);

▪  Latvijas Universitātes, Biznesa, ekonomikas un vadības fakultātes profesore B. Šavriņa;

 

Kursi

 

▪  27.09.2017. -29.11.2017.  "Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei" RSU Pedagoģiskās pilnveides centrs

MS Powerpoint kursi a/s Datorzinību centrs 02.2013. Rīga

 

Apbalvojumi

 

RSU Gada docētāja balva sociālo zinātņu blokā 2016./2017. akadēmiskajā gadā

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Patērētāju uzvedība; 

Pirkuma lēmuma pieņemšanas procesa īpatnības;

Patēriņa paradumu izmaiņas (piemēram plastmasas iepakojumu lietošanas kontekstā, ģimenes kontekstā);

Ilgtspējīga uzņēmējdarbība un mārketings;

Zīmols, kā uzņēmuma konkurētspējas faktors.

 

Starptautiskā pieredzes apmaiņa

 

Dalība starptautiskajā ERASMUS pieredzes apmaiņas nedēļā American University in Bulgaria, Blagoevgradā, Bulgārijā 08.04.19.-11.04.19.

 

Projekti

 

Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē. Studiju kursa aprakstu izstrādātājs. Projekta numurs: 8.2.1.0/18/A/014. 01.05.2019. - 30.11.2023.

 

Kontakti

Kolēģi

Tatjana Muravska
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Ieva Kalve
Docētāja
Marta Urbāne
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Romāns Putāns
Studiju programmas vadītājs, Katedras vadītājs, Docētājs
Kristaps Zaļais
Mentors, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Lelde Metla-Rozentāle
Studiju procesa koordinatore, Docētāja
Māris Cepurītis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Beāte Livdanska
Maģistra studiju programmas vadītāja asistente