Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Laila Meija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_134LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Laila Meija
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, suukatrsu[pnkts]lv, suukatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā un fizioloģijā. Valsts valodas zināšanas. Angļu valodas lasītprasme.
Mērķis:
Ir apgūt pamatzināšanas par veselīgu uzturu dažādos dzīves posmos, par uztura izvēli un funkcionālo pārtiku, lai šīs zināšanas varētu pielietot profesionālajā darbā, sniedzot uz pierādījumiem balstītas uztura rekomendācijas, ieskaitot ieteikumus veselīgas pārtikas izvēlē gan pacientiem, gan dažāda vecuma sabiedrības grupām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pamatuzturvielas un mikroelementi. Pārtikas produktu grupasLekcijas1.00auditorija
2Pamatuzturvielas un mikroelementi. Pārtikas produktu grupasNodarbības1.00auditorija
3Bērnu uzturs dažādos vecuma posmos: zīdaiņa, mazuļa, pirmskolas un skolas vecumāLekcijas1.00auditorija
4Bērnu uzturs dažādos vecuma posmos: zīdaiņa, mazuļa, pirmskolas un skolas vecumāNodarbības1.00auditorija
5Sievietes uzturs dažādos dzīves posmos: grūtniecības, laktācijas periods un perimenopauzeLekcijas1.00auditorija
6Sievietes uzturs dažādos dzīves posmos: grūtniecības, laktācijas periods un perimenopauzeNodarbības1.00auditorija
7Senioru uztursLekcijas1.00auditorija
8Senioru uztursNodarbības1.00auditorija
9Funkcionālās pārtika jēdziens un funkcionālās pārtikas sastāvdaļas. Funkcionālie pārtikas produkti Latvijā un pasaulēLekcijas1.00MITC
10Funkcionālās pārtika jēdziens un funkcionālās pārtikas sastāvdaļas. Funkcionālie pārtikas produkti Latvijā un pasaulēNodarbības1.00MITC
11Pārtikas produktu marķējums, vieda ēdiena izvēleLekcijas1.00MITC
12Pārtikas produktu marķējums, vieda ēdiena izvēleNodarbības1.00MITC
13Ēdiena gatavošanas un uzglabāšanas veidi – ieguvumi un riski veselībaiLekcijas1.00MITC
14Ēdiena gatavošanas un uzglabāšanas veidi – ieguvumi un riski veselībaiNodarbības1.00MITC
15Sabalansēts veselīgs uzturs cilvēkiem ar dažādiem uztura ieradumiem – problēma vai harmoniskas dzīves daļaLekcijas1.00MITC
16Sabalansēts veselīgs uzturs cilvēkiem ar dažādiem uztura ieradumiem – problēma vai harmoniskas dzīves daļaNodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Konkrēti definēti praktiski uzdevumi analizēt uzturu cilvēkiem dažādās vecuma grupās: • uztura ieradumu novērtēšana; • pārtikas produktu kvalitatīvā un kvantitatīvā novērtēšana dažādās uzturproduktu grupās; • pārtikas produktu novērtēšana tirdzniecības vietās; • uztura novērtēšana sabiedriskās ēdināšanas vietās; • vispārēju uztura ieteikumu sagatavošana cilvēkiem dažādās vecuma grupās.
Vērtēšanas kritēriji:
Laikus iesniegtus un kvalitatīvi sagatavotus darbus, prezentācijas un divas mutiskas ieskaites, kas ietver teorētisko zināšanu novērtēšanu un praktiskos uzdevumus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīga studiju kursa apguves studenti pamatzināšanu līmenī spēs: - novērtēt uzturu bērniem dažādās vecuma grupās, pieaugušiem cilvēkiem un senioriem; - analizēt informāciju uz iepakojuma; - izvērtēt dažādus uztura gatavošanas veidus, izvērtējot ēdiena gatavošanas tehnoloģijas ietekmi uz uzturvērtību un ķīmiskās pārvērtības ēdiena gatavošanas laikā.
Prasmes:- sniegt uztura rekomendācijas bērniem dažādās vecuma grupās, pieaugušiem cilvēkiem un senioriem, ņemot vērā arī ēšanas ieradumus (veģetārisms, svaigēšana u.c.) - apmācīt pacientus izvēlēties veselīgu uzturu tirdzniecības vietās, ņemot vērā informāciju uz iepakojuma; - ieteikt veselīgu uztura gatavošanu pacientiem.
Kompetences:Studiju programmas apguves procesā studējošie būs attīstījuši kompetences un spēs novērtēt konkrēta cilvēka uztura paradumus un sniegt uztura ieteikumus atbilstoši vecuma grupai un ēšanas ieradumiem, kā arī izvēlēties veselīgu pārtiku tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump and Janice L Raymond. Krause's Food & the Nutrition Care Process, 13th Edition L., Saunders, 2012
2Judīte Vilsa. Bērnu uzturs, Jāņa Rozes apgāds, 2009
3Roberta Larson Duyff. American Dietetic Association Complete Food and Nutrition Guide. John Willey & Sons.2006
4Jim Mann & A.Stewart Truswell. Essentials of human nutrition, Oxford university press, 2007
Citi informācijas avoti
1https://www.bda.uk.com/
2http://www.eatright.org/
3http://www.eufic.org/
4http://www.efsa.europa.eu/
5http://nihseniorhealth.gov/