Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 0
Kursa vadītājs:Maruta Hoferte
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sniegt studējošajiem zināšanas par fizisko vingrinājumu pielietošanu senioriem fiziskas sagatavotības paaugstināšanā, veselības nostiprināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā, attīstīt izpratni par aktīvas novecošanās būtību un fizisko aktivitāšu pielietojuma nozīmi.

Priekšzināšanas

Sporta fizioloģija, psiholoģija, veselības sporta pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju priekšmeta apguves studējošais spēs:
-raksturot vecāka gadu gājuma cilvēku novecošanās sociālās problēmas;
-izprast un izskaidrot novecošanās procesus organismā,
-raksturot veselīgas novecošanās saistību ar dzīvesveidu un slimību profilaksi;
-izskaidrot un pamatot kustību nozīmi funkciju saglabāšanā;
-nosaukt un raksturot ieteicamo fizisko vingrinājumu veidus;
-pastāstīt par aktivizēšanas un fizisko vingrinājumu pielietošanas principiem senioriem.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju priekšmeta apguves studenti pratīs:
-saprasties un komunicēt ar vecāka gadu gājuma klientiem;
-izglītot vecāka gadu gājuma iedzīvotājus par fiziskajām aktivitātēm;
-izmantot aerobos, līdzsvara, spēka un muskuļu stiepšanas vingrinājumus veselības nostiprināšanai;
-izvēlēties un ieteikt piemērotākos vingrinājumus, slodzes apjomu un intensitāti, dažādus nodarbību veidus vecāka gadu gājuma cilvēkiem;
-pratīs sastādīt vienkāršu veselības sporta treniņa programmu vecāka gadu gājuma cilvēkiem,
-prasmīgi pielietot vecāka gadu gājuma aktivizēšanas principus.

Kompetences

Iegūtās prasmes un kompetences ļaus orientēties vecāka gadu gājuma cilvēku aktīvas novecošanās pamatnostādnēs un aktuālās problēmās, izmantojot fundamentālo zinātņu zināšanas gerontoloģijā un zināšanas par fiziskajām aktivitātēm ,vingrinājumu pielietošanas principiem organisma funkcionālo spēju uzlabošanā, ļaus: novērtēt fizisko sagatavotību senioriem, analizēt iegūtos datus saistībā ar klienta vispārējo stāvokli; pamatot aktuālākās iespējas aktīvas novecošanās jomā Latvijā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.