Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Nora Jansone-Ratinika
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Nozaru pedagoģija

Mērķis

Veicināt pedagoģijas pamatkategoriju un likumību apguvi, saskatot to izmantošanas iespējas profesionālajā veselības sporta praksē.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūst zināšanas un izpratni par pedagoģijas pamatkonceptu, problēmu būtību un risināšanas iespējām, likumībām, cēloņu un seku sakarībām, nozīmi un saturu, mērķiem un ideāliem, tajā aplūkoto problēmu konsekvencēm cilvēka dzīvē.

Prasmes

Saskata pedagoģijas problēmu būtību, tos analizē un izvērtē, fleksibli un radoši izmanto pedagoģijas pieejas un piedāvāto instrumentāriju pētnieciskajā un profesionālajā veselības aprūpes darbā.

Kompetences

Izprot pedagoģijas zinātnē ietverto kategoriju būtību un nozīmību, kompetenti spriež par pedagoģijas problemātiku, atbilstoši integrējot gūtās zināšanas ikdienas profesionālajā praksē. Demonstrē prasmi kompetenti un radoši organizēt savu darbu, kā arī veidot sadarbību ar kolēģiem, klientiem, pacientiem, studentiem. Prot identificēt pedagoģijas kategorijas ikdienas darbā (aprūpi, izglītošanu un audzināšanu), kritiski un argumentēti meklē un īsteno starpdisciplināras (veselības aprūpe, pedagoģija, psiholoģija u.c.) pieejas. Tiecas patstāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS3Pirmais līmenisObligātsNora Jansone-Ratinika