Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vents Sīlis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Kursa mērķis ir palīdzēt studējošajiem sasaistīt medicīnas teoriju ar sociologu iegūtajiem empīriskajiem datiem par individuālajiem un sociālajiem faktoriem, kas ietekmē veselības uzvedību un veselības dzīves stila izvēli.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

• ­Zināšanas par veselības un medicīnas socioloģijas galvenajiem jēdzieniem, veselīgas socioloģijas galvenajiem teorētiskajiem novirzieniem.
• ­Zināšanas par veselības dzīvesstila teorijām un aktīvās novecošanas stratēģijām.
• ­Zināšanas un izpratne par biomedicīniso un biopsihosociālo modeli, holistisku pieeju pacientam, ārsta un pacienta attiecību socioloģiju.

Prasmes

• Identificēt svarīgākās socioloģijas teorijas, kas skaidro veselības uzvedību.
• Izprast un skaidrot slimības pieredzes un stigmatizācijas problemātikā.
• Izskaidrot konkrētu veselības dzīves stilu ietekmējošus dzīves kvalitātes faktorus.

Kompetences

Analizēt un vērtēt individuālos un sociālos faktorus, kas ietekmē indivīda veselības uzvedību un veselības dzīves stila izvēli, situācijas novērtējumā pielietojot holistisku pieeju.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības komunikācija, VKM1MaģistrsObligātsVents Sīlis