Pārlekt uz galveno saturu

Statistikas laboratorija tika izveidota 2013. gadā ar mērķi sekmēt RSU studējošo un docētāju zinātnisko darbību, kā arī sniegt ar statistikas datu apstrādi saistītus pakalpojumus juridiskām personām. Zinātniskās darbības sekmēšana tiek realizēta, piedāvājot studējošajiem un docētājiem konsultācijas par medicīnas pētījumu metodoloģiju, datu ievadi, datu apstrādes programmu lietošanu, datu statistiskās apstrādes metodēm, analīzi, rezultātu interpretāciju un grafisko attēlošanu.

Konsultācijas statistikas datu apstrādē RSU studējošajiem un docētājiem

 • Medicīnas pētījumu metodoloģija
 • Pētījumu datu ievade
 • Datu apstrādes programmu (IBM SPSS, STATA, R) lietošana
 • Datu statistiskās apstrādes metodes un analīze
 • Iegūto rezultātu interpretācija un grafiskā attēlošana

Biežāk uzdotie jautājumi par Statistikas laboratorijas sniegtajām konsultācijām

Vai par konsultācijām Statistikas laboratorijā ir jāmaksā?
- Nē, konsultācijas RSU studējošajiem ir bez maksas.

Vai katrs studējošais var saņemt tikai vienu konsultāciju?
- Studējošie var pieteikties atkārtotām konsultācijām, ja tas ir nepieciešams. Konsultāciju skaits vienam studējošajam nav ierobežots.

Kā iespējams pieteikties konsultācijām?
- Studējošie konsultācijām var pieteikties Studējošo portālā vai E-studiju vidē, aizpildot pieteikuma formu.
- Docētāji - uzrakstot pieteikumu uz e-pasta adresi statistikaatrsu[pnkts]lv.

Kā tiek saņemts konsultācijas apstiprinājums?
- Studējošais savā RSU e-pastā vienas darba dienas laikā saņems konsultācijas apstiprinājuma ziņu ar norādītu konsultācijas datumu, laiku un konsultanta vārdu vai arī ziņu ar cita konsultācijas laika piedāvājumu.

Kā rīkoties, ja vienas darba dienas laikā netiek saņemta ziņa par pieteikuma saņemšanu vai ir radušās citas problēmas ar pieteikšanos?
- Sazinieties ar Statistikas laboratorijas darbiniekiem, rakstot e-pastu uz statistikaatrsu[pnkts]lv vai zvanot pa tālruni 67061539.

Kurš var pieteikties konsultācijām?
- Ikviens RSU pamatstudiju, maģistra studiju vai rezidentūras programmās studējošais.

Kur un kad konsultācijas notiek?
- Konsultācijas notiek Kapseļu ielā 23, 2. stāvs, 34. kabinets katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00

Projekti

Aktuālie projekti

Projekta COST aktivitāte: Mialģiskā encefalomielīta / hroniskā noguruma sindroma Eiropas pētnieciskais tīkls EUROMENE

Projekta mērķis: izveidot vienotu Eiropas pētnieku tīklu (ME/hroniskā noguruma sindroma), lai risinātu pētniecības jautājumus par nezināmās etioloģijas, diagnostikas biomarķieru trūkumu un nepietiekamām ārstniecības iespējām, kas veido negatīvu sociāli ekonomisko ietekmi uz tautsaimniecību.
www.euromene.eu/

COST_logo.jpg

Pētījums par veselību, novecošanu un pensionēšanos Eiropā (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)

Projekta mērķis: iegūt datus par veselības, psiholoģiskajiem, ekonomiskajiem, demogrāfiskajiem aspektiem un sociālo atbalstu iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem dažādās Eiropas valstīs, sniedzot plašas iespējas pētniecībai un veselības politikas veidošanai.
www.share-project.org

SHARE_L_BS_LVA_0.jpg

Sociālo un politisko transformāciju trajektorijas Latvijā pēckrīzes periodā

Projekta mērķi: veicināt sabiedrības transformācijas un pārvaldības procesu izpratni kā priekšnoteikumu ilgtspējīgai sabiedrībai; noskaidrot, kāda ir sociāli mazaizsargāto grupu noturība pret pastāvošiem riskiem un kāda ir šīs grupas spēja atgūties sociālo risku iestāšanas gadījumā; analizēt un novērtēt labās pieredzes piemērus sociālo risku pārvarēšanā.
www.lza.lv

ekosoc-logo.jpg

Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu

Projekta mērķis: izveidot starpdisciplināru, citu valstu pozitīvā pieredzē balstītu un Latvijas reģionālajiem apstākļiem piemērotu, detalizētu iedzīvotāju ataudzes, sabiedrības atjaunotnes un diasporas iesaistes pētniecisko ietvaru sabiedrības attīstības likumsakarību skaidrošanai un darbaspēka piedāvājuma risinājumam ilgtermiņā.
www.lza.lv

ekosoc-logo.jpg

Realizētie projekti

Riska faktoru analīze saslimšanai ar tuberkulozi Latvijā

Projekta mērķis: noskaidrot riska faktoru ietekmi saslimšanai ar tuberkulozi Latvijā, kā arī analizēt riska apstākļus, kam ir pastarpināta ietekme uz saslimšanu, un izstrādāt praktiskas rekomendācijas tuberkulozes izplatības mazināšanai.
Projekts tapis sadarbībā ar RSU MF Infektoloģijas un dermatoloģijas katedru
Projekta sponsors: a/s Olainfarm

TBC_petn.jpg

Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes mērīšanas instrumenta SF-36v2 Latvijas populācijas normu noteikšanas projekta sagatavošana

Projekta mērķis: iegūt datus par Latvijas iedzīvotāju veselības pašvērtējumu un pašziņoto veselības stāvokli un aprēķināt standartizētās Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa mērījuma skalas, kas būs izmantojamas kā standarts Latvijā salīdzināšanai ar atsevišķām cilvēku grupām vai citu valstu datiem.
Projekts tapis sadarbībā ar RSU MF Infektoloģijas un dermatoloģijas katedru

sf36v2_0.jpg

Pakalpojumi juridiskām personām medicīnas pētījumu jomā

Klīniskie pētījumi un novērojumi

 • Pētījumu metodoloģijas izstrāde
 • Klīnisko pētījumu protokolu izstrāde
 • Pacientu anketu (CRF) izveide
 • Datu ievade programmā RedCap
 • Iegūto datu statistiskā apstrāde un analīze.

Konsultācijas

 • Medicīnas pētījumu metodoloģija
 • Pētījumu datu ievade
 • Datu apstrādes programmu (IBM SPSS, STATA, R) lietošana
 • Datu statistiskās apstrādes metodes un analīze
 • Rezultātu interpretācija un grafiskā attēlošana

Lekcijas un kursi

 • Pētniecības metodes
 • Datu statistiskā apstrāde
 • Datu analīzes pamatprincipi
 • Praktiskie semināri par IBM SPSS programmu

Mūsu klienti

Olainfarm

A/s Olainfarm ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Uzņēmuma darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. 

www.olainfarm.lv

olainfarm-sq_0_0.jpg

Silvanols

SIA Silvanols ir viena no straujāk augošajām Latvijas zāļu farmācijas kompānijām, kas jau 20 gadu ražo dabiskas izcelsmes uztura bagātinātājus, medicīniskās ierīces un zāles. Apvienojot zināšanas par dabas vielām ar jaunākajām tehnoloģiju iespējām, ir izveidots vairāk nekā 50 produktu portfelis dažādām indikācijām – no pretsaaukstēšanās līdzekļiem līdz uztura bagātinātājiem kopējā veselības stāvokļa uzlabošanai.

www.silvanols.lv

silvanols_logo_0.png

BIOR

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR ir vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā, kas veic vairāk nekā miljons analīžu gadā un īsteno zinātniski pētniecisko darbu. BIOR kompetencē ir pārtikas kvalitāte, drošība un risku novērtēšana, veterinārmedicīna, infekcijas slimības un to risku novērtējums, sabiedrības veselība un vide, zivju resursu izpēte un akvakultūra.

www.bior.lv

BIOR-logo_0.jpg

Sadarbība

Ārvalstīs

Tartu Universitāte

1632. gadā dibinātā Tartu Universitāte ir viens no vadošajiem pētniecības un studiju centriem Igaunijā, veicot aptuveni 13400 studentu apmācību četrās fakultātēs visos studiju līmeņos.

tartu2.jpg

Viļņas Universitāte

Viļņas Universitāte, kas dibināta 1579. gadā, ir Lietuvas vecākā un lielākā augstākās izglītības iestāde, kurā 14 fakultātēs visos studiju līmeņos izglītību iegūst aptuveni 20500 studentu.

vilnius-uni.jpg

Gēteborgas Universitāte

Gēteborgas Universitāte, kas ir spēcīgs zinātnes centrs un aktīvi iesaistās sociālajos procesos, ir dibināta 1891. gadā un šobrīd, piedāvājot plašas studiju iespējas astoņās fakultātēs, izglīto 37000 studentu.
http://healthmetrics.gu.se/

goteborg-uni.jpg

Upsalas Universitāte

1477. gadā dibinātā Upsalas Universitāte, kuru raksturo bagāta kultūras vide, dažādība, augstas kvalitātes izglītība un starptautiska līmeņa pētniecība, ir vecākā Zviedrijas universitāte, kurā šobrīd deviņās fakultātēs studē aptuveni 45000 tūkstoši studentu.

Upsala-uni_0.jpg

Somijas Vēža reģistrs

Somijas Vēža reģistrs, kas kopš 1953.gada uztur nacionāla līmeņa onkoloģisko slimību datu bāzi, ir starptautiski aktīvs pētniecības institūts ar aptuveni 1500 zinātniskām publikācijām un 100 doktora disertācijām, kurās nozīmīga loma bijusi Reģistra datiem un tā pētniekiem.

FCRa_0.png

Čalmersa Tehniskā universitāte

Čalmersa Tehniskā universitāte ir dibināta 1829. gadā. Tās galvenais darbības virziens ir izglītības nodrošināšana ar tehnisko zinātni saistītās jomās un pētniecība, veicot aptuveni 9500 studentu izglītošanu 13 novirzienos visos studiju līmeņos.

AvancezChalmers_0.png