Pārlekt uz galveno saturu
SHARE
Starptautiskā sadarbība

2022. gada maija un jūnija mijā Latvijā norisinājās klātienes EEZ/ Norvēģijas mobilitātes stipendiju projekta Veselīgas novecošanas, labklājības un sociālās drošības veicināšana pirmais posms ar sadarbības partneriem no Islandes Universitātes un Lihtenšteinas Universitātes.

7.png

Projektā paredzēta zinātniskā, administratīvā personāla, kā arī studentu mobilitāte, lai kopīgi ar partneruniversitātēm izstrādātu zinātnisko projektu pieteikumus par novecošanu, kā arī dalītos pieredzē par iespējamiem risinājumiem, paplašinot universitātēs piedāvāto kursu izvēli.

Pirmā klātienes iepazīšanās ar mobilitātes stipendiju projekta iniciatoru – Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Statistikas mācību laboratoriju – notika struktūrvienības telpās 30. maijā. Lihtenšteinas Universitātes asociētās profesores Taņas Kirnas (Tanja Kirn) vieslekcija Dzimumu atšķirības nākotnes pensijās piesaistīja ne vien pašmāju interesentu uzmanību, bet arī Latvijas Universitātes pētniekus, sociālo platformu, piem., Feministu foruma, SHARE Latvija u. c. lietotājus, jo skāra gan sabiedrības labklājībai svarīgu tematu, gan Latvijā vēl mazpazīstamo dinamiskās mikrosimulācijas statistisko  metodoloģiju.

Visu projektā iesaistīto dalībnieku diskusijas un tuvāka iepazīšanās ar viesiem noritēja neformālā gaisotnē privāti organizētā saviesīgā pasākumā, kurā bija arī iespēja iepazīt latviešu tautas mūziku un tradīcijas.

Nākamā diena tika veltīta starptautiskās sadarbības un projektu ieskicēšanas jautājumiem. Viesu un projekta vadības delegācija tikās ar Starptautisko sakaru departamenta direktori Baibu Pētersoni, kā arī ar starptautiskās sadarbības vadītāju Marutu Funtu. Sarunās starp RSU pārstāvjiem un viesiem prof. Haldoru S. Gudmundsonu (Halldór Sigurður Guðmundsson) no Islandes Universitātes, asoc. prof. Taņu Kirnu un Starptautiskās sadarbības departamenta direktori Mirjanu Šedleri (Mirjana Schädler) no Lihtenšteinas Universitātes, kā arī Fulbraita stipendiāti RSU no Teksasas Universitātes (Texas Tech University Health Sciences Center) doc. Kortniju M. Kvīnu (Courtney M. Queen) tika panākta vienošanās par sadarbības formām starp pētniekiem, akadēmisko personālu un studiju programmu pilnveidošanu studentiem. Tikšanās noslēdzās ar RSU galvenās ēkas apskati Starptautisko sakaru departamenta pārstāves Ilzes Zvēras vadībā.

Projekta partneriem RSU sagādāja neaizmirstamu Anatomijas muzeja apmeklējumu gida pavadībā. Papildus tam RSU projektā iesaistītie dalībnieki noorganizēja Rīgas skaistāko vietu apskati ar gida stāstījumu, ko uz brīdi pārtrauca spēcīgas lietusgāzes. Pēc jūgendstila kvartāla iepazīšanas sekoja vakariņas Vecrīgā.

Partneru vizītē konstruktīvas sarunas risinājās arī ar Rehabilitācijas fakultātes dekāni asoc. prof. Signi Tomsoni un maģistra studiju programmas Veselības vadība direktori Daigu Behmani. Tāpat uz sadarbību vērsta saruna notika Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedrā, ko organizēja Sabiedrības veselības institūta direktore asoc. prof. Anda Ķīvīte-Urtāne ar profesora Ģirta Briģa līdzdalību.

Mobilitātes posms noslēdzās ar četru stundu semināru Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā Rīgā. Seminārā ar prezentācijām piedalījās projekta zinātniskā vadītāja, RSU vadošā pētniece Ieva Reine, pētniece Madara Miķelsone, mobilitātes partneri Taņa Kirna un Haldors S. Gudmundsons, kā arī Baltijas valstu sadarbības tīkla pētnieki no Tallinas Universitātes prof. Lūle Sakeusa (Luule Sakkeus), Viļņas Universitātes prof. Antans Kairis (Antanas Kairys) un pētniece Olga Zamalijeva, kā arī Teksasas Tech universitātes docente Kortnija M. Kvīna. Pasākumā, kas tika organizēts hibrīdformātā, piedalījās vairāku ministriju, Ziemeļvalstu vēstniecību un NVO pārstāvji, pētnieki un studenti, kas interesējas par sabiedrības novecošanas jautājumiem.

Minētā mobilitātes projekta ietvaros rudens semestrī ir plānotas divu doktorantūras studenšu trīs mēnešu mobilitātes vizītes Islandes Universitātē un vairāku RSU darbinieku atbildes vizītes Islandes Universitātē un Lihtenšteinas Universitātē.