Pārlekt uz galveno saturu

Valsts stipendiju veidi

 • Stipendija studiju programmas apguvei jeb minimālā stipendija
 • Minimālā stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā
 • Paaugstinātā stipendija
 • Vienreizējā stipendija
 • Stipendija Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai

Lai pieteiktos Covid-19 stipendijai, pretendentam jāiesniedz dokumenti atbilstīgi RSU stipendiju piešķiršanas nolikuma 8.5. punktam, tostarp informāciju par studējošā ienākumu samazināšanos, brīvā formā izklāstot apstākļus par ienākumu samazināšanos Covid-19 dēļ. Ja studējošajam ir piešķirts valsts sociālais pabalsts, kas paredzēts Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai (bezdarbnieka, dīkstāves), tad pretendēt uz šo stipendiju nevar.

Ar stipendiju veidu aprakstiem var iepazīties RSU stipendiju piešķiršanas nolikumā. Minimālo un paaugstināto stipendiju piešķir uz vienu semestri, to izmaksā katru semestra mēnesi. Minimālo stipendiju grūtniecības atvaļinājumu laikā izmaksā vienu reizi par diviem mēnešiem. Vienreizējā stipendija var tikt piešķirta vienu reizi semestrī; tās apmēru nosaka stipendiju piešķiršanas komisija pieejamā finansējuma ietvaros.

Pieteikties šīm stipendijām var RSU Studējošā portālā, izpildot elektronisko pieteikumu un pievienojot nepieciešamos dokumentus PDF formātā.

NB! Valsts stipendijas elektroniskais pieteikums, kas izpildīts Studējošā portālā, nav jāapstiprina RSU Studentu servisā.

Spēkā esošie Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 740 Noteikumi par stipendijām paredz, ka, piešķirot stipendiju, studējošā sociālais, ģimenes un materiālais stāvoklis tiek ņemts vērā gadījumā, ja diviem vai vairākiem studējošajiem ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rezultāti.

Kas var pretendēt uz stipendiju?

RSU stipendiju piešķiršanas nolikumā noteiktajā kārtībā stipendiju var saņemt studējošie:

 • kuri RSU uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās;
 • kuri atbilst MK 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 Noteikumi par stipendijām paredzētajiem kritērijiem;
 • kuriem nav piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem.

Kad jāpiesakās stipendijai?

Pavasara semestris 2020/21
Stipendijas veidsPieteikšanās datumi

Pamatstudiju programmās studējošajiem, maģistrantiem

Doktorantiem
Minimālā stipendija1.02.–22.02.1.–15.03.
Stipendija Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai1.02.–22.02. 
Paaugstinātā stipendija1.02.–22.02.Piešķiršanu lemj komisija minimālo un paaugstināto stipendiju izskatīšanas sēdē
Vienreizējā stipendija23.02.–31.05.23.02.–31.05.
Minimālā stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā23.02.–31.05.23.02.–31.05.

Kā pieteikties valsts stipendijai?

Valsts stipendijai var pieteikties elektroniski RSU Studējošā portālā, izpildot elektronisku pieteikumu. Ja dokumentu iesniegšana elektroniski Studējošā portālā nav iespējama, pieteikums stipendijas saņemšanai jāiesniedz klātienē RSU Studentu servisā Dzirciema ielā 16, K korpusa 100. telpā.

Kādi dokumenti jāiesniedz stipendijas saņemšanai?

Piesakoties valsts stipendijai elektroniski RSU Studējošā portālā, pretendents pieteikumā paredzētajos laukos pievieno:

 • īpašus sociālos apstākļus apliecinošus valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtus dokumentus PDF formātā, ja uz pretendentu ir attiecināms kāds no RSU Stipendiju nolikuma 4.8. punktā minētajiem sociālajiem statusiem;
 • pamatstudiju un maģistra programmu studentiem – dokumentus PDF formātā (vēlams, ieskenētus), kas apliecina pretendenta zinātniskās darbības rādītājus, ja tāda ir veikta atbilstoši RSU Stipendiju nolikuma 4.3. minētajām prasībām;
 • ja studējošais attaisnojošu iemeslu dēļ kārtojis pārbaudījumus sesijas pagarinājumā – dokumentus PDF formātā, kas apliecina attaisnojošo iemeslu;
 • doktorantiem jāiesniedz aizpildīta un parakstīta veidlapa DN-1, vēlams, ieskenēta PDF formātā (zinātnisko darbību apliecinoši dokumenti nav jāiesniedz).

Piesakoties valsts stipendijai klātienē RSU Studentu servisā Dzirciema ielā 16, pretendents iesniedz:

 • aizpildītu noteiktas formas iesniegumu stipendijas saņemšanai;
 • īpašus sociālos apstākļus apliecinošu valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtus dokumentus PDF formātā (vēlams, ieskenētus), ja uz pretendentu ir attiecināms kāds no RSU Stipendiju nolikuma 4.8. punktā minētajiem sociālajiem statusiem;
 • pamatstudiju un maģistra programmu studentiem – dokumentus PDF formātā (vēlams, ieskenētus), kas apliecina pretendenta zinātniskās darbības rādītājus, ja tāda ir veikta atbilstoši RSU Stipendiju nolikuma 4.3. minētajām prasībām;
 • ja studējošais attaisnojošu iemeslu dēļ kārtojis pārbaudījumus sesijas pagarinājumā – dokumentus, kas apliecina attaisnojošo iemeslu (vēlams, ieskenētus PDF formātā);
 • doktorantiem jāiesniedz aizpildīta un parakstīta veidlapa DN-1, vēlams, ieskenēta PDF formātā (zinātnisko darbību apliecinoši dokumenti nav jāiesniedz).

Kontaktinformācija