Pārlekt uz galveno saturu

Kārtējā uzņemšanas periodā reflektanti ar iegūtu pirmā līmeņa augstāko izglītību vai nepabeigtu augstāko izglītību tiek aicināti turpināt studēt Rīgas Stradiņa universitātē vēlākos studiju posmos visās programmās, vienojoties ar attiecīgās fakultātes vadību un salīdzinot iegūtos kredītpunktus, lai noteiktu, kurā semestrī reflektants tiek ieskaitīts.

Elektroniskā pieteikšanās

Studiju programmām Māszinības ar specialitāti un Vecmāte

1. jūnijs – 31. jūlijs

1. jūnijs – 14. jūlijs

Elektroniskā pieteikuma apstiprināšana

Studiju programmām Māszinības ar specialitāti un Vecmāte

1.–31. jūlijs

1.–14. jūlijs

Iestājpārbaudījumi
(Studiju programmām Māszinības ar specialitāti un Vecmāte)

15.–16. jūlijs

Rezultātu paziņošana

Studiju programmām Māszinības ar specialitāti un Vecmāte

Individuāli

20. jūlijs

Līgumu slēgšana

Studiju programmām Māszinības ar specialitāti un Vecmāte

Individuāli

24. un 27. jūlijs

Pieteikties studijām
Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox.

Iesniedz pieteikumu studijām

Piesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā

Iesniedz elektronisko pieteikumu no 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. jūlijam RSU
e-Uzņemšanā *.

Iesniedzot pieteikumu, tev ir jāaugšupielādē šādu dokumentu kopijas un apliecinājumi:

 • Vidējās izglītības atestāta un sekmju izraksta kopijas (piesakoties bakalaura studiju programmai);
 • CE sertifikātu kopijas (piesakoties bakalaura studiju programmai);
 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma un diploma pielikuma ar medicīnas māsas / vecmātes kvalifikāciju kopija (studiju programmām Māszinības ar specialitāti un Vecmāte);
 • Bakalaura diploma un tā pielikuma kopijas (piesakoties maģistra studiju programmai);
 • Pases vai personas apliecības (abas puses) kopija; 
 • Maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu);
 • Augstākās izglītības diploma ar pielikumu vai akadēmiskās izziņas kopijas, (pamatojums uzņemšanai vēlākos studiju posmos);
 • Digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai. 

Studijām vēlākos posmos Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmā Māszinības ar specialitāti  ambulatorās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, operāciju māsa, garīgās veselības aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa un profesionālā bakalaura studiju programmā Vecmāte elektroniskā pieteikšanās studijām e-Uzņemšanā pieejama no 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 14. jūlijam.

* RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas laika posmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. jūlijam (studiju programmām Māszinības ar specialitāti un Vecmāte no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 14. jūlijam) tavu elektronisko pieteikumu izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un  studiju līgumu slēgšanu (uzņemšanas konkursa izturēšanas gadījumā).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev ir jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.
Piesakies studijām ar drošu elektronisko parakstu

Iesniedz pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūti Uzņemšanas komisijai uz e-pasta adresi studentuservissatrsu[pnkts]lv no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. jūlijam.

E-pasta sūtījuma pieteikumam Tev ir jāpievieno:

 • Reflektanta pieteikuma apliecinājuma anketa, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu (veidlapa pamatstudiju programmāmveidlapa maģistra studiju programmām); 
 • Vidējās izglītības atestāta un sekmju izraksta kopijas (piesakoties bakalaura studiju programmai);
 • CE sertifikātu kopijas (piesakoties bakalaura studiju programmai);
 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma un diploma pielikuma ar medicīnas māsas / vecmātes kvalifikāciju kopija (studiju programmām Māszinības ar specialitāti un Vecmāte);
 • Bakalaura diploma un tā pielikuma kopijas (piesakoties maģistra studiju programmai);
 • Pases vai personas apliecības (abas puses) kopija; 
 • Maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta;
 • Augstākās izglītības diploma ar pielikumu vai akadēmiskās izziņas kopijas, (pamatojums uzņemšanai vēlākos studiju posmos);
 • Digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai.

Studijām vēlākos posmos Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmā Māszinības ar specialitāti  ambulatorās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, operāciju māsa, garīgās veselības aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa un profesionālā bakalaura studiju programmā Vecmāte iesniedz pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot Uzņemšanas komisijai uz e-pasta adresi studentuservissatrsu[pnkts]lv no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 14. jūlijam.

Piesakies studijām uz vietas Rīgas Stradiņa universitātē (Rīgā, Dzirciema ielā 16)

Piesakies studijām uz vietas universitātē no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. jūlijam. 

Dokumentu pieņemšana klātienē notiks pēc iepriekšēja pieraksta.

Dokumentu pieņemšana notiks šādos laikos:
P., Pk. 9.00–17.00
O., T., C. 8.00–19.00
S. 9.00–16.00 (4. un 25. jūlijs)

Ierodoties RSU, Uzņemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Vidējās izglītības atestāta un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus (piesakoties bakalaura studiju programmai);
 • CE sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus (piesakoties bakalaura studiju programmai);
 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms un diploma pielikums ar medicīnas māsas / vecmātes kvalifikāciju (studiju programmām Māszinības ar specialitāti un Vecmāte);
 • Bakalaura diploma un tā pielikuma kopijas, uzrādot oriģinālus (piesakoties maģistra studiju programmai);
 • Pases vai personas apliecības (abas puses) kopija, uzrādot oriģinālu; 
 • Maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta;
 • Augstākās izglītības diploma ar pielikumu vai akadēmiskās izziņas kopijas, uzrādot oriģinālus (pamatojums uzņemšanai vēlākos studiju posmos).

Studijām vēlākos posmos Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmā Māszinības ar specialitāti  ambulatorās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, operāciju māsa, garīgās veselības aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa un profesionālā bakalaura studiju programmā Vecmāte piesakies studijām uz vietas universitātē no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 14. jūlijam.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas. Pilnvarotajai personai ir jābūt līdzi oriģinālai notariāli apstiprinātai vai reflektanta sastādītai rakstiskai vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītai pilnvarai (pilnvara vai tās kopija jāiesniedz kopā ar reflektanta dokumentiem). 

Reģistrācijas maksa par kredītpunktu pielīdzināšanu un dokumentu iesniegšanu – EUR 35,00.

Iestājpārbaudījumi

Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi ir jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos.

OSPPP kārtošana profesionālā bakalaura studiju programmu Māszinības ar specialitāti ambulatorās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, operāciju māsa, garīgās veselības aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa un Vecmāte reflektantiem atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem notiks 2020. gada 15. un 16. jūlijā.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Reflektanti, kuri pieteikušies studiju uzsākšanai studijām vēlākos posmos, tiks personīgi informēti par kredītpunktu pielīdzinājumu rezultātiem un studiju līgumu slēgšanas iespējām.

Uzņemšanas konkursa rezultātu paziņošana profesionālā bakalaura studiju programmām Māszinības ar specialitāti un Vecmāte notiks 2020. gada 20. jūlijā no plkst. 12.00:

 • e-Uzņemšanas portālā http://uznemsana.rsu.lv
 • Rezultāti tiks nosūtīts uz reflektanta  e-pasta adresi, kura norādīta uzņemšanas pieteikumā.
Studiju līgumu slēgšana ar drošu elektronisko parakstu

Studiju līgumu iespējams noslēgt un parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

Uzņemšanas konkursu izturējušie reflektanti studiju līgumu ar drošu elektronisko parakstu varēs parakstīt uzņemšanas sistēmā.

Studiju līgumu slēgšana profesionālā bakalaura studiju programmās Māszinības ar specialitāti un Vecmāte notiks no 2020. gada 24. līdz 27. jūlijam.

Studiju līgumu slēgšana klātienē

Studiju līgumu varēs noslēgt arī klātienē Rīgā, Dzirciema ielā 16 pēc iepriekšēja pieraksta.

Studiju līgumu slēgšana profesionālā bakalaura studiju programmās Māszinības ar specialitāti un Vecmāte notiks 2020. gada 24. un 27. jūlijā no plkst. 10.00–17.00.

Pieraksties RSU jaunumiem!