Pārlekt uz galveno saturu

Kārtējā uzņemšanas periodā reflektanti ar iegūtu pirmā līmeņa augstāko izglītību vai nepabeigtu augstāko izglītību tiek aicināti turpināt studēt Rīgas Stradiņa universitātē vēlākos studiju posmos visās programmās, vienojoties ar attiecīgās fakultātes vadību un salīdzinot iegūtos kredītpunktus, lai noteiktu, kurā semestrī reflektants tiek ieskaitīts.

Elektroniskā pieteikšanās studijām 1. jūnijs – 30. jūlijs
Elektronisko pieteikumu apstiprināšana1.–30. jūlijs
Rezultātu paziņošanaIndividuāli
Studiju līgumu slēgšanaIndividuāli
Semestra sākums30. augusts

Pieteikties studijām
Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox.

Iesniedz pieteikumu studijām

Piesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā

Iesniedzot pieteikumu, tev ir jāaugšupielādē šādi dokumenti un apliecinājumi:

  • vidējās izglītības atestāts un sekmju izraksts – abas puses līdz mācību iestādes zīmogam (piesakoties bakalaura studiju programmai);
  • CE sertifikāti (piesakoties bakalaura studiju programmai);
  • bakalaura diploms un tā pielikums līdz mācību iestādes zīmogam (piesakoties maģistra studiju programmai);
  • pase vai personas apliecība (abas puses); 
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, un nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma datni);
  • augstākās izglītības diploms ar pielikumu vai akadēmiskā izziņa (pamatojums uzņemšanai vēlākos studiju posmos);
  • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
  • digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai. 
* RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv
autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tavu elektronisko pieteikumu izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi informāciju par tālāko uzņemšanas norisi un studiju līguma slēgšanu.

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev ir jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.

Reģistrācijas maksa par kredītpunktu pielīdzināšanu un dokumentu iesniegšanu – EUR 35,00.

 

Pieraksties RSU jaunumiem!