Skip to main content

Kārtējā uzņemšanas periodā reflektanti ar iegūtu pirmā līmeņa augstāko izglītību vai nepabeigtu augstāko izglītību tiek aicināti turpināt studēt Rīgas Stradiņa universitātē vēlākos studiju posmos visās programmās, vienojoties ar attiecīgās fakultātes vadību un salīdzinot iegūtos kredītpunktus, lai noteiktu, kurā semestrī reflektants tiek ieskaitīts.

Elektroniskā pieteikšanās1. jūnijs  11. augusts
Dokumentu iesniegšana klātienē3. jūlijs  11. augusts / 25. jūlijs (Māszinības ar specializāciju, Vecmāte)
Iestājpārbaudījumi (Māszinības ar specializāciju, Vecmāte)26. 28. jūlijs
Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Informācija par kredītpunktu pielīdzināšanas rezultātu un iespējamais studiju līguma slēgšanas datums jums tiks paziņots, zvanot uz jūsu norādīto tālruņa numuru.

Studiju programmām Māszinība (ar specializāciju) un Vecmāte rezultāti tiks paziņoti 31. jūlijā; līgumu slēgšana – 7. un 8. augustā.

Reģistrācija

No 1. jūnija līdz 11. augustam piesakies izvēlētajā pamatstudiju programmā RSU pieteikšanās sistēmā e-Uzņemšana*.

Pēc dokumentu reģistrācijas e-Uzņemšanā* no 3. jūlija līdz 11. augustam jāierodas Rīgas Stradiņa universitātē (Rīgā, Dzirciema ielā 16), lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu un nokārtotu pārbaudījumus, ja tādi ir paredzēti.

No 1. jūnija līdz 25. jūlijam piesakies studijām vēlākos studiju posmos:

 • profesionālā bakalaura studiju programmā Māszinības ar specialitāti
  - Ambulatorās aprūpes māsa,
  - Ķirurģiskās aprūpes māsa,
  - Operāciju māsa,
  - Garīgās veselības aprūpes māsa,
  - Internās aprūpes māsa,
  - Anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa,
  - Bērnu aprūpes māsa;

 • profesionālā bakalaura studiju programmā Vecmāte.

Pēc dokumentu reģistrācijas e-Uzņemšanā no 3. līdz 25. jūlijam jāierodas RSU Studentu servisā, Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusa 100. kabinetā, lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu un nokārtotu pārbaudījumus.

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

 • Dokumentu pieņemšana studiju programmās notiks no 3. jūlija līdz 11. augustam Rīgas Stradiņa universitātē Rīgā, Dzirciema ielā 16, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (trešdien, 5. jūlijā, no 8.00 līdz 19.00).
 • Dokumentu pieņemšana profesionālā bakalaura studiju programmā Māszinības (ar specialitāti Ambulatorās aprūpes māsa, Ķirurģiskās aprūpes māsa, Operāciju māsa, Garīgās veselības aprūpes māsa, Internās aprūpes māsa, Anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa, Bērnu aprūpes māsa) un profesionālā bakalaura studiju programmā Vecmāte notiks RSU Studentu servisā (Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusa 100. kabinetā) no 3. līdz 25. jūlijam darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (trešdienās no 8.00 līdz 19.00).

Iesniedzamie dokumenti

 • Vidējās izglītības dokumentu kopijas (atestāts, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus
 • CE sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus
 • Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu *
 • Maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu

* Uz pases kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Piekrītu pases kopijas iesniegšanai Rīgas Stradiņa universitātē un personas datu apstrādei." Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas. Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi ir jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos.

Reģistrācijas maksa par kredītpunktu pielīdzināšanu un dokumentu iesniegšanu – 35 EUR – jāsamaksā ar bankas pārskaitījumu; studiju programmu Māszinības (ar specialitāti) un Vecmāte reflektantiem reģistrācijas maksa par kredītpunktu pielīdzināšanu un dokumentu iesniegšanu – 15 EUR (piesakoties elektroniski) vai 20 EUR (piesakoties klātienē). Visi maksājumi jāveic ar bankas pārskaitījumu, norādot RSU rekvizītus.

Pārbaudījumi

Studiju programmaPārbaudījuma veidsLaiksAdrese
Māszinības (ar specialitāti Ambulatorās aprūpes māsa, Ķirurģiskās aprūpes māsa, Operāciju māsa, Garīgās veselības aprūpes māsa, Internās aprūpes māsa, Anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa, Bērnu aprūpes māsa)Objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (OSPPP)26.–28. jūlijā (Uzņemšanas komisijas darbinieku norādītā laikā)Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a
Vecmāte

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

 • Informācija par kredītpunktu pielīdzināšanas rezultātu un iespējamais studiju līguma slēgšanas datums tiks paziņots, zvanot uz reflektanta norādīto tālruņa numuru.
 • Uzņemšanas konkursa rezultāti profesionālā bakalaura studiju programmā Māszinības (ar specialitāti Ambulatorās aprūpes māsa, Ķirurģiskās aprūpes māsa, Operāciju māsa, Garīgās veselības aprūpes māsa, Internās aprūpes māsa, Anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa, Bērnu aprūpes māsa) un profesionālā bakalaura studiju programmā Vecmāte tiks paziņoti 31. jūlijā no pulksten 12.00 vietnē www.rsu.lv/rezultati un RSU vestibilā (Dzirciema ielā 16) pie informācijas dēļiem.
  Studiju līgumu slēgšana šajās programmās notiks 7. un 8. augustā no plkst. 10.00 līdz 17.00 (Rīgā, Dzirciema ielā 16).

Lai apskatītu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs.