Uzņemšana vēlākos studiju posmos | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Kārtējā uzņemšanas periodā reflektanti ar iegūtu pirmā līmeņa augstāko izglītību vai nepabeigtu augstāko izglītību tiek aicināti turpināt studēt Rīgas Stradiņa universitātē vēlākos studiju posmos visās programmās, vienojoties ar attiecīgās fakultātes vadību un salīdzinot iegūtos kredītpunktus, lai noteiktu, kurā semestrī reflektants tiek ieskaitīts.

2018. gada vasaras uzņemšanā notiks pieteikšanās studijām vēlākos studiju posmos visās studiju programmās.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmā "Māszinības" ar specialitāti: Ambulatoras aprūpes māsa, Ķirurgiskas aprūpes māsa, Operāciju māsa, Garīgās veselības aprūpes māsa, Internās aprūpes māsa, Anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa, Bērnu aprūpes māsa un profesionālā bakalaura studiju programmā "Vecmāte" ir noteikti atšķirīgi uzņemšanas datumi un turpmāk šīs programmas tiek apzīmētas kā Atsevišķās SVSLF studiju programmas.

Elektroniskā pieteikšanās

1. jūnijs – 14. augusts

1. jūnijs – 20. jūlijs – atsevišķās SVSLF studiju programmās
Dokumentu iesniegšana klātienē

2. jūlijs – 14. augusts

2.–20. jūlijs – atsevišķās SVSLF studiju programmās
Iestājpārbaudījumi (programmās, kurās tie paredzēti)20.–23. jūlijs – atsevišķās SVSLF studiju programmās
Rezultātu paziņošana24. jūlijā (no plkst. 12.00) – atsevišķās SVSLF studiju programmās
Līgumu slēgšana30. un 31. jūlijā – atsevišķās SVSLF studiju programmās

Reģistrācija

No 1. jūnija līdz 14. augustam piesakies izvēlētajā pamatstudiju programmā RSU pieteikšanās sistēmā e-Uzņemšana* Atsevišķām SVSLF studiju programmām to var paveikt no 1. jūnija līdz 20. jūlijam.

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

  • Dokumentu pieņemšana studiju programmās notiks Rīgas Stradiņa universitātes Studentu servisā Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusā, 100. kabinetā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8:00 līdz 19:00 no 2. jūlija līdz 14. augustam. Atsevišķām SVSLF studiju programmām no 2. līdz 20. jūlijam.

Iesniedzamie dokumenti

  • Vidējās izglītības atestāta un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus (piesakoties bakalaura studiju programmai)
  • CE sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus (piesakoties bakalaura studiju programmai)
  • Bakalaura diploma un tā pielikuma kopijas, uzrādot oriģinālus (piesakoties maģistra studiju programmai)
  • Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu *
  • Maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu
  • Augstākās izglītības diploma ar pielikumu vai akadēmiskās izziņas kopijas, uzrādot oriģinālus (pamatojums uzņemšanai vēlākos studiju posmos)

* Uz pases kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Pases / personas apliecības kopija ir pareiza." Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas. Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi ir jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos.

Reģistrācijas maksa par kredītpunktu pielīdzināšanu un dokumentu iesniegšanu – 35 EUR – jāsamaksā ar bankas pārskaitījumu. Visi maksājumi jāveic ar bankas pārskaitījumu, norādot RSU rekvizītus.
Informācija par reģistrācijas maksu Atsevišķām SVSLF studiju programmām.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi Atsevišķām SVSLF studiju programmām, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tādi ir paredzēti, notiks no 20. līdz 23. jūlijam.

Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos. Informāciju par pārbaudījumiem, rezultātiem un līguma slēgšanu saņemsiet, iesniedzot dokumentus.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Reflektanti tiks personīgi informēti par kredītpunktu pielīdzinājumu rezultātiem un studiju līgumu slēgšanas datumiem.

Atsevišķām SVSLF studiju programmām uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 24. jūlijā pulksten 12.00 vietnē www.rsu.lv/rezultati un RSU Rīgā, Dzirciema ielā 16 (vestibilā) pie informācijas dēļiem. Lai apskatītu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs. Studiju līgumu slēgšana Atsevišķās SVSLF studiju programmās notiks 30. un 31. jūlijā no plkst. 10:00 līdz 17:00. Studiju līgumu parakstīšana notiks Rīgā, Dzirciema ielā 16, Studentu servisā, K korpusa 1. stāvā, 100. kabinetā.