Pārlekt uz galveno saturu

Kārtējā uzņemšanas periodā reflektanti ar iegūtu pirmā līmeņa augstāko izglītību vai nepabeigtu augstāko izglītību tiek aicināti turpināt studēt Rīgas Stradiņa universitātē vēlākos studiju posmos visās programmās, vienojoties ar attiecīgās fakultātes vadību un salīdzinot iegūtos kredītpunktus, lai noteiktu, kurā semestrī reflektants tiek ieskaitīts.

Elektroniskā pieteikšanās studijām No 5. jūnija līdz 31. jūlija plkst.17.00
Elektronisko pieteikumu apstiprināšanaNo 6. līdz 31. jūlijam
Rezultātu paziņošanaKatram reflektantam personīgi
Studiju līgumu slēgšanaIndividuāli vienojoties ar reflektantu
Semestra sākums28. augustā

Pieteikties studijām
Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox)

Iesniedz pieteikumu studijām

Piesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā no 2023. gada 5. jūnija līdz 2023. gada 31. jūlija plkst. 17.00.

Iesniedzot pieteikumu, tev ir jāaugšupielādē šādi dokumenti un apliecinājumi:

 • vidējās izglītības atestāts un sekmju izraksts – abas puses līdz mācību iestādes zīmogam (piesakoties bakalaura studiju programmai);
 • CE sertifikāti (piesakoties bakalaura studiju programmai);
 • bakalaura diploms un tā pielikums līdz mācību iestādes zīmogam (piesakoties maģistra studiju programmai);
 • pase vai personas apliecība (abas puses); 
 • maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, un nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma datni);
 • augstākās izglītības diploms ar pielikumu vai akadēmiskā izziņa (pamatojums uzņemšanai vēlākos studiju posmos);
 • aizpildīts reflektanta iesniegums par kredītpunktu atzīšanu vai pielīdzināšanu;
 • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
 • digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai;
 • ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu, un aizpildīts iesniegums;
 • ja izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu esi ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
* RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv
autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tavu elektronisko pieteikumu izskatīs un ar e-pasta starpniecību laika posmā no 2023. gada 6. līdz 31. jūlijam apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi informāciju par tālāko uzņemšanas norisi un studiju līguma slēgšanu.

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev ir jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.

Reģistrācijas maksa par kredītpunktu pielīdzināšanu un dokumentu iesniegšanu – EUR 35,00.

Pieraksties RSU jaunumiem!