Pārlekt uz galveno saturu

Kārtējā uzņemšanas periodā reflektanti ar iegūtu pirmā līmeņa augstāko izglītību vai nepabeigtu augstāko izglītību tiek aicināti turpināt studēt Rīgas Stradiņa universitātē vēlākos studiju posmos visās programmās, vienojoties ar attiecīgās fakultātes vadību un salīdzinot iegūtos kredītpunktus, lai noteiktu, kurā semestrī reflektants tiek ieskaitīts.

2019. gada vasaras uzņemšanā notiks pieteikšanās studijām vēlākos studiju posmos visās studiju programmās.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes profesionālajā bakalaura studiju programmā Māszinības ar specialitāti Ambulatoras aprūpes māsa, Ķirurgiskas aprūpes māsa, Operāciju māsa, Garīgās veselības aprūpes māsa, Internās aprūpes māsa, Anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa, Bērnu aprūpes māsa un profesionālajā bakalaura studiju programmā Vecmāte ir noteikti atšķirīgi uzņemšanas datumi un turpmāk šīs programmas tiek apzīmētas kā Atsevišķās SVSLF studiju programmas.

Elektroniskā pieteikšanās

No 1. jūnija līdz 2. augustam

No 1. jūnija līdz 26. jūlijam – atsevišķās SVSLF studiju programmās
Dokumentu iesniegšana klātienē

No 1. jūlija līdz 2. augustam

No 1. līdz 26. jūlijam – atsevišķās SVSLF studiju programmās
Iestājpārbaudījumi (programmās, kurās tie paredzēti)26. un 29. jūlijā – atsevišķās SVSLF studiju programmās
Rezultātu paziņošana31. jūlijā – atsevišķās SVSLF studiju programmās
Līgumu slēgšana6. un 7. augustā – atsevišķās SVSLF studiju programmās

Reģistrācija

No 1. jūnija līdz 2. augustam piesakies izvēlētajā studiju programmā RSU pieteikšanās sistēmā e-Uzņemšana* Atsevišķām SVSLF studiju programmām to var paveikt no 1. jūnija līdz 26. jūlijam.

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentu pieņemšana studiju programmās notiks Rīgas Stradiņa universitātē Rīgā, Dzirciema ielā 16, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00.
Dokumentu iesniegšana klātienē studijām vēlākos posmos visās bakalaura, profesionālajās un maģistra programmās notiks no 1. jūlija līdz 2. augustam, bet atsevišķās SVSLF studiju programmās – no 1. līdz 26. jūlijam.

Iesniedzamie dokumenti

  • Vidējās izglītības atestāta un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus (piesakoties bakalaura studiju programmai)
  • CE sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus (piesakoties bakalaura studiju programmai)
  • Bakalaura diploma un tā pielikuma kopijas, uzrādot oriģinālus (piesakoties maģistra studiju programmai)
  • Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu *
  • Maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu.
  • Augstākās izglītības diploma ar pielikumu vai akadēmiskās izziņas kopijas, uzrādot oriģinālus (pamatojums uzņemšanai vēlākos studiju posmos)

* Uz pases kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Pases / personas apliecības kopija ir pareiza." Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam.

Fotogrāfija studenta apliecībai ir svarīga pieteikuma sastāvdaļa, tādēļ, iesniedzot dokumentus klātienē, fotografēšanās ir noteikta kā obligāta prasība, ja fotogrāfija nebūs jau iepriekš augšuplādēta uzņemšanas elektroniskajā pieteikumā.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas. Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi ir jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos.

Reģistrācijas maksa par kredītpunktu pielīdzināšanu un dokumentu iesniegšanu – 35 EUR – jāsamaksā ar bankas pārskaitījumu. Visi maksājumi jāveic ar bankas pārskaitījumu, norādot RSU rekvizītus.
Piesakoties elektroniski, reģistracijas maksas veikšanai tiks piedāvāts banklinks.
Informācija par reģistrācijas maksu Atsevišķām SVSLF studiju programmām.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi atsevišķām SVSLF studiju programmām, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tādi ir paredzēti, notiks 26. un 29. jūlijā.

Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos. Informāciju par pārbaudījumiem, rezultātiem un līguma slēgšanu saņemsiet, iesniedzot dokumentus.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Reflektanti tiks personīgi informēti par kredītpunktu pielīdzinājumu rezultātiem un studiju līgumu slēgšanas iespējām.

Atsevišķām SVSLF studiju programmām uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 31. jūlijā no plkst. 12.00 vietnē www.rsu.lv/rezultati. Lai apskatītu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs. 
Studiju līgumu slēgšana Atsevišķās SVSLF studiju programmās notiks 6. un 7. augustā no plkst. 10:00 līdz 17:00. Studiju līgumu parakstīšana notiks Rīgā, Dzirciema ielā 16, Studentu servisā, K korpusa 1. stāvā, 100. kabinetā.