Skip to main content

Kārtējā uzņemšanas periodā reflektanti ar iegūtu pirmā līmeņa augstāko izglītību vai nepabeigtu augstāko izglītību tiek aicināti turpināt studēt Rīgas Stradiņa universitātē vēlākos studiju posmos visās programmās, vienojoties ar attiecīgās fakultātes vadību un salīdzinot iegūtos kredītpunktus, lai noteiktu, kurā semestrī reflektants tiek ieskaitīts.

2018. gada ziemas uzņemšanā notiks pieteikšanās četrās studiju programmās:

Elektroniskā pieteikšanās

1.26. janvāris

Dokumentu iesniegšana klātienē8.26. janvāris

Reģistrācija

No 1. līdz 26. janvārim piesakies izvēlētajā pamatstudiju programmā RSU pieteikšanās sistēmā e-Uzņemšana*.

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

  • Dokumentu pieņemšana studiju programmās notiks Rīgas Stradiņa universitātes Studentu servisā Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusā, 100. kabinetā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 no 8. līdz 26. janvārim.

Iesniedzamie dokumenti

  • Vidējās izglītības atestāta un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus (piesakoties bakalaura studiju programmai)
  • CE sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus (piesakoties bakalaura studiju programmai)
  • Bakalaura diploma un tā pielikuma kopijas, uzrādot oriģinālus (piesakoties maģistra studiju programmai)
  • Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu *
  • Maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu
  • Augstākās izglītības diploma ar pielikumu vai akadēmiskās izziņas kopijas, uzrādot oriģinālus (pamatojums uzņemšanai vēlākos studiju posmos)

* Uz pases kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Piekrītu pases kopijas iesniegšanai Rīgas Stradiņa universitātē un personas datu apstrādei." Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas. Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi ir jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos.

Reģistrācijas maksa par kredītpunktu pielīdzināšanu un dokumentu iesniegšanu – 35 EUR – jāsamaksā ar bankas pārskaitījumu. Visi maksājumi jāveic ar bankas pārskaitījumu, norādot RSU rekvizītus.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Reflektanti tiks personīgi informēti par kredītpunktu pielīdzinājumu rezultātiem un studiju līgumu slēgšanas datumiem.