Pārlekt uz galveno saturu

Kārtējā uzņemšanas periodā reflektanti ar iegūtu pirmā līmeņa augstāko izglītību vai nepabeigtu augstāko izglītību tiek aicināti turpināt studēt Rīgas Stradiņa universitātē vēlākos studiju posmos visās programmās, vienojoties ar attiecīgās fakultātes vadību un salīdzinot iegūtos kredītpunktus, lai noteiktu, kurā semestrī reflektants tiek ieskaitīts.

2019. gada vasaras uzņemšanā notiek pieteikšanās studijām vēlākos studiju posmos visās studiju programmās.

Elektroniskā pieteikšanās

1. decembris – 10. janvāris

Dokumentu iesniegšana klātienē

9. decembris – 10. janvāris

Iestājpārbaudījumi (programmās, kurās tie paredzēti)

14. janvāris

Rezultātu paziņošana

16. janvāris

Līgumu slēgšana

20., 21. janvāris

Reģistrācija

Dokumentu reģistrācija piedāvātajās studiju programmās e-Uzņemšanā* pieejama no 2019. gada 1. decembra līdz 2020. gada 10. janvārim.

Pēc tās veikšanas, no 2019. gada 9. decembra līdz 2020. gada 10. janvārim, reflektantiem jāierodas apstiprināt ievadīto datu patiesumu Rīgas Stradiņa universitātē Studentu servisā.

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentu pieņemšana klātienē piedāvātajās studiju programmās notiks Rīgas Stradiņa universitātē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Studentu servisā.

P., C. 8.30-17.00
O. 8.30-16.00
T., Pk. 8.30-18.00
S. 8.00-15.00

Iesniedzamie dokumenti

  • Vidējās izglītības atestāta un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus (piesakoties bakalaura studiju programmai)
  • CE sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus (piesakoties bakalaura studiju programmai)
  • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms un diploma pielikums un māsas kvalifikācija (atsevišķās SVSLF programmās)
  • Bakalaura diploma un tā pielikuma kopijas, uzrādot oriģinālus (piesakoties maģistra studiju programmai)
  • Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu *
  • Maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu.
  • Augstākās izglītības diploma ar pielikumu vai akadēmiskās izziņas kopijas, uzrādot oriģinālus (pamatojums uzņemšanai vēlākos studiju posmos)

* Uz pases kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Pases / personas apliecības kopija ir pareiza." Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam.

Fotogrāfija studenta apliecībai ir svarīga pieteikuma sastāvdaļa, tādēļ, iesniedzot dokumentus klātienē, fotografēšanās ir noteikta kā obligāta prasība, ja fotogrāfija nebūs jau iepriekš augšuplādēta uzņemšanas elektroniskajā pieteikumā.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas. Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi ir jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos.

Reģistrācijas maksa par kredītpunktu pielīdzināšanu un dokumentu iesniegšanu – 35 EUR – jāsamaksā ar bankas pārskaitījumu. Visi maksājumi jāveic ar bankas pārskaitījumu, norādot RSU rekvizītus.
Piesakoties elektroniski, reģistracijas maksas veikšanai tiks piedāvāts banklinks.
Informācija par reģistrācijas maksu atsevišķām SVSLF studiju programmām.

Iestājpārbaudījumi

Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos. Informāciju par pārbaudījumiem, rezultātiem un līguma slēgšanu saņemsiet, iesniedzot dokumentus.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Reflektanti tiks personīgi informēti par kredītpunktu pielīdzinājumu rezultātiem un studiju līgumu slēgšanas iespējām.