Pārlekt uz galveno saturu

Saņemto pieteikumu skaits līdz 17.06.2021 08:00 – 29.

Rīga

Pamatstudijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Bakalaura akadēmiskais
Fotogrāfija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (FO)0150
Fotogrāfija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (FON)0150
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SBIE)0201
Psiholoģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (PSb)0755
Sabiedriskās attiecības, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SA)0250
Starptautiskais mārketings un reklāma, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MR)0451
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SE)0501
Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZ)0502
Žurnālistika, akadēmiskā bakalaura studiju programma (ZR)0252
Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZN)0651
Multimediju komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MK)0551
Multimediju komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MKN)0250
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība (ANGĻU VALODĀ), akadēmiskā bakalaura studiju programma (IBSE)0200
Veselības sports (tikai “Veselības sporta speciālists” absolventiem), akadēmiskā bakalaura studiju programma (VSv)0200
Bakalaura profesionālais
Ortozēšana - protezēšana, profesionālā bakalaura studiju programma (RFO)1241
Audiologopēdija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFA)2461
Ergoterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFE)3661
Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFF)24360
Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (MZF)104120
Sabiedrības veselība, profesionālā bakalaura studiju programma (SVF)24121
Uzturs, profesionālā bakalaura studiju programma (RFU)12164
Vecmāte, profesionālā bakalaura studiju programma (MZFVb)15150
Uzturs, profesionālā bakalaura studiju programma (RFUN)0241
Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (SD)8122
Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (SDN)0121
Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFFN)0300
Policijas darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (PDPvp)0100
Policijas darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (PDPNvp)0500
1. līmeņa profesionālais
Zobu higiēnists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (ZFH)0200
Veselības sporta speciālists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (VSS)0750
2. līmeņa profesionālais augstākais
Farmācija, profesionālā studiju programma (FF)26241
Medicīna, profesionālā studiju programma (MF)200401
Zobārstniecība, profesionālā studiju programma (ZF)24120
Maģistra studijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Maģistra akadēmiskais
Starptautiskās attiecības un diplomātija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SEDM)0200
Reģionālā politika un valsts pārvaldība, akadēmiskā maģistra studiju programma (RPVPM)0140
Sabiedrības veselība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SVFM)10120
Komunikācija un mediju studijas, akadēmiskā maģistra studiju programma (KMM)0150
Sociālā antropoloģija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SAM)0150
Tiesību zinātne (bez izglītības Tiesību zinātnē), profesionālā maģistra studiju programma (TZMa)0200
Māszinības, akadēmiskā maģistra studiju programma (MZFM)16120
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SSAM)0250
Uzturzinātne, akadēmiskā maģistra studiju programma (UM)1000
Rehabilitācija, akadēmiskā maģistra studiju programma (REHM)1650
Veselības komunikācija, akadēmiskā maģistra studiju programma (VKM)0200
Biomedicīna, akadēmiskā maģistra studiju programma (MFMB)660
Biostatistika, akadēmiskā maģistra studiju programma (MFBS)0100
Biostatistika, akadēmiskā maģistra studiju programma (MFBSN)0100
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija (ANGĻU VALODĀ), akadēmiskā maģistra studiju programma (IGDMeng)0200
Maģistra profesionālais
Tiesību zinātne (ar akadēmisko bakalauru), profesionālā maģistra studiju programma (TZMp)0800
Sociālais darbs (ar profesionālo bakalaura grādu sociālajā darbā), profesionālā maģistra studiju programma (SDNM)0120
Mākslas terapija, profesionālā maģistra studiju programma (RFMT)1060
Starptautiskais bizness un tiesības, profesionālā maģistra studiju programma (SBTM)0140
Starptautiskais bizness un tiesības (ar profesionālo bakalauru), profesionālā maģistra studiju programma (SBTMe)0140
Tiesību zinātne (ar profesionālo bakalauru), profesionālā maģistra studiju programma (TZMj)0800
Tiesību zinātne, profesionālā maģistra studiju programma (TZMjo)000
Veselības psiholoģija (ar profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā), profesionālā maģistra studiju programma (VPMp)2240
Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (VPM)0240
Supervīzija, profesionālā maģistra studiju programma (SPVM)0240
Tiesību zinātne, profesionālā maģistra studiju programma (TZMpo)000
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība (ar profesionālo bakalauru), profesionālā maģistra studiju programma (SMBVMe)0150
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, profesionālā maģistra studiju programma (SMBVM)0150
Veselības vadība, profesionālā maģistra studiju programma (MFVVM)8320
Veselības vadība (ar profesionālo bakalauru grādu ekonomikā, biznesa vadībā vai vadībzinībās un uzņēmuma vadītāja profesionālā kvalifikācija vai pieredze vadītāja amatā), profesionālā maģistra studiju programma (MFVVMp)8320
Sociālais darbs, profesionālā maģistra studiju programma (SDNMp)0120
Veselības vadība, profesionālā maģistra studiju programma (MFVMp)0140
Tiesību zinātne, profesionālā maģistra studiju programma (TZMjvpz)0100
2. līmeņa profesionālais augstākais
Rūpnieciskā farmācija, profesionālā studiju programma (FFRf)650
Doktorantūra
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Doktora grāds
Politikas zinātne, doktora studiju programma (Dp)2120
Socioloģija, doktora studiju programma (Ds)2120
Vadībzinātne, doktora studiju programma (Dv)2120
Medicīna, doktora studiju programma (Dm)4060
Farmācija, doktora studiju programma (Df)4120
Juridiskās zinātnes, doktora studiju programma (Dj)2120
Komunikācijas kultūra un multimediji, doktora studiju programma (Dkm)0160
Psiholoģija, doktora studiju programma (Dps)0160

Liepāja

Pamatstudijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
1. līmeņa profesionālais
Veselības sporta speciālists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFRFV)0200
Ārsta palīgs, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFAP)24120
Ārstnieciskā masāža, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFĀM)3201
Bakalaura profesionālais
Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFb)35120
Bakalaura akadēmiskais
Psiholoģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (LFPSb)0150
Maģistra studijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Maģistra akadēmiskais
Māszinības, akadēmiskā maģistra studiju programma (LFMZFM)110
Maģistra profesionālais
Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (LFVPSM)0150
Veselības psiholoģija (ar profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā), profesionālā maģistra studiju programma (LFVPSMp)0150