Pārlekt uz galveno saturu

Saņemto pieteikumu skaits līdz 31.08.2022 23:00 – 8029.

Rīga

Pamatstudijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Bakalaura profesionālais
Ergoterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFE)369307
Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFF)2436469
Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (MZF)13012477
Audiologopēdija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFA)246215
Uzturs, profesionālā bakalaura studiju programma (RFU)1218383
Sabiedrības veselība, profesionālā bakalaura studiju programma (SVF)2412197
Uzturs, profesionālā bakalaura studiju programma (RFUN)03090
Vecmāte, profesionālā bakalaura studiju programma (MZFVb)1515240
Ortozēšana - protezēšana, profesionālā bakalaura studiju programma (RFO)124188
Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (SD)24874
Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFFN)03099
Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (SDN)01213
Bakalaura akadēmiskais
Žurnālistika, akadēmiskā bakalaura studiju programma (ZR)120132
Multimediju komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MK)1040433
Multimediju komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MKN)02071
Fotogrāfija (Multimediju komunikācijas apakšprogramma), akadēmiskā bakalaura studiju programma (FO) * Kopējas 10 budžeta vietas ar studiju programmu Multimediju komunikācija01544
Fotogrāfija (Multimediju komunikācijas apakšprogramma), akadēmiskā bakalaura studiju programma (FON)01577
Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZ)560223
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SBIE)220138
Sabiedriskās attiecības, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SA)320134
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, akadēmiskā bakalaura studiju programma (IBSEeng)1020244
Psiholoģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (PSb)4100401
Starptautiskais mārketings un reklāma, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MR)150238
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SE)650173
Veselības sports (tikai “Veselības sporta speciālists” absolventiem), akadēmiskā bakalaura studiju programma (VSv)0154
Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZNT)02052
Veselības sports, akadēmiskā bakalaura studiju programma (VSv)0154
Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZN)05030
2. līmeņa profesionālais augstākais
Farmācija, profesionālā studiju programma (FF)3018275
Medicīna, profesionālā studiju programma (MF)205501252
Zobārstniecība, profesionālā studiju programma (ZF)2424240
1. līmeņa profesionālais
Veselības sporta speciālists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (VSS)07590
Zobu higiēnists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (ZFH)02043
Maģistra studijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Maģistra akadēmiskais
Komunikācija un mediju studijas, akadēmiskā maģistra studiju programma (KMM)11528
Tiesību zinātne (bez iepriekšējās izglītības Tiesību zinātnē), akadēmiskā maģistra studiju programma (TZMa)01515
Rehabilitācija, akadēmiskā maģistra studiju programma (REHM)16629
Sociālā antropoloģija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SAM)1157
Veselības vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma (VVM)83266
Starptautiskās attiecības un diplomātija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SEDM)12019
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SSAM)01519
Biostatistika, akadēmiskā maģistra studiju programma (MFBSN)1100
Māszinības, akadēmiskā maģistra studiju programma (MZFM)16825
Veselības komunikācija, akadēmiskā maģistra studiju programma (VKM)11513
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, akadēmiskā maģistra studiju programma (IGDMeng)0156
Sabiedrības veselība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SVFM)10630
Uzturzinātne, akadēmiskā maģistra studiju programma (UM)10024
Biostatistika, akadēmiskā maģistra studiju programma (MFBS)0120
Krievijas un Eirāzijas studijas, akadēmiskā maģistra studiju programma (RESMeng)101512
Maģistra profesionālais
Starptautiskais bizness un tiesības, profesionālā maģistra studiju programma (SBTM)11516
Veselības psiholoģija (ar profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā), profesionālā maģistra studiju programma (VPMp)21225
Sociālais darbs (ar profesionālo bakalaura grādu sociālajā darbā), profesionālā maģistra studiju programma (SDNM)0154
Mākslas terapija, profesionālā maģistra studiju programma (RFMT)10674
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība (ar profesionālo bakalauru), profesionālā maģistra studiju programma (SMBVMe)1208
Tiesību zinātne (ar akadēmisko bakalauru), profesionālā maģistra studiju programma (TZMp)32539
Supervīzija, profesionālā maģistra studiju programma (SPVM)02418
Tiesību zinātne (ar profesionālo bakalauru), profesionālā maģistra studiju programma (TZMj)2256
Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (VPM)01224
Starptautiskais bizness un tiesības (ar profesionālo bakalauru), profesionālā maģistra studiju programma (SBTMe)1158
Klīniskā farmācija, profesionālā maģistra studiju programma (FFMp)10713
Sociālais darbs, profesionālā maģistra studiju programma (SDNMp)01510
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, profesionālā maģistra studiju programma (SMBVM)12042
Doktorantūra
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Doktora grāds
Politikas zinātne, doktora studiju programma (Dp)3127
Socioloģija, doktora studiju programma (Ds)3123
Biznesa vadība un ekonomika - sociālās zinātnes, doktora studiju programma (Dv)2123
Biznesa vadība un ekonomika – veselības aprūpe, doktora studiju programma (Dv)261
Tiesību zinātne, doktora studiju programma (Dj)3125
Veselības aprūpe - apakšprogramma Medicīna, doktora studiju programma (DVAm)30641
Veselības aprūpe - apakšprogramma Farmācija, doktora studiju programma (DVAf)465
Komunikācijas kultūra un multimediji, doktora studiju programma (Dkm)367
Psiholoģija – veselības aprūpe, doktora studiju programma (DVAps)268
Psiholoģija - sociālās zinātnes, doktora studiju programma (Dps)0160

Liepāja

Pamatstudijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
1. līmeņa profesionālais
Veselības sporta speciālists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFRFV)02015
Ārstnieciskā masāža, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFĀM)32053
Ārsta palīgs, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFAP)2812124
Bakalaura profesionālais
Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFb)401079
Bakalaura akadēmiskais
Psiholoģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (LFPSb)02044
Maģistra studijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Maģistra profesionālais
Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (LFVPSM)0100
Veselības psiholoģija (ar profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā), profesionālā maģistra studiju programma (LFVPSMp)0201
Maģistra akadēmiskais
Māszinības, akadēmiskā maģistra studiju programma (LFMZFM)0123