Pārlekt uz galveno saturu

Saņemto pieteikumu skaits līdz 1.09.2017. plkst. 9.00 – 4857.

PAMATSTUDIJAS

Studiju programma

Budžeta / bezmaksas vietas

Maksas
vietas

Iesniegto dokumentu skaits

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Veselības sporta speciālists (VSS)

0

60

79

Zobu higiēnists (ZFH)

0

 30 

29

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Farmācija (FF)

40

8

135

Farmācija (FFN)

0

20

5

Medicīna (MF)

200 

30

607

Zobārstniecība (ZF)

24

8

122

Bakalaura studiju programmas veselības aprūpes jomā

Audiologopēdija (RFA)

24

3

94

Ergoterapija (RFE)

 24 

3

165

Fizioterapija (RFF)

36

12

288

Fizioterapija (RFFN)

 12 

46

Māszinības (MZF, MZFk)

12

12

98

Māszinības ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa (MZFka)

12

12

43

Māszinības ar specializāciju Bērnu aprūpes māsa (MZFkb)

12

12

30

Māszinības ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa (MZFkg)

12

12

14

Māszinības ar specializāciju Internās aprūpes māsa (MZFki)

12

12

44

Māszinības ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa (MZFkk)

12

12

35

Māszinības ar specializāciju Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa (MZFkn)

12

12

42

Māszinības ar specializāciju Operāciju māsa (MZFko)

12

12

30

Ortozēšana protezēšana (RFO)

 12 

2

76

Sabiedrības veselība (SVF)

24

12

79

Sociālais darbs (SD)

12

12

22

Sociālais darbs (SDN)

0

12

19

Uzturs (RFU)

12

3

139

Uzturs (RFUN)

0

12

19

Vecmāte (MZFVb, MZFVbk)

15 

12

82

Bakalaura studiju programmas sociālo zinātņu jomā

Fotogrāfija (FO)

1

15

31

Fotogrāfija (FON)

0

 15 

16

Multimediju komunikācija (MK)

2

45

143

Multimediju komunikācija (MKN)

0

15

39

Organizāciju un menedžmenta socioloģija (OM)

 1 

20

44

Politika un politiskā komunikācija (PPK)

1

14

62

Psiholoģija (PS)

1

25

128

Sabiedriskās attiecības (SA)

2

20

90

Starta uzņēmējdarbības vadība (SUV)

2

 18 

51

Starptautiskais mārketings un reklāma (MR)

2

38

138

Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas (SE)

 2 

38

111

Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika (SBIE)

 2 

18

81

Tiesību zinātne (TZP)

5

50

150

Tiesību zinātne (TZPN)

0

50

83

Tiesību zinātne (TZ)

3

50

75

Tiesību zinātne (TZN)

0

50

85

Žurnālistika (ZR)

2

20

96

Liepājas filiāle

Studiju programma

Budžeta / bezmaksas vietas

Maksas
vietas

Iesniegto dokumentu skaits

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Ārsta palīgs (LFAP)

36

0

35

Ārstnieciskā masāža (LFĀM)

3

20

26

Māszinības (LFMZ)

12

0

18

Māszinības (LFMZFS)

0

12

4

Veselības sporta speciālists (LFRFV)

0

20

15

Bakalaura studiju programmas veselības aprūpes jomā

Māszinības (LFMZFb)

24

12

38

Māszinības ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa (LFMZFbka)

24

24

8

Māszinības ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa (LFMZFbkg)

Māszinības ar specializāciju Internās aprūpes māsa (LFMZFbki)

Māszinības ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa (LFMZFbkk)

Māszinības ar specializāciju Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa (LFMZFbn)

Māszinības ar specializāciju Operācijas māsa (LFMZFbko)

Māszinības ar specializāciju Bērnu aprūpes māsa (LFMZFbkb)

MAĢISTRANTŪRA

Studiju programma

Budžeta / bezmaksas vietas

Maksas
vietas

Iesniegto dokumentu skaits

Maģistra studiju programmas veselības aprūpes jomā

Biomedicīna (MFMB)

6

2

9

Mākslas terapija (RFMT)

10

6

26

Fizioterapija (RFFM)

10

6

18

Māszinības (MZFM)

10

12

35

Rehabilitācija (REHM)

10

5

26

Rūpnieciskā farmācija (FFRf)

10

2

1

Sabiedrības veselība (SVFM)

10

12

21

Sociālais darbs (SDM, SDMp)

0

12

3

Sociālais darbs (SDNM, SDNMp)

0

12

11

Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem (SDMb)

0

10

2

Supervīzija (SPVM)

0

24

9

Uzturzinātne (UM)

10

0

23

Veselības psiholoģija (VPSM, VPSMp)

0

24

16

Veselības vadība (MFVVM, MFVVMp)

10

14

91

Maģistra studiju programmas sociālo zinātņu jomā

Komunikācija un mediju studijas (KMM)

1

15

24

Reģionālā politika un valsts pārvaldība (RPVPM)

 1 

9

11

Sociālā antropoloģija (SAM)

1

15

12

Sociālo procesu analīze un vadība (SPAM)

1

15

6

Starptautiskais bizness un tiesības (SBTM, SBTMe)

2

18

12

Starptautiskās attiecības un diplomātija (SEDM)

1

14

18

Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība (SMBVM, SMBVMe)

2

28

32

Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība (SSAM)

1

15

19

Tiesību zinātne (TZMj, TZMjo)

3

40

59

Tiesību zinātne (TZMa)

0

20

10

Tiesību zinātne (TZMp, TZMpo)

2

40

42

REZIDENTŪRA

Studiju programma

Budžeta / bezmaksas vietas

Maksas
vietas

Iesniegto dokumentu skaits

Rezidentūra medicīnā (RZ) un (RZZ)

150 

 

231

DOKTORANTŪRA

Studiju programma

Budžeta / bezmaksas vietas

Maksas
vietas

Iesniegto dokumentu skaits

Farmācija (Df)

4

Tiks noteikts saskaņā ar uzņemšanas rezultātiem

4

Juridiskās zinātnes (Dj)

2

9

Medicīna (Dm)

30

41

Politikas zinātne (Dp)

2

7

Socioloģija (Ds)

2

2

Komunikācijas kultūra un multimediji (Dkm)

0

16

2

Psiholoģija (Dps)

0

16

8