Pārlekt uz galveno saturu

Saņemto pieteikumu skaits līdz 13.08.2022 05:00 – 7949.

Rīga

Pamatstudijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Bakalaura profesionālais
Ergoterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFE)369310
Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFF)2436471
Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (MZF)13012478
Audiologopēdija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFA)246214
Uzturs, profesionālā bakalaura studiju programma (RFU)1218384
Sabiedrības veselība, profesionālā bakalaura studiju programma (SVF)2412196
Uzturs, profesionālā bakalaura studiju programma (RFUN)03083
Vecmāte, profesionālā bakalaura studiju programma (MZFVb)1515239
Ortozēšana - protezēšana, profesionālā bakalaura studiju programma (RFO)124188
Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (SD)24874
Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFFN)03094
Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (SDN)01213
Bakalaura akadēmiskais
Žurnālistika, akadēmiskā bakalaura studiju programma (ZR)120130
Multimediju komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MK)1040430
Multimediju komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MKN)02068
Fotogrāfija (Multimediju komunikācijas apakšprogramma), akadēmiskā bakalaura studiju programma (FO) * Kopējas 10 budžeta vietas ar studiju programmu Multimediju komunikācija01540
Fotogrāfija (Multimediju komunikācijas apakšprogramma), akadēmiskā bakalaura studiju programma (FON)01578
Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZ)560222
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SBIE)220139
Sabiedriskās attiecības, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SA)320133
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, akadēmiskā bakalaura studiju programma (IBSEeng)1020243
Psiholoģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (PSb)4100398
Starptautiskais mārketings un reklāma, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MR)150231
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SE)650170
Veselības sports (tikai “Veselības sporta speciālists” absolventiem), akadēmiskā bakalaura studiju programma (VSv)0154
Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZNT)02048
Veselības sports, akadēmiskā bakalaura studiju programma (VSv)0154
Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZN)05029
2. līmeņa profesionālais augstākais
Farmācija, profesionālā studiju programma (FF)3018275
Medicīna, profesionālā studiju programma (MF)205501252
Zobārstniecība, profesionālā studiju programma (ZF)2424240
1. līmeņa profesionālais
Veselības sporta speciālists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (VSS)07582
Zobu higiēnists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (ZFH)02043
Maģistra studijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Maģistra akadēmiskais
Komunikācija un mediju studijas, akadēmiskā maģistra studiju programma (KMM)11527
Tiesību zinātne (bez iepriekšējās izglītības Tiesību zinātnē), akadēmiskā maģistra studiju programma (TZMa)01513
Rehabilitācija, akadēmiskā maģistra studiju programma (REHM)16629
Sociālā antropoloģija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SAM)1156
Veselības vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma (VVM)83263
Starptautiskās attiecības un diplomātija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SEDM)12019
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SSAM)01522
Biostatistika, akadēmiskā maģistra studiju programma (MFBSN)1100
Māszinības, akadēmiskā maģistra studiju programma (MZFM)16822
Veselības komunikācija, akadēmiskā maģistra studiju programma (VKM)11512
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, akadēmiskā maģistra studiju programma (IGDMeng)0158
Sabiedrības veselība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SVFM)10631
Uzturzinātne, akadēmiskā maģistra studiju programma (UM)10025
Biostatistika, akadēmiskā maģistra studiju programma (MFBS)0120
Krievijas un Eirāzijas studijas, akadēmiskā maģistra studiju programma (RESMeng)10158
Maģistra profesionālais
Starptautiskais bizness un tiesības, profesionālā maģistra studiju programma (SBTM)11516
Veselības psiholoģija (ar profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā), profesionālā maģistra studiju programma (VPMp)21224
Sociālais darbs (ar profesionālo bakalaura grādu sociālajā darbā), profesionālā maģistra studiju programma (SDNM)0154
Mākslas terapija, profesionālā maģistra studiju programma (RFMT)10674
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība (ar profesionālo bakalauru), profesionālā maģistra studiju programma (SMBVMe)1208
Tiesību zinātne (ar akadēmisko bakalauru), profesionālā maģistra studiju programma (TZMp)32539
Supervīzija, profesionālā maģistra studiju programma (SPVM)02415
Tiesību zinātne (ar profesionālo bakalauru), profesionālā maģistra studiju programma (TZMj)2255
Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (VPM)01222
Starptautiskais bizness un tiesības (ar profesionālo bakalauru), profesionālā maģistra studiju programma (SBTMe)1158
Klīniskā farmācija, profesionālā maģistra studiju programma (FFMp)10713
Sociālais darbs, profesionālā maģistra studiju programma (SDNMp)0158
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, profesionālā maģistra studiju programma (SMBVM)12042
Doktorantūra
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Doktora grāds
Politikas zinātne, doktora studiju programma (Dp)3125
Socioloģija, doktora studiju programma (Ds)3122
Biznesa vadība un ekonomika - sociālās zinātnes, doktora studiju programma (Dv)2121
Biznesa vadība un ekonomika – veselības aprūpe, doktora studiju programma (Dv)260
Tiesību zinātne, doktora studiju programma (Dj)3125
Veselības aprūpe - apakšprogramma Medicīna, doktora studiju programma (DVAm)30640
Veselības aprūpe - apakšprogramma Farmācija, doktora studiju programma (DVAf)464
Komunikācijas kultūra un multimediji, doktora studiju programma (Dkm)367
Psiholoģija – veselības aprūpe, doktora studiju programma (DVAps)267
Psiholoģija - sociālās zinātnes, doktora studiju programma (Dps)0160

Liepāja

Pamatstudijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
1. līmeņa profesionālais
Veselības sporta speciālists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFRFV)02020
Ārstnieciskā masāža, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFĀM)32047
Ārsta palīgs, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFAP)2812120
Bakalaura profesionālais
Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFb)401077
Bakalaura akadēmiskais
Psiholoģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (LFPSb)02044
Maģistra studijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Maģistra profesionālais
Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (LFVPSM)0100
Veselības psiholoģija (ar profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā), profesionālā maģistra studiju programma (LFVPSMp)0201
Maģistra akadēmiskais
Māszinības, akadēmiskā maģistra studiju programma (LFMZFM)0123