Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Komunikācija un mediji
Attīstība

Lai kārtējo reizi novērtētu RSU studiju virzienu informācijas un komunikācijas zinātnēs, kā arī tā studiju programmas, pagājušajā nedēļā universitāti un tās Liepājas filiāli apmeklēja Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) izvēlētu ārvalstu un Latvijas ekspertu grupa.

“Bija patīkami dzirdēt augstu mutisko vērtējumu par pastāvīgo progresu programmu attīstībā, ievērojot iepriekšējās novērtēšanas ekspertu ieteikumus,” vizīti komentēja Komunikācijas fakultātes prodekāns profesors Ainārs Dimants, kurš tikās ar ekspertiem Liepājas filiālē. Rakstiskais grupas ziņojums gaidāms tuvākajās nedēļās.

Pēc tikšanās ar universitātes vadību eksperti uzklausīja komunikācijas studiju virziena vadītāju Komunikācijas fakultātes dekāni profesori Andu Rožukalni un tikās ar pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes grupu.

“Akreditācijas ekspertu grupa strādāja ļoti intensīvi un konstruktīvi. Tās pārstāvji pozitīvi novērtēja informācijas un komunikācijas zinātnes virziena dinamisko attīstību: kopš iepriekšējās akreditācijas pievienotas trīs jaunas studiju programmas, izvērsti zinātnisko pētījumu projekti, izveidota studijām nepieciešamā mediju tehnoloģiju un studiju bāze. Vislielāko ekspertu apbrīnu par augsto kvalitāti un atraktīvo saturu saņēma RSU Studentu medijs Skaļāk,” saka A. Rožukalne.

Akreditācijas vizītes laikā notika tikšanās ar programmu vadītājiem un akadēmisko personālu un iepazīšanās ar studiju tehnisko aprīkojumu un it īpaši – RSU studentu mediju kā komunikācijas studiju bāzes vietu. Studējošo pašpārvaldes, RSU bibliotēkas un citu atbalsta struktūrvienību pārstāvji, kā arī visu programmu studenti un absolventi stāstīja par savu lomu sekmīgā studiju procesā. Darba devēji izteica atzinīgu novērtējumu absolventu zināšanām un prasmēm darba tirgū.

"Mums bija gods pārstāvēt RSU SP un Komunikācijas fakultāti, tiekoties ar akreditācijas komisiju klātienē. Tika apspriesti studentiem aktuāli un nozīmīgi jautājumi. Liels prieks bija saņemt jautājumus par studentu iesaisti un aktivitāti, kas tikai pierādīja, ka SP iet pareizajā virzienā un ieguldītajam darbam ir labi rezultāti. RSU ir ļoti attīstīta un izplānota studējošo pārstāvniecības struktūra, ar kuru lepojamies. Domāju, ka šis vēstījums nonāca arī līdz akreditācijas komisijai," tikšanos atceras RSU SP pārstāves Keita Luīza Muceniece un Kerija Broka.

“Sadarbība RSU prakses studentēm bija radoša un  produktīva. Uzskatām, ka šāda pieredze noderīga abām pusēm un vēlamies sadarboties arī turpmāk,” sacīja Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska

Informācijas un komunikācijas zinātņu studiju virzienā RSU Komunikācijas fakultāte īsteno bakalaura studiju programmas Žurnālistika, Sabiedriskās attiecības, Fotogrāfija un Multimediju komunikācija, maģistra studiju programmas Komunikācijas un mediju studijas, Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība un Veselības komunikācija, kā arī doktora studiju programmu Komunikācijas kultūra un multimediji. Nākotnē plānots attīstīt šo virzienu arī Liepājas filiālē, tālmācībā un angļu valodā.