Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
informācijas un komunikācijas zinātnes
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
2 bezmaksas
25 maksas
1950 EUR/gadā

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

1. studiju gads

Studēsi specializētos studiju kursus – žurnālistikas pamatus, ziņu žurnālistiku, mediju auditorijas, mediju valodu, sporta žurnālistiku, kā arī vispārīgos kursus – ievadu komunikācijas zinātnē, komunikācijas psiholoģiju, fotogrāfijas pamatus un ideju vēsturi.

2. studiju gads

Turpināsi apgūt specializētos studiju kursus – radio žurnālistiku, žurnālistikas žanrus, redaktora darbu un runas komunikāciju. Papildus studēsi komunikācijas vēsturi, sociālo antropoloģiju, starpkultūru komunikāciju, komunikācijas tiesības un ētiku, kā arī iziesi praksi kādā jomas uzņēmumā.

3. studiju gads

Studēsi TV žurnālistiku, pētniecisko žurnālistiku, fotožurnālistiku, modernās komunikācijas tehnoloģijas jeb multimediju izmantošanu žurnālistikā, sociālo tīklu analīzi, masu komunikācijas teorijas un vizuālo komunikāciju. Studijas noslēgsi ar praksi, patstāvīgu bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KSK_119Bakalaura darba seminārsKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_130Bakalaura darbsKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle20 / 30
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
KSK_281Digitālā mārketinga stratēģija un taktikaKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_088FotožurnālistikaKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
VC_073Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs4 / 6
KSK_195Ideju vēstureKomunikācijas fakultāteDeniss Hanovs2 / 3
KSK_258Ievads komunikācijas teorijāsKomunikācijas fakultāteIlva Skulte2 / 3
KSK_099Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā IKomunikācijas fakultāteDita Rietuma2 / 3
KSK_255Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā IIKomunikācijas fakultāteDita Rietuma2 / 3
KSK_103Ievads socioloģijāKomunikācijas fakultāteTaņa Lāce2 / 3
KSK_256Ievads studijās un specialitātēKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_106Ievads žurnālistikāKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_125Komunikācijas psiholoģijaKomunikācijas fakultāteSandra Mihailova2 / 3
KSK_128Komunikācijas tiesības un ētikaKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_131Komunikācijas vēstureKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
VC_099Krievu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča4 / 6
KSK_268Kultūras žurnālistikaKomunikācijas fakultāteIlva Skulte2 / 3
KSK_139Kursa darbsKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle4 / 6
KSK_140Kvalitatīvās pētījumu metodesKomunikācijas fakultāteRitma Rungule2 / 3
KSK_259Masu komunikācijas teorijasKomunikācijas fakultāteIlva Skulte2 / 3
KSK_157Mediju auditorijasKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_159Mediju kritika un analīzeKomunikācijas fakultāteSergejs Kruks2 / 3
KSK_162Mediju valodaKomunikācijas fakultāteDite Liepa2 / 3
KSK_164Modernās komunikācijas tehnoloģijasKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_004Noslēguma darbsKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle4 / 6
KSK_261Pētnieciskā žurnālistikaKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_015PrakseKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle8 / 12
KSK_018Producenta darbsKomunikācijas fakultāteIeva Rozentāle2 / 3
KSK_019Projektu vadībaKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_023RadiožurnālistikaKomunikācijas fakultāteSergejs Kruks2 / 3
KSK_028Redaktora darbs presē un citos plašsaziņas līdzekļosKomunikācijas fakultāteAnna Peipiņa2 / 3
KSK_046Runas komunikācijaKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_057Scenāriju rakstīšana / Dramaturģijas pamatiKomunikācijas fakultāteLauris Gundars2 / 3
KSK_061Sociālā antropoloģijaKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_063Sociālo pētījumu metodesKomunikācijas fakultāteDiāna Kalniņa2 / 3
VC_066Spāņu valodaValodu centrsInga Reinvalde4 / 6
KSK_066Sporta žurnālistikaKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_067Starpkultūru komunikācijaKomunikācijas fakultāteDeniss Hanovs2 / 3
KSK_249Stilistika un rediģēšana Komunikācijas fakultāteDite Liepa2 / 3
KSK_202Studentu medijs Komunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_270Studentu medijs IIKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_271Studentu medijs IIIKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_273Studentu medijs VKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_075TV žurnālistikaKomunikācijas fakultāteSergejs Kruks2 / 3
KSK_260Ziņu žurnālistikaKomunikācijas fakultāteAnna Peipiņa2 / 3
KSK_196Žurnālistikas metodes un žanriKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu prakstiskie darbi, kas tiek prezentēti, trenējot uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

 

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi veido karjeru žurnālistikā un uzlabo mediju darbību Latvijā, strādājot presē, TV, radio, ziņu aģentūrās un interneta žurnālistikā par reportieriem, redaktoriem un producentiem.

Absolventi

sabine-dzene.jpg

Pirms sāku studēt, veicu nelielu izpēti par augstskolām, kas piedāvā žurnālistikas studiju programmu, un Rīgas Stradiņa universitāte bija labākā. Galvenais bija to studentu viedoklis, kas studējuši dažādās augstskolās. Studijas RSU man dod jaunas un padziļinātas zināšanas komunikācijas zinātnē. RSU ir iemācījusi loģiskāk domāt, veidot tekstus, analizēt. Protams, arī daudz jālasa, jāklausās un jāskatās apkārt, jo tāda ir žurnālista profesija.

Sabīne Dzene, studiju programmas Žurnālistika absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase vai personas apliecība (eID abas puses) 
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums Sekmju izraksts, kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti 
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtā bāreņa apliecība 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Žurnālistika reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums: CE matemātikā (10 %), CE latviešu valodā (45 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (45 %).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti. 

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija