Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
informācijas un komunikācijas zinātnes
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
1 bezmaksas
24 maksas
2200 EUR/gadā

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

1. studiju gads

Studēsi specializētos studiju kursus – žurnālistikas pamatus, ziņu žurnālistiku, mediju auditorijas, mediju valodu, sporta žurnālistiku, kā arī vispārīgos kursus – ievadu komunikācijas zinātnē, komunikācijas psiholoģiju, fotogrāfijas pamatus un ideju vēsturi.

2. studiju gads

Turpināsi apgūt specializētos studiju kursus – radio žurnālistiku, žurnālistikas žanrus, redaktora darbu un runas komunikāciju. Papildus studēsi komunikācijas vēsturi, sociālo antropoloģiju, starpkultūru komunikāciju, komunikācijas tiesības un ētiku, kā arī iziesi praksi kādā jomas uzņēmumā.

3. studiju gads

Studēsi TV žurnālistiku, pētniecisko žurnālistiku, fotožurnālistiku, modernās komunikācijas tehnoloģijas jeb multimediju izmantošanu žurnālistikā, sociālo tīklu analīzi, masu komunikācijas teorijas un vizuālo komunikāciju. Studijas noslēgsi ar praksi, patstāvīgu bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KF_072Aprakstu rakstīšanaKomunikācijas fakultāteLīga Ozoliņa2 / 3
KSK_119Bakalaura darba seminārsKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_130Bakalaura darbsKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle20 / 30
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
KSK_088FotožurnālistikaKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
VC_073Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs4 / 6
KSK_195Ideju vēstureKomunikācijas fakultāteJana Kukaine2 / 3
KSK_258Ievads komunikācijas teorijāsKomunikācijas fakultāteIlva Skulte2 / 3
KSK_099Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā IKomunikācijas fakultāteDita Rietuma2 / 3
KSK_255Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā IIKomunikācijas fakultāteDita Rietuma2 / 3
KSK_103Ievads socioloģijāKomunikācijas fakultāteIeva Pakse2 / 3
KSK_256Ievads studijās un specialitātēKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_106Ievads žurnālistikāKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_125Komunikācijas psiholoģijaKomunikācijas fakultāteSandra Mihailova2 / 3
KSK_128Komunikācijas tiesības un ētikaKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_131Komunikācijas vēstureKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
VC_099Krievu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča4 / 6
KSK_268Kultūras žurnālistikaKomunikācijas fakultāteIlva Skulte2 / 3
KSK_139Kursa darbsKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle4 / 6
KSK_140Kvalitatīvās pētījumu metodesKomunikācijas fakultāteDiāna Kiščenko2 / 3
KSK_259Masu komunikācijas teorijasKomunikācijas fakultāteAinārs Dimants2 / 3
KSK_157Mediju auditorijasKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_159Mediju kritika un analīzeKomunikācijas fakultāteSergejs Kruks2 / 3
KSK_162Mediju valodaKomunikācijas fakultāteDite Liepa2 / 3
KSK_164Modernās komunikācijas tehnoloģijasKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_004Noslēguma darbsKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle4 / 6
KSK_261Pētnieciskā žurnālistikaKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_015PrakseKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle8 / 12
KSK_018Producenta darbsKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle2 / 3
KSK_019Projektu vadībaKomunikācijas fakultāteSandra Pallo2 / 3
KSK_023RadiožurnālistikaKomunikācijas fakultāteSergejs Kruks2 / 3
KSK_028Redaktora darbs presē un citos plašsaziņas līdzekļosKomunikācijas fakultāteAnna Peipiņa2 / 3
KSK_046Runas komunikācijaKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KF_007Satura producēšana multimediju platformāmKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle2 / 3
KSK_057Scenāriju rakstīšana / Dramaturģijas pamatiKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle2 / 3
KSK_061Sociālā antropoloģijaKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_063Sociālo pētījumu metodesKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle2 / 3
VC_066Spāņu valodaValodu centrsInga Reinvalde4 / 6
KSK_066Sporta žurnālistikaKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_067Starpkultūru komunikācijaKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_249Stilistika un rediģēšanaKomunikācijas fakultāteDite Liepa2 / 3
KSK_202Studentu medijsKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_270Studentu medijs IIKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_271Studentu medijs IIIKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_075TV žurnālistikaKomunikācijas fakultāteSergejs Kruks2 / 3
KSK_260Ziņu žurnālistikaKomunikācijas fakultāteAnna Peipiņa2 / 3
KSK_196Žurnālistikas metodes un žanriKomunikācijas fakultāteLīga Ozoliņa2 / 3

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu prakstiskie darbi, kas tiek prezentēti, trenējot uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

 

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi veido karjeru žurnālistikā un uzlabo mediju darbību Latvijā, strādājot presē, TV, radio, ziņu aģentūrās un interneta žurnālistikā par reportieriem, redaktoriem un producentiem.

Topošajiem žurnālistiem jārūdās arī tribīnēs
Vide, kur attīstīt domāšanu. RSU absolvents, radio cilvēks Viktors Pupiks
Žurnāliste Sabīne Bērziņa: RSU sagatavoja studijām Dānijā, Nīderlandē un ASV
Diplomātiski sportiskais žurnālists

Absolventi

sabine-dzene.jpg

Pirms sāku studēt, veicu nelielu izpēti par augstskolām, kas piedāvā žurnālistikas studiju programmu, un Rīgas Stradiņa universitāte bija labākā. Galvenais bija to studentu viedoklis, kas studējuši dažādās augstskolās. Studijas RSU man dod jaunas un padziļinātas zināšanas komunikācijas zinātnē. RSU ir iemācījusi loģiskāk domāt, veidot tekstus, analizēt. Protams, arī daudz jālasa, jāklausās un jāskatās apkārt, jo tāda ir žurnālista profesija.

Sabīne Dzene, studiju programmas Žurnālistika absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums Sekmju izraksts (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikāti, kas minēti augstāk
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai  
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Žurnālistika reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:

 • Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
 • Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti. 

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas direktors

Kontaktinformācija