Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
informācijas un komunikācijas zinātnes
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
2 bezmaksas
25 maksas
1950 EUR/gadā

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

1. studiju gads

Mācīsies vispārīgos priekšmetus un ieskatu komunikācijas nozarē – ievadu socioloģijā un ideju vēsturē, komunikācijas vēsturi, mediju valodu, sabiedrisko attiecību metodes un principus, tekstu rakstīšanu, runas komunikāciju, fotogrāfiju, autortiesības u. c.

2. studiju gads

Padziļināti apgūsi priekšmetus sabiedrisko attiecību nozarē – menedžmentu, stratēģijas un kampaņas, krīžu komunikāciju, korporatīvo komunikāciju, iekšējo komunikāciju u. c., kā arī iziesi četru nedēļu mācību praksi uzņēmumos.

3. studiju gads

Studēsi priekšmetus padziļinātai sabiedrisko attiecību zināšanu apguvei dažādās jomās – politisko mārketingu, integrētā mārketinga komunikāciju, valsts komunikāciju, modernās komunikācijas tehnoloģijas u. c., kam sekos bakalaura darba izstrāde.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KSK_119Bakalaura darba seminārsKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_130Bakalaura darbsKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle20 / 30
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
KSK_281Digitālā mārketinga stratēģija un taktikaKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
VC_073Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs4 / 6
KSK_195Ideju vēstureKomunikācijas fakultāteDeniss Hanovs2 / 3
KSK_095Iekšējā komunikācijaKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_258Ievads komunikācijas teorijāsKomunikācijas fakultāteIlva Skulte2 / 3
KSK_099Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā IKomunikācijas fakultāteDita Rietuma2 / 3
KSK_255Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā IIKomunikācijas fakultāteDita Rietuma2 / 3
KSK_103Ievads socioloģijāKomunikācijas fakultāteTaņa Lāce2 / 3
KSK_256Ievads studijās un specialitātēKomunikācijas fakultāteLāsma Šķestere2 / 3
KSK_111Integrētā mārketinga komunikācijaKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa3 / 4.5
KSK_125Komunikācijas psiholoģijaKomunikācijas fakultāteSandra Mihailova2 / 3
KSK_128Komunikācijas tiesības un ētikaKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_131Komunikācijas vēstureKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
VC_099Krievu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča4 / 6
KSK_135Krīžu komunikācijaKomunikācijas fakultāteLāsma Šķestere3 / 4.5
KSK_139Kursa darbsKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle4 / 6
KSK_140Kvalitatīvās pētījumu metodesKomunikācijas fakultāteRitma Rungule2 / 3
KSK_154MārketingsKomunikācijas fakultāteKristīne Blumfelde-Rutka2 / 3
KSK_259Masu komunikācijas teorijasKomunikācijas fakultāteAinārs Dimants2 / 3
KSK_157Mediju auditorijasKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_159Mediju kritika un analīzeKomunikācijas fakultāteSergejs Kruks2 / 3
KSK_160Mediju plānošanas pamatiKomunikācijas fakultāteValdis Tilgalis2 / 3
KSK_162Mediju valodaKomunikācijas fakultāteDite Liepa2 / 3
KSK_164Modernās komunikācijas tehnoloģijasKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_004Noslēguma darbsKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle4 / 6
KSK_012Politiskais mārketingsKomunikācijas fakultāteIlga Kreituse3 / 4.5
KSK_015PrakseKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle8 / 12
KSK_019Projektu vadībaKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_046Runas komunikācijaKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_257Sabiedrisko attiecību principi un metodesKomunikācijas fakultāteVita Savicka2 / 3
KSK_052Sabiedrisko attiecību stratēģijas un kampaņasKomunikācijas fakultāteLāsma Šķestere3 / 4.5
KSK_265Sabiedrisko attiecību tekstu rakstīšanaKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_061Sociālā antropoloģijaKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_063Sociālo pētījumu metodesKomunikācijas fakultāteDiāna Kalniņa2 / 3
VC_066Spāņu valodaValodu centrsInga Reinvalde4 / 6
KSK_067Starpkultūru komunikācijaKomunikācijas fakultāteDeniss Hanovs2 / 3
KSK_249Stilistika un rediģēšana Komunikācijas fakultāteDite Liepa2 / 3
KSK_202Studentu medijs Komunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_270Studentu medijs IIKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_272Studentu medijs IVKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_273Studentu medijs VKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_274Uzvedības maiņas komunikācijaKomunikācijas fakultāteVita Savicka2 / 3

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu darbi apjomīgākam rezultātam. Darbi tiek prezentēti, trenējot uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

 

 

Darba iespējas pēc studijām

 

Studiju programmas absolventi strādā privātajos uzņēmumos par sabiedrisko attiecību speciālistiem, nevalstiskajās organizācijās un valsts pārvaldē – par preses sekretāriem un sabiedrisko attiecību vadītājiem.

Absolventi

laura-vonda.jpg

Izvēlējos mācīties Rīgas Stradiņa universitātē, jo šī augstskola bija vistuvāk mājām. Varbūt izklausās nedaudz vieglprātīgi, bet, izrādās, arī tik vienkārši var pieņemt pareizos lēmumus. Drukājot desmitiem kopsavilkumu, reizēm niknojos, ka bezjēdzīgi tērēju laiku, ko labprātāk veltītu miegam vai ballītēm. Bet tā apguvu pašu galveno, kas svarīgs arī žurnālista darbā – iemaņas milzīgā informācijas jūrā atrast svarīgāko.

Laura Vonda, studiju programmas Sabiedriskās attiecības absolvente, LTV Panorāma žurnāliste

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz:
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase vai personas apliecība (eID abas puses) 
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts", kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti 
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtā bāreņa apliecība 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Sabiedriskās attiecības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums: CE matemātikā (10 %), CE latviešu valodā (45 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (45 %).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija