Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
informācijas un komunikācijas zinātnes
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
2 bezmaksas
20 maksas
1950 EUR/gadā
Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

1. studiju gads

Mācīsies vispārīgos priekšmetus un ieskatu komunikācijas nozarē – ievadu socioloģijā un ideju vēsturē, komunikācijas vēsturi, mediju valodu, sabiedrisko attiecību metodes un principus, tekstu rakstīšanu, runas komunikāciju, fotogrāfiju, autortiesības u. c.

2. studiju gads

Padziļināti apgūsi priekšmetus sabiedrisko attiecību nozarē – menedžmentu, stratēģijas un kampaņas, krīžu komunikāciju, korporatīvo komunikāciju, iekšējo komunikāciju u. c., kā arī iziesi četru nedēļu mācību praksi uzņēmumos.

3. studiju gads

Studēsi priekšmetus padziļinātai sabiedrisko attiecību zināšanu apguvei dažādās jomās – politisko mārketingu, integrētā mārketinga komunikāciju, valsts komunikāciju, modernās komunikācijas tehnoloģijas u. c., kam sekos bakalaura darba izstrāde.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KSK_119Bakalaura darba seminārsKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_130Bakalaura darbsKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle20 / 30
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
KSK_281Digitālā mārketinga stratēģija un taktikaKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa2 / 3
VC_073Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs4 / 6
KSK_195Ideju vēstureKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 3
KSK_095Iekšējā komunikācijaKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa2 / 3
KSK_258Ievads komunikācijas teorijāsKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_099Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā IKomunikācijas studiju katedraDita Rietuma2 / 3
KSK_255Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā IIKomunikācijas studiju katedraDita Rietuma2 / 3
KSK_103Ievads socioloģijāKomunikācijas studiju katedraTaņa Lāce2 / 3
KSK_256Ievads studijās un specialitātēKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa2 / 3
KSK_111Integrētā mārketinga komunikācijaKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa3 / 4.5
KSK_125Komunikācijas psiholoģijaKomunikācijas studiju katedraSandra Mihailova2 / 3
KSK_128Komunikācijas tiesības un ētikaKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_131Komunikācijas vēstureKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 3
VC_099Krievu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča4 / 6
KSK_135Krīžu komunikācijaKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa3 / 4.5
KSK_139Kursa darbsKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle4 / 6
KSK_140Kvalitatīvās pētījumu metodesKomunikācijas studiju katedraRitma Rungule2 / 3
KSK_154MārketingsKomunikācijas studiju katedraKristīne Blumfelde-Rutka2 / 3
KSK_259Masu komunikācijas teorijasKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_157Mediju auditorijasKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_159Mediju kritika un analīzeKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks2 / 3
KSK_160Mediju plānošanas pamatiKomunikācijas studiju katedraValdis Tilgalis2 / 3
KSK_162Mediju valodaKomunikācijas studiju katedraDite Liepa2 / 3
KSK_164Modernās komunikācijas tehnoloģijasKomunikācijas studiju katedraMarta Herca2 / 3
KSK_004Noslēguma darbsKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle4 / 6
KSK_012Politiskais mārketingsKomunikācijas studiju katedraIlga Kreituse3 / 4.5
KSK_015PrakseKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle8 / 12
KSK_019Projektu vadībaKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_046Runas komunikācijaKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa2 / 3
KSK_257Sabiedrisko attiecību principi un metodesKomunikācijas studiju katedraVita Savicka2 / 3
KSK_052Sabiedrisko attiecību stratēģijas un kampaņasKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa3 / 4.5
KSK_265Sabiedrisko attiecību tekstu rakstīšanaKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa2 / 3
KSK_061Sociālā antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_063Sociālo pētījumu metodesKomunikācijas studiju katedraDiāna Kalniņa2 / 3
VC_066Spāņu valodaValodu centrsInga Reinvalde4 / 6
KSK_067Starpkultūru komunikācijaKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 3
KSK_249Stilistika un rediģēšana Komunikācijas studiju katedraDite Liepa2 / 3
KSK_202Studentu medijs Komunikācijas studiju katedraMarta Herca2 / 3
KSK_270Studentu medijs IIKomunikācijas studiju katedraMarta Herca2 / 3
KSK_272Studentu medijs IVKomunikācijas studiju katedraMarta Herca2 / 3
KSK_273Studentu medijs VKomunikācijas studiju katedraMarta Herca2 / 3
KSK_274Uzvedības maiņas komunikācijaKomunikācijas studiju katedraVita Savicka2 / 3

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu darbi apjomīgākam rezultātam. Darbi tiek prezentēti, trenējot uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

 

 

Darba iespējas pēc studijām

 

Studiju programmas absolventi strādā privātajos uzņēmumos par sabiedrisko attiecību speciālistiem, nevalstiskajās organizācijās un valsts pārvaldē – par preses sekretāriem un sabiedrisko attiecību vadītājiem.

Absolventi

laura-vonda.jpg

Izvēlējos mācīties Rīgas Stradiņa universitātē, jo šī augstskola bija vistuvāk mājām. Varbūt izklausās nedaudz vieglprātīgi, bet, izrādās, arī tik vienkārši var pieņemt pareizos lēmumus. Drukājot desmitiem kopsavilkumu, reizēm niknojos, ka bezjēdzīgi tērēju laiku, ko labprātāk veltītu miegam vai ballītēm. Bet tā apguvu pašu galveno, kas svarīgs arī žurnālista darbā – iemaņas milzīgā informācijas jūrā atrast svarīgāko.

Laura Vonda, studiju programmas Sabiedriskās attiecības absolvente, LTV Panorāma žurnāliste

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz:
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Sabiedriskās attiecības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums: CE matemātikā (10 %), CE latviešu valodā (45 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (45 %).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija