Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
informācijas un komunikācijas zinātnes
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
1 bezmaksas
24 maksas
2200 EUR/gadā

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

1. studiju gads

Mācīsies vispārīgos priekšmetus un ieskatu komunikācijas nozarē – ievadu socioloģijā un ideju vēsturē, komunikācijas vēsturi, mediju valodu, sabiedrisko attiecību metodes un principus, tekstu rakstīšanu, runas komunikāciju, fotogrāfiju, autortiesības u. c.

2. studiju gads

Padziļināti apgūsi priekšmetus sabiedrisko attiecību nozarē – menedžmentu, stratēģijas un kampaņas, krīžu komunikāciju, korporatīvo komunikāciju, iekšējo komunikāciju u. c., kā arī iziesi četru nedēļu mācību praksi uzņēmumos.

3. studiju gads

Studēsi priekšmetus padziļinātai sabiedrisko attiecību zināšanu apguvei dažādās jomās – politisko mārketingu, integrētā mārketinga komunikāciju, valsts komunikāciju, modernās komunikācijas tehnoloģijas u. c., kam sekos bakalaura darba izstrāde.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KSK_001Animācija, video un citi audiovizuālo mediju veidiKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle2 / 3
KSK_119Bakalaura darba seminārsKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_130Bakalaura darbsKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle20 / 30
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
KF_070Digitālās komunikācijas metodes un kanāliKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KF_071Digitālās komunikācijas pamatiKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KF_067Digitālās komunikācijas satura formāti un stratēģijasKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KF_069Dizaina domāšana un inovācijasKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
VC_073Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs4 / 6
KSK_195Ideju vēstureKomunikācijas fakultāteJana Kukaine2 / 3
KSK_095Iekšējā komunikācijaKomunikācijas fakultāteVineta Savicka2 / 3
KF_043Ievads ietekmētāju (influenceru) mārketingāKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_258Ievads komunikācijas teorijāsKomunikācijas fakultāteIlva Skulte2 / 3
KSK_103Ievads socioloģijāKomunikācijas fakultāteIeva Pakse2 / 3
KSK_256Ievads studijās un specialitātēKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_111Integrētā mārketinga komunikācijaKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa3 / 4.5
KSK_125Komunikācijas psiholoģijaKomunikācijas fakultāteSandra Mihailova2 / 3
KSK_128Komunikācijas tiesības un ētikaKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_131Komunikācijas vēstureKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
VC_099Krievu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča4 / 6
KF_064Krīžu komunikācijaKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_139Kursa darbsKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle4 / 6
KSK_140Kvalitatīvās pētījumu metodesKomunikācijas fakultāteDiāna Kiščenko2 / 3
KSK_259Masu komunikācijas teorijasKomunikācijas fakultāteAinārs Dimants2 / 3
KSK_157Mediju auditorijasKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_159Mediju kritika un analīzeKomunikācijas fakultāteSergejs Kruks2 / 3
KF_050Mediju plānošana mārketinga komunikācijaiKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_162Mediju valodaKomunikācijas fakultāteDite Liepa2 / 3
KSK_164Modernās komunikācijas tehnoloģijasKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_004Noslēguma darbsKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle4 / 6
KF_066Pasākumu producēšanaKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_012Politiskais mārketingsKomunikācijas fakultāteIlga Kreituse3 / 4.5
KSK_015PrakseKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle8 / 12
KSK_019Projektu vadībaKomunikācijas fakultāteSandra Pallo2 / 3
KSK_046Runas komunikācijaKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KF_068Sabiedrisko attiecību stratēģijas un kampaņasKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_265Sabiedrisko attiecību tekstu rakstīšanaKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KF_007Satura producēšana multimediju platformāmKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle2 / 3
KSK_061Sociālā antropoloģijaKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_063Sociālo pētījumu metodesKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle2 / 3
VC_066Spāņu valodaValodu centrsInga Reinvalde4 / 6
KSK_067Starpkultūru komunikācijaKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_249Stilistika un rediģēšanaKomunikācijas fakultāteDite Liepa2 / 3
KSK_202Studentu medijsKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_270Studentu medijs IIKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KF_065Tekstu sastādīšana (Copywriting) sociālo mediju videiKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
KSK_274Uzvedības maiņas komunikācijaKomunikācijas fakultāteVita Savicka2 / 3

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu darbi apjomīgākam rezultātam. Darbi tiek prezentēti, trenējot uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

 

 

Darba iespējas pēc studijām

 

Studiju programmas absolventi strādā privātajos uzņēmumos par sabiedrisko attiecību speciālistiem, nevalstiskajās organizācijās un valsts pārvaldē – par preses sekretāriem un sabiedrisko attiecību vadītājiem.

Absolventi

laura-vonda.jpg

Izvēlējos mācīties Rīgas Stradiņa universitātē, jo šī augstskola bija vistuvāk mājām. Varbūt izklausās nedaudz vieglprātīgi, bet, izrādās, arī tik vienkārši var pieņemt pareizos lēmumus. Drukājot desmitiem kopsavilkumu, reizēm niknojos, ka bezjēdzīgi tērēju laiku, ko labprātāk veltītu miegam vai ballītēm. Bet tā apguvu pašu galveno, kas svarīgs arī žurnālista darbā – iemaņas milzīgā informācijas jūrā atrast svarīgāko.

Laura Vonda, studiju programmas Sabiedriskās attiecības absolvente, LTV Panorāma žurnāliste

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz:
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts" (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikāts, kas minēti augstāk
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Sabiedriskās attiecības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:

 • Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
 • Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas direktors

Kontaktinformācija