RSU studiju programma "Sabiedriskās attiecības" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
informācijas un komunikācijas zinātnes
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
2 budžeta
20 maksas
1950 EUR/gadā

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

1. studiju gads

Mācīsies vispārīgos priekšmetus un ieskatu komunikācijas nozarē – ievadu socioloģijā un ideju vēsturē, komunikācijas vēsturi, mediju valodu, sabiedrisko attiecību metodes un principus, tekstu rakstīšanu, runas komunikāciju, fotogrāfiju, autortiesības u. c.

2. studiju gads

Padziļināti apgūsi priekšmetus sabiedrisko attiecību nozarē – menedžmentu, stratēģijas un kampaņas, krīžu komunikāciju, korporatīvo komunikāciju, iekšējo komunikāciju u. c., kā arī iziesi četru nedēļu mācību praksi uzņēmumos.

3. studiju gads

Studēsi priekšmetus padziļinātai sabiedrisko attiecību zināšanu apguvei dažādās jomās – politisko mārketingu, integrētā mārketinga komunikāciju, valsts komunikāciju, modernās komunikācijas tehnoloģijas u. c., kam sekos bakalaura darba izstrāde.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VC_084Angļu valoda komunikācijas zinātnēValodu centrsZita Goldšmite4 / 6
KSK_097AutortiesībasKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs1 / 0
KSK_119Bakalaura darba seminārsKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_130Bakalaura darbsKomunikācijas studiju katedra20 / 30
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
KSK_025Diskursa analīzeKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks2 / 3
KSK_237FotogrāfijaKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle1 / 1.5
VC_071Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs6 / 9
KSK_195Ideju vēstureKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 3
KSK_095Iekšējā komunikācijaKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 0
KSK_098Ievads komunikācijas teorijāsKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte3 / 4.5
KSK_099Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā IKomunikācijas studiju katedraDita Rietuma2 / 3
KSK_100Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā IIKomunikācijas studiju katedraDita Rietuma3 / 3
KSK_103Ievads socioloģijāKomunikācijas studiju katedraSigne Dobelniece2 / 3
KSK_104Ievads studijās un specialitātēKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa3 / 0
KSK_111Integrētā marketinga komunikācijaKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa3 / 4.5
KSK_118Kino vēstureKomunikācijas studiju katedraDita Rietuma1 / 1.5
KSK_125Komunikācijas psiholoģijaKomunikācijas studiju katedraSandra Mihailova2 / 3
KSK_128Komunikācijas tiesības un ētikaKomunikācijas studiju katedraInga Šilkina2 / 0
KSK_131Komunikācijas vēstureKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 0
VC_074Krievu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča6 / 9
KSK_135Krīžu komunikācijaKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa3 / 4.5
KSK_139Kursa darbsKomunikācijas studiju katedra0 / 0
KSK_140Kvalitatīvās pētījumu metodesKomunikācijas studiju katedraRitma Rungule2 / 3
KSK_154MārketingsKomunikācijas studiju katedraIrina Rezepina2 / 3
KSK_151Masu komunikācijas teorijasKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte3 / 4.5
KSK_157Mediju auditorijasKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_159Mediju kritika un analīzeKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks2 / 3
KSK_162Mediju valodaKomunikācijas studiju katedraDite Liepa2 / 3
KSK_164Modernās komunikācijas tehnoloģijasKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle2 / 3
KSK_004Noslēguma darbsKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle4 / 6
KSK_005Organizācijas psiholoģijaKomunikācijas studiju katedraSilva Omārova2 / 0
KSK_012Politiskais mārketingsKomunikācijas studiju katedraVita Savicka3 / 0
KSK_015PrakseKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle8 / 12
KSK_018Producenta darbsKomunikācijas studiju katedraIeva Rozentāle2 / 3
KSK_019Projektu vadībaKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_039ReklāmaKomunikācijas studiju katedraValdis Tilgalis2 / 3
KSK_046Runas komunikācijaKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa2 / 3
KSK_050Sabiedrisko attiecību menedžmentsKomunikācijas studiju katedraVita Savicka2 / 0
KSK_051Sabiedrisko attiecību principi un metodesKomunikācijas studiju katedraVita Savicka3 / 0
KSK_052Sabiedrisko attiecību stratēģijas un kampaņasKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa3 / 4.5
KSK_053Sabiedrisko attiecību tekstu rakstīšanaKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa3 / 4.5
KSK_059SemiotikaKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks1 / 1.5
KSK_061Sociālā antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_063Sociālo pētījumu metodesKomunikācijas studiju katedraAnda Laķe2 / 0
KSK_064Sociālo tīklu analīzeKomunikācijas studiju katedraNormunds Kozlovs2 / 3
VC_065Spāņu valodaValodu centrsInga Reinvalde6 / 9
KSK_067Starpkultūru komunikācijaKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 3
KSK_202Studentu medijs Komunikācijas studiju katedraVladislavs Podvinskis2 / 3
KSK_239Studentu medijs Komunikācijas studiju katedraVladislavs Podvinskis1 / 1.5
VC_068Vācu valodaValodu centrsInga Reinvalde6 / 9
KSK_077Valsts komunikācijaKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa2 / 0

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu darbi apjomīgākam rezultātam. Darbi tiek prezentēti, trenējot uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā privātajos uzņēmumos par sabiedrisko attiecību speciālistiem, nevalstiskajās organizācijās un valsts pārvaldē – par preses sekretāriem un sabiedrisko attiecību vadītājiem.

Absolventi

laura-vonda.jpg

Izvēlējos mācīties Rīgas Stradiņa universitātē, jo šī augstskola bija vistuvāk mājām. Varbūt izklausās nedaudz vieglprātīgi, bet, izrādās, arī tik vienkārši var pieņemt pareizos lēmumus. Drukājot desmitiem kopsavilkumu, reizēm niknojos, ka bezjēdzīgi tērēju laiku, ko labprātāk veltītu miegam vai ballītēm. Bet tā apguvu pašu galveno, kas svarīgs arī žurnālista darbā – iemaņas milzīgā informācijas jūrā atrast svarīgāko.

Laura Vonda, studiju programmas Sabiedriskās attiecības absolvente, LTV Panorāma žurnāliste

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz

 

 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Sabiedriskās attiecības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un  CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta)  Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādē vēsturē, latviešu valodā un literatūrā, filozofijā, ekonomikā, angļu valodā – 2 punkti, starptautiskajās olimpiādēs tajos pašos priekšmetos, kādi noteikti LR mācību priekšmetu olimpiādēm – 4 punkti, Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts, starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti, RSU organizētie zinātniski pētnieciskie un radošo darbu konkursi – 0,5 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija