Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
informācijas un komunikācijas zinātnes
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi

4 gadi *


Darbdienās 8.00–20.00

S. 10.00–18.00*

Vietu skaits:
2 bezmaksas
55 maksas

25 maksas*

2100 EUR/gadā

1600 EUR/gadā*

*Nepilna laika studijas

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

1. studiju gads

Apgūsi ievadu komunikācijas teorijās, digitālās kultūras pamatus, komunikācijas un kino vēsturi, komunikāciju dažādu mediju vidēs, mediju valodu un fotogrāfijas pamatus. Mācīsies multimediju satura veidošanu, autortiesības, semiotiku un diskursa analīzi.

2. studiju gads

Studēsi starpkultūru komunikāciju, mediju kritiku un analīzi, veidosi blogu un animāciju saviem spēkiem. Apgūsi digitālā attēla pamatus, tīkla komunikāciju, mediju audiovizuālās formas un veidosi priekšstatu par globālo komunikāciju, komunikācijas psiholoģiju, ētiku un tiesībām, kā arī uzzināsi, kas ir sociālā antropoloģija. Izzināsi mūzikas lietojamību medijos.

3. studiju gads

Apgūsi masu komunikāciju un elektronisko komunikāciju, montāžas pamatus, Eiropas autorkino pamatus un TV producēšanu. Studēsi mediju vizuālo komunikāciju un komunikācijas projektu vadību. Studijas noslēgsi ar patstāvīgu bakalaura darba izstrādi.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KSK_001Animācija, video un citi audiovizuālo mediju veidiKomunikācijas fakultāteAgnese Ivane2 / 3
KSK_119Bakalaura darba seminārsKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_130Bakalaura darbsKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle20 / 30
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
KSK_175Digitālā attēlošanaKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle2 / 3
KSK_036Dokumentālais kinoKomunikācijas fakultāteDita Rietuma2 / 3
KF_010Feminisms mākslā un kultūrāKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle2 / 3
KSK_087Fotogrāfija kā komunikācijaKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle2 / 3
VC_073Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs4 / 6
KSK_195Ideju vēstureKomunikācijas fakultāteDeniss Hanovs2 / 3
KSK_258Ievads komunikācijas teorijāsKomunikācijas fakultāteIlva Skulte2 / 3
KSK_099Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā IKomunikācijas fakultāteDita Rietuma2 / 3
KSK_255Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā IIKomunikācijas fakultāteDita Rietuma2 / 3
KSK_101Ievads pasaules un Eiropas autorkinoKomunikācijas fakultāteDita Rietuma2 / 3
KSK_256Ievads studijās un specialitātēKomunikācijas fakultāteLāsma Šķestere2 / 3
KSK_125Komunikācijas psiholoģijaKomunikācijas fakultāteSandra Mihailova2 / 3
KSK_128Komunikācijas tiesības un ētikaKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_131Komunikācijas vēstureKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
VC_099Krievu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča4 / 6
KSK_268Kultūras žurnālistikaKomunikācijas fakultāteIlva Skulte2 / 3
KSK_139Kursa darbsKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle4 / 6
KSK_140Kvalitatīvās pētījumu metodesKomunikācijas fakultāteRitma Rungule2 / 3
KSK_259Masu komunikācijas teorijasKomunikācijas fakultāteAinārs Dimants2 / 3
KSK_157Mediju auditorijasKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_159Mediju kritika un analīzeKomunikācijas fakultāteSergejs Kruks2 / 3
KSK_160Mediju plānošanas pamatiKomunikācijas fakultāteValdis Tilgalis2 / 3
KSK_162Mediju valodaKomunikācijas fakultāteDite Liepa2 / 3
KSK_164Modernās komunikācijas tehnoloģijasKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_004Noslēguma darbsKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle4 / 6
KSK_015PrakseKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle8 / 12
KSK_018Producenta darbsKomunikācijas fakultāteIeva Rozentāle2 / 3
KSK_019Projektu vadībaKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne2 / 3
KSK_190Radošā fotogrāfijaKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle2 / 3
KSK_039ReklāmaKomunikācijas fakultāteValdis Tilgalis2 / 3
KSK_257Sabiedrisko attiecību principi un metodesKomunikācijas fakultāteVita Savicka2 / 3
KF_007Satura producēšana multimediju platformāmKomunikācijas fakultāteAlnis Stakle2 / 3
KSK_057Scenāriju rakstīšana / Dramaturģijas pamatiKomunikācijas fakultāteLauris Gundars2 / 3
KSK_061Sociālā antropoloģijaKomunikācijas fakultāteKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_063Sociālo pētījumu metodesKomunikācijas fakultāteDiāna Kalniņa2 / 3
VC_066Spāņu valodaValodu centrsInga Reinvalde4 / 6
KSK_067Starpkultūru komunikācijaKomunikācijas fakultāteDeniss Hanovs2 / 3
KSK_249Stilistika un rediģēšana Komunikācijas fakultāteDite Liepa2 / 3
KSK_202Studentu medijs Komunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_270Studentu medijs IIKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_273Studentu medijs VKomunikācijas fakultāteMarta Herca2 / 3
KSK_075TV žurnālistikaKomunikācijas fakultāteSergejs Kruks2 / 3

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu darbi apjomīgākam rezultātam. Darbi tiek prezentēti, trenējot uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

 

Prakses vietas un darba iespējas pēc studijām

Absolventi spēj izmantot multimediju tehnoloģijas praktisku komunikācijas un multimediju projektu realizācijā, konsultēšanā un pētniecībā.

Studenti studiju laikā iet praksē, un populārākās prakses vietas ir Rīga Radio, Lursoft, Dienas mediji, BNS, izdevniecība Santa, Latvijas Avīze, Rija films, !MOOZ, LETA, festivāls Positivus, Radio SWH, Neatkarīgā Rīta Avīze, Alpha Baltic Media, medijs Veto, Latvijas sabiedriskie mediji, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un citi.

Pēc studiju beigšanas ir iespējams strādāt interneta un multimediju producentu aģentūrās, mediju aģentūrās un veidot uzņēmumu un iestāžu interneta vietņu saturu, attīstīt sociālo tīklu menedžmentu reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūru vadītajos projektos, producēt interneta mediju saturu audio, video un animācijas formātā.

Absolventi

DSC_2262 - Copy (2).jpg

Studiju laikā guvu plašu ieskatu radošajās industrijās, dažādās mediju auditorijās un to interesēs. Iemācījos veidot oriģinālu mediju saturu, strādāt komandā pie lielākiem projektiem, piemēram, mājas lapas satura veidošanas, kā arī pamatot savas idejas. Studijas palīdz patstāvīgi pilnveidoties un izprast nozari, kurā nākotnē vēlēsies strādāt.

Anda Apoga, programmas Multimediju komunikācija absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase vai personas apliecība (eID abas puses) 
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts", kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti 
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtā bāreņa apliecība 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmu Multimediju komunikācija imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums: CE matemātikā (10 %), CE vērtējuma latviešu valodā (45 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (45 %).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija