Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Attīstība

Šodien, 7. aprīlī, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Studiju kvalitātes komisijas sēdē tika pieņemts lēmums licencēt Rīgas Stradiņa universitātes maģistra studiju programmu Biostatistika.

Lēmums par studiju programmas Biostatistika licencēšanu tika pieņemts, izvērtējot apjomīgo licencēšanai iesniegto dokumentāciju, licencēšanas ekspertu vizītes rezultātus un ekspertu sniegto atzinumu. Ekspertu grupas vadošais eksperts bija Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes profesors Didzis Elferts, grupas sastāvā bija arī Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Studentu apvienības pārstāvji.

Studiju programma izstrādāta sadarbībā ar citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā. Tā ir Baltijā vienīgā maģistra studiju programma, kurā varēs saņemt izglītību biostatistikā. Studiju programmas koncepts atbilst Latvijas viedās specializācijas stratēģijā noteiktās viedās specializācijas jomai Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas. Studiju programmas saturs nodrošinās programmas un tās absolventu konkurētspēju gan Latvijā, gan arī starptautiski, ņemot vērā globālās tendences datu uzkrāšanā un analīzē, kā arī e-pakalpojumu attīstību un pētījumu īstenošanu jaunu medikamentu un uztura bagātinātāju ieviešanai. Studiju programmas Biostatistika saturā ir iekļauta arī tādu darba tirgū pieprasītu kompetenču apguve, kas saistīta ar lieldatu (big data) apstrādi.

Kopā ar nozares ekspertiem, ieinteresēto organizāciju pārstāvjiem no Zāļu valsts aģentūras, AS Olainfarm, SIA Silvanols, Latvijas Statistiķu asociācijas u. c., kā arī ar docētājiem studiju programmas izstrādes gaitā tika īstenoti pieredzes apmaiņas pasākumi, darba grupas un diskusijas, ārvalstu ekspertu  piesaiste un mobilitāte. Programmas izstrādes laikā tika uzklausīti arī studējošo ieteikumi.

andrejs_ivanovs_ud.jpg

Jaunā RSU studiju programma būs lieliska iespēja tiem studēt gribošajiem cilvēkiem, kas savu tālāko dzīvi vēlas saistīt ar statistiku un pētniecību medicīnā, farmācijas vai citā ar veselības aprūpi saistītā nozarē, saņemot zināšanas studiju kursos statistikā, medicīnā, epidemioloģijā un klīnisko pētījumu norisē. 

Andrejs Ivanovs, studiju programmas Biostatistika vadītājs, Rīgas Stradiņa universitātes Statistikas mācību laboratorijas vadītājs

Ārzemju darba devēju pārstāvis Ziads Taibs (Ziad Taib) – farmācijas kompānijas AstraZeneca statistikas zinātnes vadītājs un Gēteborgas Čalmersa Tehniskās universitātes palīgprofesors – atzinīgi novērtējis gan programmas saturu, gan tās nākamo absolventu darba iespējas ārzemēs. Eksperts atzīmē, ka 2022. gadā Rīgā notiks 31. Starptautiskā Biostatistikas konference, kas varētu būt labs jaunās studiju programmas promotēšanas pasākums pasaules līmenī, jo šādas biostatistikas konferences apmeklētāju loks ir plašs – tā pulcē 800–1000 biostatistiķu no Eiropas, Dienvidamerikas, Ziemeļamerikas, Āzijas, Āfrikas, Austrālijas un Okeānijas.

RSU šajā maģistra studiju programmā studijas plāno uzsākt 2021./2022. akadēmiskajā gadā angļu valodā. Perspektīvā tiks izvērtētas iespējas īstenot studiju programmu arī latviešu valodā, pilna un nepilna laika klātienē, tālmācībā. Studijas šajā programmā notiks starptautiskā vidē, piesaistot ārzemju pasniedzējus no Eiropas partneruniversitātēm un ciešā sadarbībā ar farmācijas kompāniju un zinātnisko institūciju pārstāvjiem. Studiju programmas ietvaros studentiem ir plānotas arī prakses, ko būs iespējams iziet gan RSU zinātniskajās struktūrvienībās, strādājot ar zinātnisko pētījumu datiem, gan dažādos uzņēmumos, uz kā pamata vēlāk izstrādāt maģistra darbus.  

Iniciatīva veidot studiju programmu radās 2017. gadā, bet kopš 2019. gada tās izstrāde notika ar projekta Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē (projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/014) atbalstu.

rsu_nap_esf.jpg