Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

2019. gadā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studējošo pašpārvaldes vadītājs bija Medicīnas fakultātes studiju programmas Medicīna 4. kursa students Māris Lapšovs. Studējošo pašpārvaldē viņš sāka darboties pirmajā studiju gadā. Vispirms Māris bija pašpārvaldes vadītāja vietnieks, tad tika ievēlēts par akadēmiskā virziena vadītāju.

Šogad Māris Lapšovs ir Studējošo pašpārvaldes vecbiedrs, taču joprojām jūtas ļoti piederīgs pašpārvaldei, jo pašlaik – gada sākumā – viņam jautājumus uzdod gan jaunā pašpārvaldes vadītāja Anna Jete Gauja, gan citi valdes pārstāvji. "Cilvēki Studējošo pašpārvaldē ik pēc gada mainās, taču daudzi darbi ir iesākti, un tie ir jāturpina, līdz ar to jaunie jāsagatavo darbam, lai viņi var strādāt tikpat labi kā iepriekšējie, un vēlams – vēl labāk," par pēctecības principa ievērošanu pašpārvaldē stāsta Māris Lapšovs.

Maris_Lapsovs.jpg

Māris Lapšovs 2019. gada 24. augustā RSU pirmkursnieku semināra "ZGI" atklāšanā. Foto no RSU SP arhīva

Kāds bija šis gads pašpārvaldes vadītāja amatā?

Anormāli dinamisks! Tā kā Studējošo pašpārvaldes simbols ir zirgs, teikšu, ka šis gads man pagāja vienos auļos, jo pašpārvaldē strādājām daudz un galvenais – kvalitatīvi.

2019. gada janvārī, kad jūs tikko bijāt sācis veikt pašpārvaldes priekšsēdētāja pienākumus, teicāt, ka "nav vērts klusēt, ja redzi, ka ir kaut kas, ko var uzlabot, un ir jāķeras pie darba". Vai nenožēlojat, ka pieteicāties vadītāja amatam?

Nevienā brīdī neesmu nožēlojis, ka pamēģināju. Manu darbu, protams, vērtēs citi, taču man pašam šķiet, ka gads bija veiksmīgs.

Vai izdevās palielināt studējošo iesaisti Studējošo pašpārvaldes darbā, kā bijāt plānojis?

Pašlaik pašpārvaldē ir aptuveni 150 aktīvu studentu jeb, kā mēs viņus saucam, aktīvistu, kas iesaistās un iesaistījās visdažādākajos pasākumos un aktivitātēs. Tas liecina, ka atsaucīgu un darbīgu studentu RSU ir daudz, kaut gan vienmēr, protams, varētu būt vēl vairāk.

Viens no jūsu komandas mērķiem bija panākt, lai ārvalstu studenti universitātē justos kā mājās. Kā veicās ar šā mērķa izpildi?

Mēs vienmēr atgādinām, ka RSU Studējošo pašpārvalde pārstāv arī ārvalstu studentus. ISA (International Student’s associationĀrvalstu studentu asociācija) ir pašpārvaldes palīgorganizācija, kas sniedz atbalstu darbā ar ārvalstniekiem. Līdz tam iekļaujošās vides nodrošināšanā ārvalstu studentiem RSU tika veikti, ja tā var teikt, mazi solīši, tomēr 2019. gadā bija liels lēciens. 2019. gadā, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar universitātes vadību, ISA tika iekārtots pašiem savs birojs Dārza ielā 5.

Lai ārvalstu studentiem RSU būtu iekļaujoša vide, daudzus projektus 2019. gadā sākām organizēt divās valodās – latviešu un angļu. Padomes sēdes un semināri notiek abās valodās. Pašpārvaldes lielākie projekti, piem., starptautiskā studentu konference un Zinātnes mēnesis, notiek angļu valodā.

Studējošo pašpārvaldes stratēģijā, kas tiek rakstīta katru gadu, daudz punktos 2019. gada sākumā iekļāvām idejas par ārvalstu studentu iesaistīšanu. Katram pašpārvaldes virzienam turpmāk jānoorganizē vismaz viens projekts gadā sadarbībā ar ārvalstniekiem. Līdz šim tādas prasības nebija. Studentu zinātniskajiem pulciņiem vismaz vienai sēdei gadā jābūt kopā ar ārvalstu studentu pētnieciskajām interešu grupām.

Visi dokumenti, kas ir pašpārvaldē, ir pieejami arī angļu valodā, piem., studentu pieteikums zinātniski pētnieciskā darba atbalstam, jau iepriekš pieminētā stratēģija, projektu konkursa atbalsta nolikums u. c.
Mūs virzīties uz priekšu un darīt vēl vairāk šajā sakarā mudina arī tas, ka ārvalstu studenti ir ļoti prasīgi, kas, manuprāt, ir tikai pareizi, tomēr vienmēr ir jāatceras, ka visām prasībām jābūt pamatotām un samērīgām, ņemot vērā reālās iespējas.

Bet otrreiz pretendēt uz vadītāja amatu jūs negribējāt?

Pagājušais man bija trešais gads pašpārvaldē, un es gribēju savas aktīvās gaitas studentu organizācijā noslēgt vadītāja amatā, un tas man izdevās. Taču vairāk negribēju, jo redzēju, ka pašpārvaldē ienāk studenti ar jaunām idejām. Trīs gadi ir laiks, kad pie daudz kā pierod, kad daudzas lietas šķiet pašsaprotamas un reizēm pietrūkst svaigā skatījuma. Jādod iespēja strādāt jauniem cilvēkiem, kas ienāk pašpārvaldē! Tāda jau arī ir pašpārvaldes ideja, ka katru gadu viss mainās, organizācijā ienāk jaunas asinis, svaigas idejas, kas liek arī universitātei strādāt aktīvi un nezaudēt virzību uz augšu.

Turklāt pašlaik rit mans ceturtais studiju gads, kad vairāk gribu pievērsties profesionālajai darbībai un pētniecībai.

Kāds ir jūsu komandas lielākais ieguldījumu 2019. gadā pašpārvaldes darbā?

Skaists mirklis man bija 2019. gada novembra beigās, kad RSU Talantu šovā, kas ir pašpārvaldes organizēts pasākums, pie manis pienāca studenti, kurus es nepazinu, un teica “paldies!” par to, ko darām, un atzina, ka daudz kas ir uzlabots studiju darbā u. c. Tas, manuprāt, ir galvenais sasniegums, ka pašpārvalde strādā godprātīgi un man vai manai valdei nav jāslēpjas no studentiem aiz kauna tāpēc, ka netikām galā ar saviem pienākumiem.

No paveiktā gribu pieminēt lielo darbu, kas tika ieguldīts saistībā ar profesionālo bakalaura studiju programmu Tiesību zinātne, jo Izglītības un zinātnes ministrija bija pieņēmusi lēmumu, ka vairs nepiešķirs juriskonsulta kvalifikāciju. Bija garas diskusijas ar RSU vadību, kā labāk rīkoties, lai neciestu mūsu studenti, kas jau bija uzņemti šajā studiju programmā vai plānoja tajā stāties.

Liels izaicinājums bija 2. līmeņa studiju programmas Medicīna pilnveidošana un uzlabošana kopā ar universitātes vadību, lai sinhronizētu studiju programmu ar lielākajām Eiropas augstskolām. Mēs domājām, ko studiju programmā uzlabot no studentu viedokļa, jo tā bija perfekta iespēja pilnveidot tos programmas aspektus, kuri varbūt nav bijuši līdz galam "noslīpēti".

Ir sākts darbs sadarbībā ar Veselības ministriju par to, ka jāpiešķir īpašs statuss medicīnas 6. kursa studentiem slimnīcās, jo viņam jau ir konkrētas prasmes, ko viņi tur dara. Līdzīgi, kā tas ir Vācijā un Austrijā. 

Manas komandas lielais izaicinājums bija RSU studiju programmu satura pilnveidošanas memorandi, kuros iekļauti studentu ierosinājumi un apņemšanās par to, ko katra ieinteresētā puse paveiks, lai pilnveidotu studiju saturu. Gatavojot šos memorandus, ieguldījām milzīgu darbu, jo apkopojām un analizējām studentu studiju kursu novērtēšanas anketas un dažādus ierosinājumus. Katrai fakultātei ir sagatavots atšķirīga satura memorands. Trīs memorandi ar fakultātēm jau ir parakstīti, bet par trīs memorandu ierosinājumiem, t. i., saturu, norit ļoti produktīvas diskusijas ar fakultāšu vadību. Studenti nevis pieprasa, bet tikai norāda, ko varētu uzlabot un mainīt, un palīdz to fakultātes vadībai realizēt.

Paveikto darbu sarakstu var turpināt ar tādiem projektiem kā Zinātnes mēnesis, Rudens akadēmiskais seminārs, Projektu organizēšanas seminārs u. c.

Maris_Lapsovs_un_SP_valde_un_Tatjana_Koke-02092019.jpg

Māris Lapšovs (sestais no kreisās) 2019. gada 2. septembrī kopā ar Studējošo pašpārvaldes valdi un studiju prorektori Tatjanu Koķi (centrā). Foto no RSU SP arhīva

Lielākā dzīves mācība, ko guvāt šā gada laikā vadītāja amatā?

Laikam minēšu to pozitīvāko no visām mācībām, ko guvu. Un tā ir tāda, ka mūsu universitātē nav nekā neiespējama, ja tu gribi kaut ko izdarīt un tev ir pamatojums, kāpēc tas ir jādara.

Tāpēc arī RSU Studējošo pašpārvalde var viegli funkcionēt, jo vienmēr ar augstskolas vadību atrodam kopēju valodu. Kā es bieži mēdzu teikt dažādās sanāksmēs: "Mērķis mums visiem ir viens – saglabāt augstā līmenī studiju kvalitāti un nepārtraukti pilnveidot studiju saturu."

Ko novēlat jaunajai pašpārvaldes vadītājai Annai Jetei Gaujai?

Nebaidīties darīt! Arī tad, ja kāds darbs šķiet grūts un neizdarāms. Tas ir novēlējums visai komandai. Ja darbosieties kopēju mērķu sasniegšanai, tad nebūs nekā neiespējama!

Šogad es pašpārvaldē kārtējo reizi pārliecinājos, ka viens cilvēks neko daudz nevar izdarīt. Man paveicās ar valdi, ar kuru kopā strādāju un par kuras priekšsēdētāju man bija patiess gods sevi saukt. Visi pašpārvaldes sasniegumi un pozitīvās atmiņas, kas man paliks par vadītāja amatā aizvadīto gadu ir tikai un vienīgi, pateicoties lieliskajai komandai. Liels paldies viņiem visiem, un es ceru, ka arī turpmāk šie cilvēki sevi ar darbiem pierādīs ne tikai universitātē, bet arī plašajā dzīvē!

Šis ir RSU 70 gadu jubilejas gads. Ko jūs novēlat savai universitātei?

Atcerēties, ka 70 gadi nav daudz un universitāte vēl ir jauna, līdz ar to jāiet tikpat raiti uz priekšu, kā līdz šim! Atjaunot to, kas ir nepieciešams, atmest to, kas traucē, un turpināt ieklausīties studentos, ņemot vērā viņu idejas un ierosinājumus!