Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Lektore

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

2015 - pašlaik

Asistenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra

2014 - pašlaik

Māsa

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnika, 16. Neiroķirurģijas nodaļa

2014 - pašlaik

Māsa

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Gastroenteroloģijas, hematoloģijas un uztura terapijas centrs, 10. Gastroenteroloģijas nodaļa

2017 - 2018

Projektu vadītāja

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

2016 - 2016

Stundu pasniedzējs

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

2015 - 2015

Speciālists mācību jautājumos

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedra

2013 - 2014

Māsa

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Latvijas Kardioloģijas centrs, Ambulatorā un diagnostiskā daļa

2010 - 2013

Sanitāre

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Latvijas Kardioloģijas centrs, 32. Kardioloģijas nodaļa ARG

Izglītība

2013 - 2015

Veselības zinātņu maģistra grāds

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2013 - 2014

Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas kvalifikācija

Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte

2009 - 2013

Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību fakultāte

2005 - 2008

Vidējā izglītība

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Sasniegumi

Profesionālā pilnveide

 

1. Latvijas Māsu asociācijas un P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas organizētā konference „Universitātes slimnīcu pieredze plaušu slimību pacientu ārstēšanā un aprūpē”, Rīgā, 2014.gada 6.februārī

2. Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību fakultātes 20 gadu jubilejas konference, Rīgā, 2014.gada 30.maijā

3. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference, Rīgā, 2015. gada 26.-27. martā

4. Latvijas Māsu asociācijas Internās aprūpes māsu apvienības
rīkotā konference Aprūpes aktualitātes māsu praksē, Rīga, 2015.gada 29.septembris

5. Zinātniski praktiskā konference „Vēža slimnieks pēc pabeigtas terapijas – ko tālāk?”, SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Nodibinājums Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonds, Rīgā, 2015.gada 14.oktobrī

6. Latvijas Māsu asociācijas rīkotie kursi „Ievads aprūpes procesā” (2015.gada 16.oktobrī). Izziņa nr. NTI/P – 0461.

7. Latvijas Māsu asociācijas starpdisciplinārā konference, Rīgā, 2016. gada 22.septembrī

8. 5. starptautiskā zinātniskā konference „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne”, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Rīgā, 2016.gada 27.-28.oktobrī

9. Profesionālās pilnveides izglītības programma 30P14100 „Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”, Latvijas Universitāte, Apliecības sērija PA Nr. 137915, 2017. gada 31.marts, Rīga

10. Apmācību seminārs „Mūsdienīgi risinājumi inkontinences aprūpē”, Rīga, 2017.gada 1.novembris

11. 1. International Student Conference „Health in Our Hands”, Tartu Health Care College, Tartu, Igaunija, 2017.gada 23.novembrī

12. Training week of the Nordplus Higher Education HealthPRO network Surgical Nursing, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Rīga, 2017.gada 27.novembris – 1.decembris

13. VIII Latvian Gastroenterology Congress with International participation, Rīga, 2017. gada 9.decembris

14. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference, Rīgā, 2018.gada 22.-23.martā

15. 9. Studentu zinātniski – praktiskā konference „Sāpes”, 2018.gada 26.aprīlī

16. Rīgas Stradiņa universitātes Vasaras skola neatliekamajā medicīnā un traumatoloģijā, Rīga, 2018.gada 20.-21.jūnijs

17. HIV infekcija Latvijā – multidisciplināra pieeja un ārstu sadarbības iespējas, Rīga, 2018.gada 30.novembris

 

Projekti

 

  • Interreg Central Baltic finansēts projekts „Simulation pedagogy in learning ethics in practice in health care– SimE” (Simulācijas pedagoģija praktiskās ētikas apguvē veselības aprūpē) (01.10.2017. – 30.09.2019), satura eksperts
  • Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas iekšējais zinātniskais projekts „Medicīnas studentu klīniskās prakses vietas un studentu turpmākās karjeras attīstības izpēte” (2017-2018), projekta vadītājs

 

Publikācijas

 

Māszinību student karjeras izvēles ietekmējošie faktori = Factors influencing career choice among nursing students / J. Kuzņecova, V. Šverina // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 4.daļa, 127.-134.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Lekcijas ārvalstīs

 

  • Development of clinical skills training issue, Saimaa University of Applied Sciences, Lappeenranta, Finland, 25.-28.09.2017.
  • Patient-centered care (pcc) in multicultural society, South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Mikkeli, Finland, 11.-14.-3.2019.

 

Mobilitātes

 

▪ Staff mobility for training at Biomedical Sciences Department, Šiauliai State College, Šiauliai, Lithuania from 11th April until 13th April, 2017 within an ERASMUS+ programme

▪ Staff mobility for teaching at Saimaa University of Applied Sciences, Lappeenranta, Finland from 25th September until 28th September, 2017 within an ERASMUS+ programme

▪ Staff mobility for teaching at South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Mikkeli, Finland from 11th March until 14th March, 2019 within an ERASMUS+ programme

▪ Staff mobility for training at University of Rzeszow, Rzeszow, Poland from 23th September until 27th September, 2019 within an ERASMUS+ programme

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

bakalaura darbi: 2​

​kvalifikācijas darbi: 13

recenzētie:

​​bakalaura darbi: 1

​​kvalifikācijas darbi: 13

 

Docētie studiju kursi

 

· Klīniskās procedūras, 5 KP, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

· Aprūpes process, 3 KP, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

· Pacientu aprūpe vispārīgā un speciālā ķirurģijā, 3 KP, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

· Klīniskās prasmes, 1 KP, Rīgas Stradiņa universitāte

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Māsu asociācijas biedre

 

Sertifikācija

 

▪ Ārstniecības personas sertifikāts nr. 04686 ambulatorās aprūpes māsas specialitātē (derīgs līdz 2020. gada 3. decembrim).

 

Tēzes

 

  • Pacientu apmierinātības ar varfarīna un jaunās paaudzes perorālo antitrombotisko līdzekļu terapiju un uztvertā stresa novērtējums / J.Kuzņecova // Veselības aprūpes pētījumi LU koledžās : Latvijas Universitātes 75.zinātniskā konference (Rīga, Latvija, 2017.g. 9.martā) : tēžu krājums / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2017. - 29.lpp.
  • Nepilnīgi veikta pacientu aprūpe Latvijā / T.Voits, A.Bukulīte, J.Kuzņecova ...[u.c.] // Veselības aprūpes pētījumi LU koledžās : Latvijas Universitātes 75.zinātniskā konference (Rīga, Latvija, 2017.g. 9.martā) : tēžu krājums / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2017. - 34.-35.lpp.
  • Māszinību studentu profesijas izvēli un attīstību ietekmējošie faktori / J.Kuzņecova, A.Dimitrijeva // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 128.lpp.
  • Learning ethics in simulations - nursing students experiences of learning ethics/ J.Kuzņecova, T.Franck, A.Melbārde-Kelmere...[u.c.] // XII International Symposium „Nursing the foundation of care. Innovative solutions in nursing (Poland, Rzeszow, 26-27 September 2019) : abstract book / University of Rzeszow. - Poland, Rzeszow, 2019. - p. 64-65

 

Konferences

 

1. Jeļena Kuzņecova. Pacientu apmierinātības ar varfarīna un jaunās paaudzes perorālo antitrombotisko līdzekļu terapiju un uztvertā stresa novērtējums. Latvijas Universitātes 75. zinātniskā konference, Veselības aprūpes pētījumi LU koledžās, 9. marts, 2017, Rīga, Latvija

2. Linda Alondere, Astra Bukulīte, Agita Melbārde-Kelmere, Jeļena Kuzņecova, Teija Franck, Daina Voita. Simulācija ētikā aprūpes procesā. Latvijas Universitātes 76. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās, 22. februāris, 2018, Rīga, Latvija

3. Jeļena Kuzņecova, Alise Dimitrijeva. Māszinību studentu profesijas izvēli ietekmējošie faktori. Latvijas Universitātes 76. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās, 22. februāris, 2018, Rīga, Latvija

4. Jeļena Kuzņecova, Gita Babre. Uz simulāciju balstītas apmācības metodes efektivitāte un izmantošana studiju procesā. Latvijas Universitātes 77. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās, 14. februāris, 2019, Rīga, Latvija

5. Jeļena Kuzņecova, Teija Franck, Agita Melbārde-Kelmere, Kati Kulju. Learning ethics in simulations – nursing students experiences of learning ethics. XII International Simposium “Nursing foundation of care. Innovative solutions in nursing”, 26.-27. septembris, 2019, Rzeszow, Poland

6. Jeļena Kuzņecova, Teija Franck, Linda Alondere, Daina Voita, Astra Bukulīte. Simulation in learning ethics in nursing practice. 6th International Scientific Conference "New Approaches to Improving Health Care Education: Today and Tomorrow” , 14.-15. novembris, 2019, Rīga, Latvija

 

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja