Pārlekt uz galveno saturu

Lai nodrošinātu kontroles vides izveidošanu un uzraudzību korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai, RSU ir izstrādāta Korupcijas un interešu konflikta novēršanas kārtība (apstiprināta 04.01.2024.) un RSU korupcijas risku mazināšanas plāns, paredzot vairākus pasākumus (apstiprināti 20.03.2023.).

Īstenojamie pasākumi
 • Izvērtēt un noteikt funkcijas un amatus, kuros, veicot darba pienākumus, ir iespējams korupcijas vai interešu konflikta risks
 • Izvērtēt amatpersonas statusa noteikšanu darbiniekiem, kuri paraksta dienesta viesnīcu līgumus
 • Papildināt darbinieka apliecinājumu (PD-15) ar korupcijas un interešu konflikta jautājumiem
 • Papildināt Ētikas kodeksu par rīcību, kāda darbinieks paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, kā arī kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošais darbinieks funkcijas nodod izpildei citam darbiniekam
 • Izveidot RSU iekšējo mācību materiālu darbinieku informēšanai par interešu konflikta un korupcijas jautājumiem
 • Ar rektora rīkojumu izveidot darba grupu RSU pretkorupcijas pasākumu plānošanas un uzraudzības nodrošināšanai

2023. gada 12. janvārī RSU struktūrvienību vadītājiem tika organizēts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) seminārs Iestādes iekšējie pretkorupcijas pasākumi. Vadītāja pienākumi interešu konflikta novēršanā institūcijā.

Semināra tematiskais saturs

 • Korupcijas risku vadības normatīvā bāze Latvijā
 • Interešu konflikta risks
 • Korupcijas risks
 • Pretkorupcijas iekšējās kontroles sistēma
 • Signāli (red flags) uzvedībā​