Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Pētnieks (zin.)

RSU Onkoloģijas institūts, Molekulārās ģenētikas laboratorija

2013 - pašlaik

Asistenta p.i.

RSU Medicīnas fakultāte, Pediatrijas katedra

2015 - pašlaik

Bērnu infektologs

VSIA Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu slimību klīnika

2013 - pašlaik

Bērnu infektologs, pediatrs

VSIA Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Ambulatorās veselības aprūpes daļa

Izglītība

2008 - 2013

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

"Panton - Valentine leikocidīna (PVL_ pozitīva S. aureus molekulārā epidemioloģija un klīnika bērniem Latvijā"

promocijas darba vadītāji: prof. Dace Gardovska, prof. Edvīns Miklaševičs

2002 - 2008

Pēcdiploma izglītība pediatrijā/ pediatrs

Rīgas Stradiņa universitāte

2002 - 2013

Pēcdiploma izglītība bērnu infekcijas slimības/ bērnu infektologs

Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte

1995 - 2002

Ārsta diploms ar papildus studijām pediatrijā

Latvijas Medicīnas Akadēmija

Papildu informācija

Pētniecības darbības virzieni

 

 

 • S.aureus molekulārā ģenētika
 • Onkoloģija

 

Docētie studiju kursi

Bērnu infekciju slimības

Bērnu infekciju slimības I

Bērnu slimības (neonatoloģija, endokrinoloģija, kardioloģija, reimatoloģija, gastroenteroloģija, pneimonoloģija, nefroloģija, bērnu infekcijas slimības)

Pediatrijas pamati (asinsrades, endokrīnā, saistaudu, sirds un asinsvadu sistēmas)

Pediatrijas pamati (gremošanas, urīnizvadceļu, kaulu un muskuļu, elpošanas sistēmas)

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

recenzētie:

Zinātniski pētnieciskais darbs: 1

Rezidentūras beigu darbs: 1

 

 

Projekti

 

 

Pētnieks; projekts "Prediktīva tests terapijas efektivitātes novērtējumam onkoloģiskiem slimniekiem" (identifikācijas nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/017)​.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

 

 • L. Čupāne, Ņ. Pugačova, I. Selga, A. Balode, D. Gardovska, E.Mikla­ševičs. Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas MRSA izolātu klīniskais un molekulārais raksturojums. 2007. gada RSU Zinātnisko rakstu krājuma infekcijas slimību sadaļa; 219-223.
 • L. Čupāne, A. Dzirniece, L. Drukaļska, Ņ. Pugačova, I. Selga, Z. Nora,
  A. Balode, D. Gardovska , E. Miklaševičs. S. aureus izplatība BKUS un ārpusstacionāra bērnu aprūpes centrā. 2008. gada RSU Zinātnisko rakstu krājuma infekcijas slimību sadaļa; 212-217.
 • D. Gardovska, I. Grope, J. Pavāre, E. Miklaševičs, S. Ņikuļšins,
  Ž. Kovaļova, D. Grāvele, Ņ. Pugačova, L. Eihvalde, D. Zavadska,
  L. Čupāne, S. Polukarova, Z. Pučuka, M. Grūtupa, A. Nagle, K. Aksenoka, T. Lopatina, O. Šakele, E. Eglīte-Mahotkina, E. Hagina, A. Sočņevs,
  O. Rasnačs, I. Kalniņš: Bērnu mirstības samazināšana, uzlabojot dzīvībai bīstamu infekcijas slimību agrīnu diagnostiku. Monogrāfija "Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošās slimības, zinātniskā analīze un galvenās rekomendācijas"2009; 95. – 108.
 • L.Čupāne, Ņ. Pugačova, I. Selga, A. Balode, D. Gardovska, E. Mikla­ševičs. PVL pozitīvo S. aureus izplatība pacientiem Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. 2009. gada RSU Zinātnisko rakstu krājuma infek­cijas slimību sadaļa; 66-70.
 • L. Cupane, N. Pugacova, G. Aleksejevs, D. Berzina, D. Gardovska, E. Miklasevics. Methicillin susceptible Panton –Valentine leukocidin positive S. aureus pneumonia in a child with novel influenza H1N1 infection. Acta Chirurgica Latviensis, 2010 (10/2); 127-131.
 • Cupane L, Pugacova N, Berzina D, Cauce V, Gardovska D, Miklaševics E. Patients with PVL positive S. aureus infections run an increased risk of longer hospitalisation. Int J Mol Epidemiol Genet. 2012; 3(1): 48-55.

 

 

Tēzes​​

 

 

 1. L. Čupāne, Ņ. Pugačova, A. Balode, D. Gardovska, E. Miklaševičs. Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcas MRSA izolātu klīniskais un molekulārais raksturojums. 2007. gada Zinātniskās konferences tēzes, RSU 2007; 148.
 2. L. Čupāne, E. Pujāte, A. Balode, D. Gardovska, E. Miklaševičs, U. Dumpis. Jaundzimušo ādas infekcijas izraisītāja molekulārā analīze. 2007. gada Zinātniskās konferences tēzes, RSU 2007; 146.
 3. L. Čupāne, Ņ. Pugačova, L. Drukaļska, I. Selga, A. Balode, D. Gar­dovska, E. Miklaševičs. Bērnu Klīniskās Universitates slimnīcas
  S. aureus izolātu klīniskais un molekulārais raksturojums. 2008. gada Zinātniskās konferences tēzes, RSU 2008; 128.
 4. L. Čupāne, A. Dzirniece, L. Drukaļska, Ņ. Pugačova, A. Balode, Z. Nora, D. Gardovska, E. Miklaševičs. Pirmais sadzīvē iegūtā MRSA uzliesmojums Latvijā ārpus stacionāra. 2008. Gada Zinātniskās konferences tēzes, RSU 2008; 127.
 5. L. Čupāne, Ņ. Pugačova, I. Selga, A. Balode, D. Gardovska , E. Miklaševičs. PVL pozitīvo S. aureus izplatība BKUS, to molekulārais un klīniskais raksturojums. 2009. gada Zinātniskās konferences tēzes, RSU 2009; 126.
 6. L.Čupāne, A. Dzirniece, Ņ. Pugačova, A. Balode, Z. Nora, D. Gar­dovska, E. Miklaševičs. Sadzīvē iegūtā metcilīna rezistentā S. aureus nēsāšana bērniem ārpus stacionāra bērnu aprūpes centrā. 2009. gada Zinātniskās konferences tēzes, RSU 2009; 146.
 7. L. Cupane, N. Pugacova, L. Drukalska, I. Selga, A. Balode, D. Gar­dovska, E. Miklasevics. Spread of PVL positive S. aureus among patients at children clinical university hospital. 27th annual meeting of the European society for paediatric infectious diseases. ESPID 2009.
 8. L. Čupāne, A. Balode, Ņ. Pugačova, I. Selga, D. Gardovska, E. Mikla­ševičs.PVL positive S. aureus sepsis with bilateral necrotic pneumonia and multiple osteomielitis in previosly healthy boy. The 28th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, 2010.
 9. L. Cupane, N. Pugačcova, I. Selga, A. Balode, D. Gardovska, E. Miklašsevics. Spread of Panton-Valentine leukocidin positive S. aureus aong children's clinical university hospital, Riga, Latvia. 20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 2010.
 10. L. Čupāne, Ņ. Pugačova, I. Selga, A. Balode, J. Žestkova, D. Gardovska, E. Miklševičs. Sabiedrībā iegūto S. aureus filoģenētiskais raksturojums. 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes, RSU 2010; 168.
 11. L. Čupāne, Ņ. Pugačova, I. Selga, A. Balode, D. Bērziņa, D. Gardovska, E. Miklševičs. Meticilīnjutīgā PVL pozitīvā S. aureus pneimonija bērnam ar A gripas vīrusu. 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes, RSU 2010; 180.
 12. L Čupāne, Ņ. Pugačova, I. Selga, A. Balode, J. Žestkova, D. Gardovska, E. Miklaševičs. Bērnu Klīniskās Univeritātes slimnīcas S. aureus izolātu klīniskais un filoģenētiskais raksturojums. 2011. Gada Zinātniskās konferences tēzes, RSU 2011; 211.
 13. L. Čupāne, A. Balode, Ņ. Pugačova, I. Selga, D. Gardovska, E. Mikla­ševičs. PVL positive S. aureus pneumonia in a child with novel influenza H1N1 infection. Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, 2011.
 14. L.Čupāne, Ņ. Pugačova, I. Selga, A. Balode, J. Žestkova, D. Gardovska, E. Miklaševičs. Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcas S.aureus izolātu klīniskais un filoģenētiskais raksturojums. Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Latviešu biedrības rīkotais Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3.un Letonikas 4. kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte", 2011. gada 24.-27. oktobris.
 15. Cupane L, Pugačova N, Berzina D, Cauce V, Gardovska D, Miklaševics E. PVL positive MSSA are more prone to cause superficial skin and soft tissue infections. 22th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 2012.
 16. Čupāne L, Pugačova N, Bērziņa D, Cauce V, Gardovska D, Miklaševics E. PVL pozitīvas S. aureus infekcijas attīstība nosaka garāku stacionēšanas laiku. 2012. gada RSU Zinātniskās konferences tēzes, RSU 2012, 168

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja