Pārlekt uz galveno saturu

Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā

Projekta/līguma nr.
2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003
Projekta finansējums
1 321 150,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.02.2023. - 30.06.2026.

Mērķis

Projekta pamatmērķi:
1) palielināt specialistu skaitu Latvijā ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm (DigiComp 7.–8. līmenis), kas spēj lietot augstās tehnoloģijas, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozares;
2) radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu.

Apraksts

KONKURSS par studiju programmu atlasi projekta vajadzībām

Rīgas Stradiņa universitāte izsludina konkursu RSU studiju programmu (turpmāk tekstā  – Studiju programma) atlasei projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 “Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā” (turpmāk tekstā  – Projekts) vajadzībām.

Projekts tiek balstīts uz 2022. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumiem nr. 453 Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes Digitālā transformācija 2.3. reformu un investīciju virziena Digitālās prasmes 2.3.1.r. reformas Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība 2.3.1.1.i. investīcijas Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana īstenošanas noteikumi”.

Konkursa mērķis ir atlasīt RSU studiju programmas, kurās tiks integrēti un realizēti projekta laikā izstrādātie studiju moduļi / studiju kursi. 

Konkurss tiek organizēts pamatojoties uz Konkursa nolikumu par studiju programmu atlasi projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā vajadzībām.

Konkursa dokumentācija

 1. Konkursa nolikums
 2. Pieteikums studiju programmas atlasei Rīgas Stradiņa universitātē
 3. Vērtēšanas kritēriji studiju programmas atlasei Rīgas Stradiņa universitātē
Dokumentu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 1. marts, plkst. 13.00.

Atbilstīgi nolikumā norādītajām prasībām dokumenti ir jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi martins[pnkts]menniksatrsu[pnkts]lv.

Kontaktpersona jautājumiem par projekta ieviešanu, konkursu un tā nolikumu ir Mārtiņš Menniks (martins[pnkts]menniksatrsu[pnkts]lv).

Projekts Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā (2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003) tiek līdzfinansēts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes Digitālā transformācija 2.3. reformu un investīciju virziena Digitālās prasmes 2.3.1.r. reformas Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība 2.3.1.1.i. investīcijas Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana īstenošanas ietvaros.

Informācija ievietota 03.02.2023.

KONKURSS par mācībspēku atlasi projekta vajadzībām

Rīgas Stradiņa universitāte izsludina konkursu mācībspēku  atlasei projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 “Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā” (turpmāk tekstā  – Projekts) vajadzībām.

Projekts tiek balstīts uz 2022. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumiem nr. 453 Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes Digitālā transformācija 2.3. reformu un investīciju virziena Digitālās prasmes 2.3.1.r. reformas Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība 2.3.1.1.i. investīcijas Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana īstenošanas noteikumi”.

Konkursa mērķis ir atlasīt mācībspēkus, kas izstrādās šādus studiju kursus:

 • Modulis: "Digitālie veselības dati, datu bāzes un analītika":
  • Studiju kurss: “Digitālās veselības un veselības datu pamati” - 2 KP / 3 ECTS;
  • Studiju kurss: “Datu analīze un mākslīgais intelekts veselības aprūpē” - 2 KP / 3 ECTS;
  • Studiju kurss: “Digitālās veselības pielietojums - veiksmīga izmaiņu ieviešana” - 2 KP / 3 ECTS;
 • Modulis "Mākslīgā intelekta, 3D tehnoloģiju, vizualizācijas un genomikas pielietojumi veselības aprūpē: jaunākie atklājumi un nākotnes izaicinājumi":
  • Studiju kurss: "Mākslīgais intelekts attēldiagnostikā" - 2 KP / 3 ECTS ;
  • Studiju kurss: "3D tehnoloģiju pielietojums medicīnā" - 2 KP / 3 ECTS ;
  • Studiju kurss: "Genomikas pielietojums medicīnā" 2 KP / 3 ECTS;

Konkurss tiek organizēts pamatojoties uz Konkursa nolikumu par mācībspēku atlasi projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā vajadzībām.

Konkursa dokumentācija

 

Dokumentu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 8. marts, plkst. 15.00.

Kontaktpersona jautājumiem par projekta ieviešanu, konkursu un tā nolikumu ir Mārtiņš Menniks (martins[pnkts]menniksatrsu[pnkts]lv).

Projekts Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā (2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003) tiek līdzfinansēts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes Digitālā transformācija 2.3. reformu un investīciju virziena Digitālās prasmes 2.3.1.r. reformas Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība 2.3.1.1.i. investīcijas Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana īstenošanas ietvaros.

Informācija ievietota 01.03.2023.

 

Dokumenti

1. pielikums (74.36 KB)
2. pielikums (72.06 KB)
Nolikums (76.4 KB)