Pārlekt uz galveno saturu

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika ir Latvijā vadošais izglītības, pētniecības un ārstniecības centrs nozarē, kuru raksturo augsti kvalitātes standarti, noturīgas zināšanas un panākumi.

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika” ir noteikts šāds stratēģiskais mērķis: ar augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumiem, kas atbilst kapitālsabiedrības profilam, nodrošināt: 

 • medicīnas pakalpojumu pieejamību un tehnoloģiju attīstību; 
 • kapitālsabiedrības cilvēkresursu klīnisko un akadēmisko ekselenci; 
 • studiju procesa klīnisko bāzi pamatstudiju un tālākizglītībai, kā arī mūžizglītībai; 
 • zināšanu pārnesi, universitātes zinātniskās darbības un pētniecības bāzi. 

Klīnikā strādā augsti kvalificēti profesionāļi, kuru vidū ir Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēji, docenti un profesori. Kopš 2011. gada RSU Psihosomatikas un psihoterapijas klīnikas komanda ir attīstījusi trīs pamatdarbības virzienus.

Ārstniecība

Ar speciālistu palīdzību izprotot problēmu vai slimību psihoemocionālās cēloņsakarības, spēsiet labāk atrisināt problēmsituācijas, uzlabosies veselība, attiecības ar tuviniekiem un dzīves kvalitāte kopumā.

Izglītība

Klīnikas speciālisti nodod zināšanas medicīnas studentiem, rezidentiem, praktizējošiem ārstiem un speciālistiem, sniedzot iespēju tiem apgūt psihosomatisko traucējumu un slimību diagnostiku un ārstēšanu.

Sabiedrības veselība

Klīnikas misija sabiedrības līmenī balstās uz faktu, ka psihiskās veselības veicināšana ir ne tikai medicīnisks, bet arī sociāli kulturāls un politisks jautājums – veseli, nobrieduši, uz attīstību un pilnveidošanos orientēti cilvēki ir visas sabiedrības ieguvums.

RSU Psihosomatikas un psihoterapijas klīnika piedāvā:

 • diagnostiskās vizītes (1–4 vizītes),
 • psihosomatiskās konsultācijas,
 • individuālo psihoterapiju (arī Skype),
 • bērnu psihoterapiju,
 • grupu psihoterapiju,
 • pāru terapiju,
 • ģimenes psihoterapiju,
 • medikamentozu ārstēšanu,
 • psihiatra konsultāciju,
 • fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācijas un praktiskās nodarbības,
 • logoterapiju,
 • Bālinta grupas ārstiem un ārstniecības personām,
 • personīgās izaugsmes treniņgrupas

Klīnikas ārsti un speciālisti

Cenrādis

Klīnikas valde