Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Maruta Hoferte
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Iepazīties ar fizisko aktivitāšu nozīmi daudzu slimību risku samazināšanā, fiziskās veselības nostiprināšanā, primārajā un sekundārajā slimību profilaksē, organisma funkcionālo spēju uzlabošanā pie hroniskām slimībām un to izraisītiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Priekšzināšanas

Psiholoģija, veselības sporta pamati, fizioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studenti spēs
- nosaukt un raksturot biežāko sastopamo slimību riska faktorus,
- atpazīt /klasificēt slimību simptomus,
- izstāstīt, kā mazināt ietekmējamos sirds slimību risku faktorus,
- nosaukt un raksturot ieteicamās fiziskās aktivitātes slimību profilaksē,
- izskaidrot slodzes dozēšanas principus atkarībā no funkcionālajām spējām,
- pamatot fizisko vingrinājumu pielietošanu pie veselības problēmām.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie pratīs:
- novērtēt klientu veselības un funkcionālo stāvokli,
- sastādīt vingrinājumu programmas un izvēlēties adekvātu fizisko slodzi cilvēkiem ar veselības problēmām,
- novērtēt sirds slimību riska faktorus,
- noteikt ķermeņa masas indeksu,
- izmērīt plaušu funkcionālos rādītājus: vitālo kapacitāti, krūšu kurvja ekskursijas, elpošanas tipu,
- noteikt slodzes izturību ar 6 minūšu iešanas testu,
- aprēķināt trenējošo pulsu, izmantojot Karvonena formulu,
- analizēt atjaunošanās reakcijas pēc slodzes,
- ieteikt klientiem nepieciešamās fiziskās aktivitātes veselības uzlabošanā.

Kompetences

Iegūtās prasmes un kompetences ļaus orientēties slimību izraisošos riska faktoros, analizēt riska faktoru ietekmi uz veselību, izmantojot zināšanas par biežāk sastopamajām saslimšanām, ievērot treniņu principus un pielietot slimību profilaksē un iedzīvotāju izglītošanā par fizisku aktivitāšu nozīmi veselības veicināšanā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.