Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar starptautiskajām, Eiropas un Latvijas tiesību normām, kas nosaka vārda un preses brīvības principus, informācijas aprites kārtību, regulē masu informācijas līdzekļu darbību.
Veidot studentu profesionālo skatījumu uz komunikācijas tiesībām un ētiku tiesiskas valsts, demokrātijas un cilvēktiesību garantiju kopsakarību kontekstā.
Attīstīt studentu prasmes pielietot komunikācijas tiesību un ētikas normas un principus profesionālajā darbībā.

Priekšzināšanas

Ievads studijās un specialitātē.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie apgūst komunikācijas tiesību un ētikas pamatnormas, kas nepieciešamas pētot vai profesionāli strādājot komunikācijas nozarē.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie izprot “vārda brīvības”, “preses brīvības”, “informācijas atklātības”, “privātās dzīves”, “vienlīdzības” principu saturu; spēj novērtēt tiesību normu un principu ievērošanas nozīmi komunikācijas procesos; apzinās ētikas normu (ētikas kodeksu) nozīmi pētniecībā un profesionālajā darbībā.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie integrē zināšanas komunikācijas tiesībās un ētikā pētniecībā vai profesionālajā darbībā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.