Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Sandra Mihailova
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadība

Mērķis

Veicināt studentu izpratni par līderismu, tā teorijām, stiliem un modeļiem, analizēt līdera personību un rīcību, apskatot situācijas, ar kurām sastopas līderi, veidojot komandas, vadot organizācijas un motivējot darboties efektīvi. Sniegt studentiem priekšstatu par dažādības vadības (diversity management) attīstības vēsturi, tās aktuālākajām tendencēm, salīdzinot Eiropas Savienības un ASV pieredzi. Sniegt pārskatu par daudzveidības fenomenu ES un ASV etnopolitikā.

Priekšzināšanas

Izpratne par starpkultūru komunikāciju un tās nozīmi sabiedrībā, organizācijā un indivīda ikdienā.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie zina līderisma un dažādības vadības jēdzienu, teorijas un pieejas, īstenošanas/novērtēšanas stratēģijas, pārzina diskriminācijas jēdzienu, diskriminācijas pamatus un veidus, aizsardzības mehānismus.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie spēj analizēt līderisma un dažādības vadības stratēģijas un pieejas, izprotot to pielietojamību konkrētas organizācijas darbā. Spēj atpazīt diskriminācijas gadījumus un apzināties diskriminācijas sekas un ietekmi uz indivīdu un sabiedrību.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie, izprotot līderisma un dažādības vadības nozīmi, spēj izmantot to savas organizācijas (darbavietas) analīzē un stratēģijas izstrādē. Spēj patstāvīgi veikt līdera rīcības un dažādības situācijas analīzi, tostarp konstatējot nepieciešamos diskriminācijas elementus un piedāvājot konkrētus risinājumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDNMp1MaģistrsIerobežota izvēleLiesma Ose
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM3MaģistrsIerobežota izvēleLiesma Ose