Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:20 / 30
Kursa vadītājs: Māris Andžāns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija)

Mērķis

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

Priekšzināšanas

Apgūti visi nepieciešamie programmas studiju kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Padziļinātas zināšanas par izvēlēto maģistra darba tēmu gan empīriskā, gan teorētiskā perspektīvā.

Prasmes

Izstrādāt liela apjoma un augstas sarežģītības individuālu darbu.

Kompetences

Izstrādāt liela apjoma un augstas sarežģītības individuālu darbu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības un diplomātija4MaģistrsObligātsElīna Vrobļevska, Kārlis Bukovskis, Andris Sprūds, Edijs Bošs, Ilga Kreituse, Lelde Metla-Rozentāle, Mārtiņš Daugulis, Valters Ščerbinskis
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Reģionālā politika un valsts pārvaldība4MaģistrsObligātsIlga Kreituse, Lelde Metla-Rozentāle
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija4MaģistrsObligāts
Starptautiskās attiecības un diplomātija4MaģistrsObligātsMāris Andžāns, Elīna Vrobļevska, Kārlis Bukovskis, Tatjana Koķe, Andris Sprūds, Edijs Bošs, Ilga Kreituse, Māris Cepurītis, Mārtiņš Daugulis, Valters Ščerbinskis