Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jana Duhovska
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Tiesību zinātne; Māszinības; Tiesību zinātne; Tirgzinības un reklāma; Bioloģija; Vadībzinātne; Rehabilitācija; Sociālā antropoloģija; Medicīnas pakalpojumi; Farmācija; Informācijas un komunikācijas zinātne; Civilā un militārā aizsardzība; Politikas zinātne; Veselības vadība; Zobārstniecība; Sporta treneris; Dzīvās dabas zinātnes; Vecmāšu zinības; Komunikācijas zinātne; Pedagoģija; Personu un īpašuma aizsardzība; Ārstniecība; Uzņēmējdarbības vadība; Klīniskā farmācija; Sabiedrības veselība; Socioloģija; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Medicīnas tehnoloģijas
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Personības psiholoģija

Mērķis

Attīstīt izpratni par mūsdienu personības psiholoģijas teorijām, par personības iezīmju saistību ar veselību, slimības uztveri, veselību veicinošo un apdraudošo uzvedību; sekmēt izpratni par personības faktoru nozīmi ārstniecības procesā, t.sk. saistībā ar līdzestību, kā arī par personības iekšējiem resursiem un to aktivizēšanas, stiprināšanas un efektīvas izmantošanas iespējām veselības uzturēšanas un uzlabošanas nolūkos.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Apraksta mūsdienu personības teorijas, raksturo personības faktoru ģenētiskos un neirobioloģiskos pamatus, skaidro saistību starp dažādiem personības faktoriem, slimību un veselību, tostarp, veselību veicinošu un apdraudošo uzvedību.

Prasmes

Skaidro personības psiholoģijas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības, izprotot personības raksturojumu lomu ārstniecībā.

Kompetences

Izmanto apgūtās zināšanas un prasmes ar veselības profilaksi, uzturēšanu un atgūšanu saistīto psiholoģisko jautājumu risināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 2Free choiceJana Duhovska
Medicīna, MF2MaģistrsIerobežota izvēleJana Duhovska
Medicīna, SSNMF2MaģistrsIerobežota izvēleElīna Akmane, Ingūna Griškēviča
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 1Free choice
Medicīna, SSNMFz2MaģistrsIerobežota izvēleElīna Akmane, Ingūna Griškēviča