Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jana Duhovska
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija; Ārstniecība; Sporta treneris; Bioloģija; Vadībzinātne; Politikas zinātne; Civilā un militārā aizsardzība; Dzīvās dabas zinātnes; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Komunikācijas zinātne; Sabiedrības veselība; Tiesību zinātne; Veselības vadība; Socioloģija; Medicīnas tehnoloģijas; Uzņēmējdarbības vadība; Informācijas un komunikācijas zinātne; Māszinības; Tiesību zinātne; Farmācija; Zobārstniecība; Vecmāšu zinības; Tirgzinības un reklāma; Pedagoģija; Sociālā antropoloģija; Personu un īpašuma aizsardzība; Klīniskā farmācija
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Personības psiholoģija

Mērķis

Attīstīt izpratni par mūsdienu personības psiholoģijas teorijām, par personības iezīmju saistību ar veselību, slimības uztveri, veselību veicinošo un apdraudošo uzvedību; sekmēt izpratni par personības faktoru nozīmi ārstniecības procesā, t.sk. saistībā ar līdzestību, kā arī par personības iekšējiem resursiem un to aktivizēšanas, stiprināšanas un efektīvas izmantošanas iespējām veselības uzturēšanas un uzlabošanas nolūkos.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Apraksta mūsdienu personības teorijas, raksturo personības faktoru ģenētiskos un neirobioloģiskos pamatus, skaidro saistību starp dažādiem personības faktoriem, slimību un veselību, tostarp, veselību veicinošu un apdraudošo uzvedību.

Prasmes

Skaidro personības psiholoģijas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības, izprotot personības raksturojumu lomu ārstniecībā.

Kompetences

Izmanto apgūtās zināšanas un prasmes ar veselības profilaksi, uzturēšanu un atgūšanu saistīto psiholoģisko jautājumu risināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 2Free choiceJana Duhovska
Medicīna, MF2MaģistrsIerobežota izvēleJana Duhovska
Medicīna, SSNMF2MaģistrsIerobežota izvēleIngūna Griškēviča, Elīna Akmane
Plānošanas periods:2024. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 1Free choice