Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Mūzikas terapeits

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Rehabilitācijas klīnika

2017 - pašlaik

Mūzikas terapeits

SIA “Sanare – KRC Jaunķemeri”

2014 - pašlaik

Profesionālā maģistra studiju programmas "Mākslas terapija" vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte

2014 - pašlaik

Asistents

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2018 - 2019

Pētnieka p.i.

Rīgas Stradiņa universitātes Psiholoģijas laboratorija

2016 - 2017

Prodekāns

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte

2017 - pašlaik

Mūzikas terapeits

Onkoloģisko pacientu psihosociālās rehabilitācijas programma "Spēka avots"

2016 - 2019

Mūzikas terapeits

Rīgas SAC "Stella maris"

2014 - 2015

Mūzikas terapeits

Rīgas Sanatorijas internātpamatskola

 

2013 - 2015

Projektu direktore

SIA "Eko media"

2011 - 2013

Mārketinga un komunikācijas vadītāja

AS "Eco Baltia"

2004 - 2011

Projektu vadītāja

AS "Latvijas Zaļais punkts"

2009 - 2010

Viesdocētāja

Vidzemes augstskola

2003 - 2003

Projektu vadītāja

"Johansson Mellstrand Wallén Kommunikation" AB

Izglītība

2015 - pašlaik

Studijas programmā "Medicīna"

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa, programma "Medicīna"

2009 - 2013

Profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē/Mākslas terapeits ar specializāciju mūzikas terapijā

Rīgas Stradiņa universitāte

2004 - 2008

Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās

Latvijas Kultūras akadēmija

2000 - 2000

Apmaiņas students Erasmus programmas ietvaros/Starptautiskās mediju studijas

Mitthoegskolan (Viduszviedrijas augstskola)

1996 - 2000

Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība/Sabiedrisko attiecību speciālists

Vidzemes augstskola

1993 - 1996

Vispārējā vidējā izglītība

Siguldas Valsts ģimnāzija

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Psihiskie, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumi bērniem un pusaudžiem
Seminārs
Ņ.Bezborodovs
2020

Krīzes intervence. Darbs ar onkoloģiskajiem pacientiem
Meistarklase
Z.Avotiņa, T.Griškina
2019, Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība/centrs Skalbes

Mūzikas terapija neiroloģijā
Meistarklase
R.Axon
2019

Dzīļu psiholoģijas pieeja mākslas terapijā
Meistarklase
A.Kopitins
2019

Simboli mūzikas terapijā: darbošanas mūzikā un metaforās
Meistarklase
J.Robarts
2018

Psycho-oncology: seeing the whole person
Seminārs
Prof. S.Kreitler
2017

Ievads sistēmiskajā ģimenes terapijā
Seminārs
G.Ratnieks
2017

Kā pieņemt saprātīgus lēmumus par savu veselību
Seminārs
V.Silkāne
2017

Music therapy in neurorehabilitation
Meistarklase
S.Gilbertson
2016

Mākslas terapija labizjūtas veicināšanā: daži uz pierādījumiem balstīti piemēri
Seminārs
V.Karkou
2016

Ķermeņa un kustību stāsti deju un kustību terapijā: darbs ar zināšanām par ķermeni
Meistarklase
V.Karkou
2016

Īstermiņa mākslas terapija, izmantojot mentalizāciju kā intervences mērķi
Seminārs
N.Springham
2016

Piesaiste ar mākslu: mentalizācija mākslas terapijā
Meistarklase
N.Springham
2016

Kā skatīties uz zīmējumiem?
Meistarklase
R.Bader
2017

Psiholoģisko pieeju izmantošana lai saprastu, ko mākslas terapeiti dara praksē ​
Meistarklase
D.Havsteen
2017

Data integration in mixed methods research
Seminārs
J. Bradt
2016, 10th European Music therapy confederation conference

Design challenges in a double-blinded study of music therapy for people suffering from schizophrenia with negative symptoms
Seminārs
I.N. Pedersen
2016, 10th European Music therapy confederation conference

Update mentalization in music therapy
Meistarklase
G. Strehlow
2016, 10th European Music therapy confederation conference

Music therapy and neuroscience
Lekcija
S.Koelsch & W.Magee​
2016, 10th European Music therapy confederation conference

Music therapy embrace for patients in radiation oncology
Seminārs
G. Nataloni
2016, 10th European Music therapy confederation conference

Guided Imagery and Music (GIM) as therapy and rehabilitation for cancer survivors
Seminārs
B. Zanchi, L. Bonfiglioli, G. Nicoletti, P.E. Ricci Bitt
2016, 10th European Music therapy confederation conference

Talking to 'the public' about music therapy practice, theory and research
Meistarklase
K. Skewes McFerran
2016, 10th European Music therapy confederation conference

Clinical improvisation in music therapy: theory, practice, research and training
Seminārs
C. Dileo, J. De Backer, J. Erkkilä, K. Foubert, O. Brabant, N. Letulė
2016, 10th European Music therapy confederation conference

Improvising and composing
Seminārs
J. Doderer & D. Amir​
2016, 10th European Music therapy confederation conference

The contribution of music therapy to assessment and to conceptualisation of emotion dysregulation during childhood
Seminārs
M. Marik,T. Stegemann
2016, 10th European Music therapy confederation conference

Efficacy of musical intervals on psychological parameters: a randomized controlled trial
Meistarklase
J. Vagedes, E. Helmert, M. Kohl, H. Kern
2016, 10th European Music therapy confederation conference

Perspectives on music therapy assessments for children and adolescents: formats, backgrounds, aims and clinical applications
Seminārs
D. Moreau, S. Lindahl Jacobsen, P. Sabbatella, P. Lazo, K. Schumacher
2016, 10th European Music therapy confederation conference

One note symphony
Meistarklase
A. Berman
2016, 10th European Music therapy confederation conference

Voice Work within Educational Setting
Meistarklase
J.O. Bøtker
2015, Nordplus Higher Education

How to Understand Participation in a Music Therapy Group? A Workshop Based on a Music Therapy Group of People with Epilepsy
Meistarklase
Z. Abramaviciute, V. Aleksiene
2015, Nordplus Higher Education

The Bonny Method of Guided Imagery and Music: Basic Principles and Practical Use
Meistarklase
A. Pehk, 2015
Nordplus Higher Education

Motor Performance in Post-Stroke Recovery Using Active Music Therapy
Meistarklase
E. Ala-Ruona
2015, Nordplus Higher Education

Museum as a resource in art therapy
Meistarklase
M.Rosal
2014, Rīgas Stradiņa universitāte

Cognitive-behavioral art therapy approaches (with children)
Meistarklase
M.Rosal
2014, Rīgas Stradiņa universitāte

Cognitive-behavioral art therapy approaches (with adults)
Meistarklase
M.Rosal,
2014, Rīgas Stradiņa universitāte

Music therapy in neuro-rehabilitation
Meistarklase
G.Tucek
2014, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

Mūzikas terapijas metodes ar psihodrāmas elementiem bērnu grupu vadīšanā
Meistarklase
H.Fausch-Pfister
2014, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

Uzmanības mērījumi mūzikas terapijā
Seminārs
V.Bernhofs
2014, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

Mūzikas terapijas pētījumi bērnu psihosomatiskā un jauniešu psihiatrijā
Seminārs
H.U.Schmidt
2014, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

Psihoterapijas tehniku realizācija mūzikas terapijā
Meistarklase
T.Timmerman
2014, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

Krīzes un darbs ar tām
Seminārs
J.Harlamova, I.Majore-Dūšele
2014, Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība

Personības organizācijas dimensijas
Seminārs
V.Sudraba
2013, Latvijas Mākslas terapijas asociācija

Psihodinamiskie konstrukti konsultēšanā
Seminārs
V.Sudraba
2013, Latvijas Mākslas terapijas asociācija

Vibroakustiskā mūzikas terapija
Ievadkurss
E.Ala-Ruona, M.Punkanen
2013, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

Simboliskā valoda konsultēšanā. Arhetipiskās formas un skaitļi
Seminārs
K.Mārtinsone, M.Siliņš
2011, Latvijas Mākslas terapijas asociācija

Ethnic music and therapy in European context
Grundtvig mūžizglītības programmas darbnīca
A.Vilkeliene, I.Makris, G.Tucek, A.Coban, I. Lunansky
2010, Alytus music school

Dialogues with the self: improved self-awareness through music and creative expressions
A. Pehk
2010, Veselības institūta Mākslu terapijas centrs

Mūzikas terapija pēc insulta
J.Erkkila un E. Ala-Rouna
2010, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

„Mūzikas terapija depresijas pacientiem"
J.Erkkila un E. Ala-Rouna
2010, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

Mūzikas terapijas metodes individuālajā un grupu darbā
H. Fausch
2010, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

Mākslu terapijas grupa personības pašizaugsmei (45 akadēmiskās stundas)
A.Upmale, M.Paipare, A.Vagale, I.Vāverniece, I.Dreifelde-Gabruševa2009.gada septembris-decembris
Veselības institūta Mākslu terapijas centrs

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 • Hronisko pacientu psihosociālā rehabilitācija
 • Izvērtēšana mūzikas terapijā

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitātes profesionālā maģistra studiju programma "Mākslas terapija"

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Projektu radīšana un vadīšana

Ievads projektu vadīšanā

Personības psiholoģija un veselība

Personality psychology and health

 

Docētie studiju kursi

 

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati

Mūzikas terapija I

Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati

Pētījums praksē

Individuālā mākslu terapija praksē

Mākslu terapija grupā praksē

Novērojuma prakse

Izvērtēšana praksē

E-intervences veselības aprūpē

​Personība un veselība

Personality and health

Projektu radīšana un vadīšana

Ievads projektu vadīšanā

Health behavior

 

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

2019./2020. akadēmiskajā gadā aizstāvēta maģistra darba vadīšana:

 • Pīrāga Grieta. Individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profila sociālās, emocionālās un kognitīvās, muzikalitātes un oromotorās funkcionēšanas izvērtēšanas skalu adaptācija un datu ievākšanas procedūras izstrāde 8 – 11 gadus veciem praktiski veseliem bērniem

2017./2018. akadēmiskajā gadā aizstāvētu maģistra darbu vadīšana:

 • Dārta Treija. Mūzikas terapija pašefektivitātes paaugstināšanai un elpošanas funkciju uzlabošanai bērniem un pusaudžiem ar bronhiālo astmu
 • Saiva Treide. Vienas receptīvās mūzikas terapijas sesijas ietekme uz onkoloģisko pacientu sāpju, pašsajūtas, aktivitātes un noskaņojuma rādītājiem ķīmijterapijas procedūras laikā
 • Iveta Rukmane. Deju un kustību terapija depresijas simptomu mazināšanai krūts vēža pacientēm rehabilitācijas periodā

 

2016./2017. akadēmiskajā gadā ​aizstāvētu maģistra darbu vadīšana: ​

 • Baiba Bērta. Latvijas funkcionālo speciālistu sociālie priekšstati par mākslas terapeitu praksi veselības aprūpē
 • Madara Juška-Grundberga. Deju un kustību terapijas efektivitāte bērnu psihiatrijā: sistemātisks pārskats
 • ​Linda Zunde. Vizuāli plastiskās mākslas terapijas efektivitātekrūts vēža pacientu psihosociālās funkcionēšanas veicināšanā: sistemātisks pārskats

 

2015./2016. akadēmiskajā gadā aizstāvētu maģistra darbu vadīšana:

 • Anna Golubeva. Mākslas terapijas klientu/pacientu vajadzību novērtējums
 • Gunita Lāce. Dzīves kvalitātes rādītāju izmaiņas pusaudžiem ar skoliozi pēc vizuāli plastiskās mākslas terapijas grupā
 • Inese Skukovska. Par savu pieredzi praksē ar pusaudžiem ar attiecību problēmām un pētījuma izstrādi: gadījuma analīze

 

   

  Projekti

   

  Projekta "MUSic, performing and creative Arts professions involved in healthcare: a portal for VET promotion and mutual recognition of profiles" administratīvais vadītājs, Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas kā partnera pārstāvis. Projektā piedalās 7 partneri , pārstāvot Itālijas, Lielbritānijas, Polijas, Turcijas, Latvijas izglītības, veselības aprūpes un nevalstisko sektoru. Projekta nr. 539899–LLP–1–2013–1–IT–LEONARDO–LMP

   

  Projekta "Teaching, learning and sharing music therapy as a tool for change" iniciators un koordinators. Projektā piedalās 6 augstskolas ar mūzikas terapijas programmām no 5 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Dānijas. Projekta ID: NPHE-2014/10319

   

  Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

   

  Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas biedrs

  Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības valdes locekle

  Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības valdes locekle

   

  Publikācijas

   

  Raksti​​

   

  Duhovska, Jana. Mākslu terapija nav ekstra, tai var būt izšķirīga nozīme / J.Duhovska // Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai / [sastādītājas: J.Duhovska, K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 158.-161.lpp.

  Duhovska, Jana. Individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profila emocionālās un sociālās funkcionēšanas izvērtēšanas skalu adaptācijas pirmais posms un to specifisko iezīmju noteikšana pacientiem ar uzvedības traucējumiem / J.Duhovska, K.Mārtinsone // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 312.-321.lpp.

  Paipare, Jana. Mūzikas terapija rehabilitācijā : neiroloģija / M.Paipare, J.Duhovska // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 350.-362.lpp. - T.p. krāj. "Mūzikas terapija : izglītība un pētniecība, pieredze un prakse". - Liepāja, 2014. - 224.-237.lpp.

   

  Tēzes​​

   

  Duhovska, Jana. Development of a blended approach music therapy intervention to address social and emotional functioning of female cancer patients : a pilot study / J.Duhovska, D.Baltina, I.Millere // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.35.

  Duhovska, Jana. Mūzikas terapijas efektivitāte vēža slimnieku psihosociālajā rehabilitācijā : literatūras pārskats / J.Duhovska, D.Baltiņa, I.Millere // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 245.lpp.

  Effectiveness of music therapy on psychosocial outcomes in patients with cancer experience : systematic review with meta-analysis / J.Duhovska, D.Baltina, I.Millere, K.Martinsone // Nordic Journal of Music Therapy. - Vol.25, Suppl.1 (2016), p.126. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Kudrjavceva, Anna. Mākslu terapijas pacientu vajadzību un terapeitisko mērķu novērtējums / A.Kudrjavceva, J.Duhovska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 105.lpp.

  Assessment, monitoring and evaluation : an overview of tools utilized by visually-plastic art, music, dance-movement and drama therapists of Latvia / A.Upmale, I.Majore-Dūšele, J.Duhovska ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.793. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Clinical applications of visually-plastic art, music, dance-movement and drama therapy in physical rehabilitation / A.Upmale, I.Majore-Dūšele, J.Duhovska ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.793. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Duhovska, Jana Veselības rekreācija slimību profilaksei, veselības veicināšanai un indivīda produktivitātes sekmēšanai / J.Duhovska, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 7.lpp.

  Duhovska, Jana. Music therapy in healthcare across Europe : a comparative study / J.Duhovska, M.Paipare // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.793-794. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Music therapy for stroke patients to reduce movement disorders : a systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials / S.Šuriņa, K.Mārtinsone, J.Duhovska, M.Paipare // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.788-789. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Šuriņa, Sanita. Mūzikas terapija insulta slimnieku kustību traucējumu mazināšanai : nejaušinātu kontrolētu pētījumu sistemātiskais pārskats ar metaanalīzi / S.Šuriņa, K.Mārtinsone, J.Duhovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 341.lpp.

  Duhovska, Jana. Individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profila sociālās un emocionālās funkcionēšanas izvērtēšanas skalu adaptācija Latvijā / J.Duhovska, K.Mārtinsone // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 449.lpp.

  Grāmatas

  Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē. No ieceres līdz profesijai

  Sastādītājas: Jana Duhovska, Kristīne Mārtinsone
  Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

  Kontakti

  Saistītās ziņas

  Kolēģi

  Inga Millere
  Dekāne, Docētāja
  Ģirts Briģis
  Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
  Kristīne Mārtinsone
  Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
  Anita Villeruša
  Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
  Baiba Rozentāle
  Docētāja, Pētniece
  Olafs Brūvers
  Docētājs, Priekšsēdētājs
  Inese Gobiņa
  Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
  Laila Meija
  Docētāja, Vadošā pētniece
  Lolita Vilka
  Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
  Voldemārs Arnis
  Studiju programmas vadītājs, Docētājs
  Gunta Bēta
  Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
  Dins Šmits
  Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
  Jeļena Koļesņikova
  Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
  Jeļena Ļubenko
  Docētāja, Vadošā pētniece