Skip to main content

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Prodekāns

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte

2014 - pašlaik

Asistents

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2014 - pašlaik

Profesionālā maģistra studiju programmas "Mākslas terapija" vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte

2016 - pašlaik

Mūzikas terapeits

Rīgas SAC "Stella maris"

2014 - 2015

Mūzkas terapeits

Rīgas Sanatorijas internātpamatskola

2013 - 2015

Projektu direktore

SIA "Eko media"

2011 - 2013

Mārketinga un komunikācijas vadītāja

AS "Eco Baltia"

2009 - 2010

Viesdocētāja

Vidzemes augstskola

2004 - 2011

Projektu vadītāja

AS "Latvijas Zaļais punkts"

2003 - 2003

Projektu vadītāja

"Johansson Mellstrand Wallén Kommunikation" AB

Izglītība

2015 - pašlaik

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa, programma "Medicīna"

Studijas programmā "Medicīna"

2009 - 2013

Rīgas Stradiņa universitāte

Profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē/Mākslas terapeits ar specializāciju mūzikas terapijā

2004 - 2008

Latvijas Kultūras akadēmija

Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās

2000 - 2000

Mitthoegskolan (Viduszviedrijas augstskola)

Apmaiņas students Erasmus programmas ietvaros/Starptautiskās mediju studijas

1996 - 2000

Vidzemes augstskola

Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība/Sabiedrisko attiecību speciālists

1993 - 1996

Siguldas Valsts ģimnāzija

Vispārējā vidējā izglītība

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 

Data integration in mixed methods research

Seminārs

J. Bradt

2016, 10th European Music therapy confederation conference

 

Design challenges in a double-blinded study of music therapy for people suffering from schizophrenia with negative symptoms

Seminārs

I.N. Pedersen

2016, 10th European Music therapy confederation conference

 

Update mentalization in music therapy

Meistarklase

G. Strehlow

2016, 10th European Music therapy confederation conference

 

Music therapy and neuroscience

Lekcija

S.Koelsch & W.Magee​

2016, 10th European Music therapy confederation conference

 

Music therapy embrace for patients in radiation oncology

Seminārs

G. Nataloni

2016, 10th European Music therapy confederation conference

 

Guided Imagery and Music (GIM) as therapy and rehabilitation for cancer survivors

Seminārs

B. Zanchi, L. Bonfiglioli, G. Nicoletti, P.E. Ricci Bitt

2016, 10th European Music therapy confederation conference

 

Talking to 'the public' about music therapy practice, theory and research

Meistarklase

K. Skewes McFerran

2016, 10th European Music therapy confederation conference

 

Clinical improvisation in music therapy: theory, practice, research and training

Seminārs

C. Dileo, J. De Backer, J. Erkkilä, K. Foubert, O. Brabant, N. Letulė

2016, 10th European Music therapy confederation conference

 

Improvising and composing

Seminārs

J. Doderer & D. Amir​

2016, 10th European Music therapy confederation conference

 

The contribution of music therapy to assessment and to conceptualisation of emotion dysregulation during childhood

Seminārs

M. Marik,T. Stegemann

2016, 10th European Music therapy confederation conference

 

Efficacy of musical intervals on psychological parameters: a randomized controlled trial

Meistarklase

J. Vagedes, E. Helmert, M. Kohl, H. Kern

2016, 10th European Music therapy confederation conference

 

Perspectives on music therapy assessments for children and adolescents:

formats, backgrounds, aims and clinical applications

Seminārs

D. Moreau, S. Lindahl Jacobsen, P. Sabbatella, P. Lazo, K. Schumacher

2016, 10th European Music therapy confederation conference

 

One note symphony

Meistarklase

A. Berman

2016, 10th European Music therapy confederation conference

 

Voice Work within Educational Setting

Meistarklase

J.O. Bøtker

2015, Nordplus Higher Education

 

How to Understand Participation in a Music Therapy Group? A Workshop Based on a Music Therapy Group of People with Epilepsy

Meistarklase

Z. Abramaviciute, V. Aleksiene

2015, Nordplus Higher Education

 

The Bonny Method of Guided Imagery and Music: Basic Principles and Practical Use

Meistarklase

A. Pehk, 2015

Nordplus Higher Education

 

Motor Performance in Post-Stroke Recovery Using Active Music Therapy

Meistarklase

E. Ala-Ruona

2015, Nordplus Higher Education

 

Museum as a resource in art therapy

Meistarklase

M.Rosal

2014, Rīgas Stradiņa universitāte

 

Cognitive-behavioral art therapy approaches (with children)

Meistarklase

M.Rosal

2014, Rīgas Stradiņa universitāte

 

Cognitive-behavioral art therapy approaches (with adults)

Meistarklase

M.Rosal,

2014, Rīgas Stradiņa universitāte

 

Music therapy in neuro-rehabilitation

Meistarklase

G.Tucek

2014, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

 

Mūzikas terapijas metodes ar psihodrāmas elementiem bērnu grupu vadīšanā

Meistarklase

H.Fausch-Pfister

2014, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

 

Uzmanības mērījumi mūzikas terapijā

Seminārs

V.Bernhofs

2014, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

 

Mūzikas terapijas pētījumi bērnu psihosomatiskā un jauniešu psihiatrijā

Seminārs

H.U.Schmidt

2014, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

 

Psihoterapijas tehniku realizācija mūzikas terapijā

Meistarklase

T.Timmerman

2014, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

 

Krīzes un darbs ar tām

Seminārs

J.Harlamova, I.Majore-Dūšele

2014, Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība

 

Personības organizācijas dimensijas

Seminārs

V.Sudraba

2013, Latvijas Mākslas terapijas asociācija

 

Psihodinamiskie konstrukti konsultēšanā

Seminārs

V.Sudraba

2013, Latvijas Mākslas terapijas asociācija

 

Vibroakustiskā mūzikas terapija

Ievadkurss

E.Ala-Ruona, M.Punkanen

2013, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

 

Simboliskā valoda konsultēšanā. Arhetipiskās formas un skaitļi

Seminārs

K.Mārtinsone, M.Siliņš

2011, Latvijas Mākslas terapijas asociācija

 

Ethnic music and therapy in European context

Grundtvig mūžizglītības programmas darbnīca

A.Vilkeliene (Lietuva), I.Makris (Grieķija), G.Tucek (Austrija), A.Coban (Turcija), I. Lunansky (Spānija)

2010.gada 17.-22.maijs, Alytus music school

 

Dialogues with the self: improved self-awareness through music and creative expressions (16 akadēmiskās stundas)

A. Pehk

2010, Veselības institūta Mākslu terapijas centrs

 

Mūzikas terapija pēc insulta

J.Erkkila un E. Ala-Rouna

2010, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

 

„Mūzikas terapija depresijas pacientiem" (6 akadēmiskās stundas)

Lektori: J.Erkkila un E. Ala-Rouna (Somija)

2010, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

 

Mūzikas terapijas metodes individuālajā un grupu darbā

H. Fausch

2010, Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

 

Mākslu terapijas grupa personības pašizaugsmei (45 akadēmiskās stundas)

A.Upmale, M.Paipare, A.Vagale, I.Vāverniece, I.Dreifelde-Gabruševa

2009.gada septembris-decembris

Veselības institūta Mākslu terapijas centrs

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Hronisko pacientu psihosociālā rehabilitācija
  • Izvērtēšana mūzikas terapijā
  • E-intervences veselības aprūpē
  • Zinātniskā komunikācija

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitātes profesionālā maģistra studiju programma "Mākslas terapija"

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Projektu radīšana un vadīšana

Ievads projektu vadīšanā

 

Docētie studiju kursi

 

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati

Mūzikas terapija I

Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati

Personība un veselība

Personality and health

Projektu radīšana un vadīšana

Ievads projektu vadīšanā

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

2014./2015. akadēmiskajā gadā vadīti 2 maģistra darbi

2015./2016. akadēmiskajā gadā vadīti 3 maģistra darbi

 

Projekti

 

Projekta "MUSic, performing and creative Arts professions involved in healthcare: a portal for VET promotion and mutual recognition of profiles" administratīvais vadītājs, Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas kā partnera pārstāvis. Projektā piedalās 7 partneri , pārstāvot Itālijas, Lielbritānijas, Polijas, Turcijas, Latvijas izglītības, veselības aprūpes un nevalstisko sektoru. Projekta nr. 539899–LLP–1–2013–1–IT–LEONARDO–LMP

 

Projekta "Teaching, learning and sharing music therapy as a tool for change" iniciators un koordinators. Projektā piedalās 6 augstskolas ar mūzikas terapijas programmām no 5 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Dānijas. Projekta ID: NPHE-2014/10319

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas biedrs

Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības valdes locekle

Veselības ministrijas darba grupas „Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu izvērtēšanas un priekšlikumu izstrāde" apakšgrupas "Rehabilitācijas iestādes un rehabilitācijas procesa organizēšana"​ locekle

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Duhovska, Jana. Individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profila emocionālās un sociālās funkcionēšanas izvērtēšanas skalu adaptācijas pirmais posms un to specifisko iezīmju noteikšana pacientiem ar uzvedības traucējumiem / J.Duhovska, K.Mārtinsone // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 312.-321.lpp.

Paipare, Jana. Mūzikas terapija rehabilitācijā : neiroloģija / M.Paipare, J.Duhovska // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 350.-362.lpp. - T.p. krāj. "Mūzikas terapija : izglītība un pētniecība, pieredze un prakse". - Liepāja, 2014. - 224.-237.lpp.

 

Tēzes​​

 

Duhovska, Jana. Individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profila sociālās un emocionālās funkcionēšanas izvērtēšanas skalu adaptācija Latvijā / J.Duhovska, K.Mārtinsone // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 449.lpp.

Assessment, monitoring and evaluation : an overview of tools utilized by visually-plastic art, music, dance-movement and drama therapists of Latvia / A.Upmale, I.Majore-Dūšele, J.Duhovska ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.793. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Clinical applications of visually-plastic art, music, dance-movement and drama therapy in physical rehabilitation / A.Upmale, I.Majore-Dūšele, J.Duhovska ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.793. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Duhovska, Jana. Veselības rekreācija slimību profilaksei, veselības veicināšanai un indivīda produktivitātes sekmēšanai / J.Duhovska, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 7.lpp.

 

Duhovska, Jana. Music therapy in healthcare across Europe : a comparative study / J.Duhovska, M.Paipare // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.793-794. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Music therapy for stroke patients to reduce movement disorders : a systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials / S.Šuriņa, K.Mārtinsone, J.Duhovska, M.Paipare // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.788-789. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šuriņa, Sanita. Mūzikas terapija insulta slimnieku kustību traucējumu mazināšanai : nejaušinātu kontrolētu pētījumu sistemātiskais pārskats ar metaanalīzi / S.Šuriņa, K.Mārtinsone, J.Duhovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 341.lpp.

 

Duhovska, Jana. Effectiveness of music therapy on psychosocial outcomes in patients with cancer experience: systematic review with meta-analysis / J.Duhovska, D.Baltiņa, I.Millere, K.Mārtinsone // Nordic Journal of Music Therapy. - Vol.25, No.1 (2016, May.), p.126. - Starptautiski citējamā izdevumā.​​

 

 

Duhovska, Jana. Mūzikas terapijas efektivitāte vēža slimnieku psihosociālajā rehabilitācijā: literatūras pārskats / J.Duhovska, D.Baltiņa, I.Millere // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 245.lpp.​​

 

 

Kudrjavceva, Anna. Mākslu terapijas pacientu vajadzību un terapeitisko mērķu novērtējums/ A.Kudrjavceva, J.Duhovska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 7.lpp.​​

 

Kolēģi

Dekāne, Docētāja
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Katedras vadītājs, Docētājs
Docētājs, Vadītājs
Docētājs, Vadītājs
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Docētāja, Studiju programmas vadītāja