Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Iveta Dūma
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija

Mērķis

Nodrošināt studentiem prasmju apguvi darbā ar dažādām mērķa grupām sociālā darba praksē.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs:
• uzskaitīt un aprakstīt sociālajam darbiniekam nepieciešamās profesionālās prasmes;
• izklāstīt profesionālo prasmju lomu sociālajā darbā;
• atpazīt dažādas sociālā darba klientu grupas;
• izvēlēties atbilstošu komunikācijas stilu darbā ar dažādām mērķa grupām;
• izskaidrot komunikācijas specifikācijas atšķirības darbā ar dažādām mērķa grupām.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs:
• identificēt nepieciešamās profesionālās prasmes sociālajam darbiniekam, strādājot ar atsevišķām klientu grupām;
• pielietot noteiktas profesionālās prasmes darbā ar klientu.

Kompetences

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs:
• pielietot un paaugstināt apgūtās profesionālās prasmes studiju prakses laikā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD4BakalaursObligāts