Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Mārtiņš Moors
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Iegūt zināšanas par to organizatorisko vidi pašvaldībās, kurā strādā praktizējoši sociālie darbinieki, tās vietu valsts pārvaldes sistēmā, sociālā darba veicējiem un sociālā darba resursiem klientu sociālo situāciju risināšanā.

Priekšzināšanas

Par Latvijas sociālās drošības sistēmas uzbūvi.

Rezultāti

Zināšanas

Formulēt sociālo darba prakses lauku, izklāstīt pašvaldības lomu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā; raksturot labas pārvaldības principa ievērošanu saskarsmē ar sociālās palīdzības klientiem; pārzināt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas procesu un sociālā darba speciālistu pienākumu sadalījumu; formulēt klienta pienākumus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas procesā, nosaukt materiālās situācijas un klienta vajadzību izvērtēšanas instrumentus un aprakstīt to praktisko pielietojumu.

Prasmes

Analizēt individuālās klienta situācijas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasīšanas gadījumā; jāprot izvērtēt klientu materiālās un sociālās vajadzības saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ētikas normām.

Kompetences

Praktiski pielietot iegūtās zināšanas klienta sociālās situācijas analīzē; raksturot klientu tiesības uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem pašvaldībā; noteikt pašvaldībā esošos sociālos pakalpojumus kā resursus klientu problēmu risināšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN2BakalaursObligāts
Sociālais darbs, SD2BakalaursObligāts