Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Silva Rupaine
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veidot izpratni un veicināt pamatzināšanu apguvi par sociālo darbu ar grupām, iegūt prasmes vadīt grupu.

Priekšzināšanas

Saskarsmes un sociālajā psiholoģijā, attīstības psiholoģijā, pedagoģijā, krīžu terapijā un sociālajā darbā ar gadījumu.

Rezultāti

Zināšanas

Apgūstot studiju kursu, studenti spēs identificēt grupu veidus, spēs izprast sociālā darba ar grupām specifiku, grupu veidošanas pamatprincipus, spēs izprast grupas norises aspektus un iespējamās grūtības grupas norises laikā.

Prasmes

Integrēt iegūtās teorētiskās zināšanas praktiskās nodarbībās, izveidot grupu nodarbību plānu; demonstrēt prasmes vadīt grupu, atlasīt un pamatot aktivitātes grupas darbības veicināšanai grupas norises laikā.

Kompetences

Apgūstot studiju kursu studējošie spēs iegūtās zināšanas un prasmes pielietot sociālajā darbā ar grupām. Studenti spēs atpazīt dažādu grupas biedru uzvedību grupā, izprast klientu raizes un vajadzības grupā, spēs orientēties grupas fāzēs, sastādīt secīgu grupas sesiju plānu, spēs pamatot grupas izveides nepieciešamību konkrētai mērķgrupai. Paaugstinās spēju paredzēt un elastīgi atbildēt problēmsituāciju gadījumos grupas procesā, paaugstinās savu pašizpratni un pašpieredzi par mijiedarbību ar klientiem grupā. Spēs atlasīt, piemērot metodes un tehnikas sociālajā darbā ar grupām atbilstoši mērķgrupas specifikai un vajadzībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD4BakalaursObligāts