Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Trapenciere
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par socioloģijas attīstības pamatposmiem un socioloģijas teoriju ievērojamākajiem pārstāvjiem, ievadīt tos socioloģiskajā domāšanā, veidot priekšstatu par socioloģijas zināšanu vietu un lomu sociālā darba jomā.

Priekšzināšanas

Sociāli humanitārās zināšanas vidusskolas programmas apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti ir apguvuši galvenās socioloģijas teorijas.

Prasmes

Studenti prot lietot galvenās socioloģijas teorijas lietišķajos pētījumos sociālajā darbā.

Kompetences

Studenti ir kompetenti dažādu socioloģisku pieeju kritiskā analīzē.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD2BakalaursObligāts
Sociālais darbs, SDN2BakalaursObligāts