Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Voldemārs Arnis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Pamata prasmju apgūšana velo nodarbību vadīšanā telpās.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, biomehānikā.

Rezultāti

Zināšanas

Velo nodarbību telpās rašanās vēsture, nodarbību fizioloģiskais raksturojums un struktūra, treniņu koncepcijas, aerobā, anaerobā slodze treniņā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs vadīt velo nodarbības telpās, izmantojot dažādas fizioloģiskās slodzes un treniņu koncepcijas, lai sagatavotu un prezentētu paša izveidotās treniņprogrammas dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības klientiem.

Kompetences

Students spēs pielietot velotrenažierus un vadīt velo nodarbības telpās, izvēlēties piemērotākās un efektīvākās treniņu programmas klientu aerobo darba spēju paaugstināšanai.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.