Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inese Stars
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ķirurģija; Sabiedrības veselība

Mērķis

Studiju kurss paredzēts, lai nodrošinātu topošo sabiedrības veselības maģistrantu gatavību iesaistīties veselības izglītības programmu sagatavošanā, īstenošanā un vērtēšanā.
Studiju kursa mērķis – veselības pedagoģijas principu apguve, lai piedalītos veselības izglītības īstenošanā dažādās mērķa grupās.

Priekšzināšanas

Sabiedrības veselība, veselības veicināšana, pedagoģijas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

• Raksturot veselības izglītības un veselības pratības teorētiskos modeļus;
• Paskaidrot galvenos pedagoģijas principus un konceptuālos skatījumus veselības izglītībā;
• Vispārēja izpratne par veselības izglītības programmu dažādību;
• Aprakstīt pedagoģiskos principus veselības izglītības programmās.

Prasmes

• Pielietot problēmbalstītu pieeju veselības izglītībā;
• Izvēlēties atbilstošas pedagoģiskās metodes veselības izglītības programmās;
• Identificēt kritērijus veselības izglītības programmu novērtēšanai.

Kompetences

• Identificēt noteiktas mērķgrupas vajadzības veselības izglītībā;
• Izveidot veselības izglītības programmas;
• Identificēt kritērijus veselības izglītības programmu novērtēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība, SVFM1MaģistrsIerobežota izvēle