Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Rīcības komitejas locekle, Latvijas pārstāve

COST Action: CA15208 - Rationing – Missed Nursing care: An international and multidimensional problem

2016 - pašlaik

RSU pārstāve

Ziemeļvalstu “Network for primary care development and research”

2014 - pašlaik

Dekāns

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2012 - pašlaik

Profesors

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

2011 - pašlaik

Eksperts veselības aprūpes jomā

Latvijas Zinātnes Padome

2010 - pašlaik

Padomes locekle

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

2005 - pašlaik

Zinātnes Padomes locekle

Rīgas Stradiņa universitāte

2015

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Veselības aprūpes virziena starptautiskās komisijas eksperte

Latvijas Akadēmiskās Izglītības centrs, Augstākās izglītības kvalitates novērtēšanas departaments

2015

Horvātijas Veselības aprūpes virziena izglītības iestāžu starptautiskās komisijas eksperte

Zadaras universitāte, Zagrebas veselības zinātņu koledža, Augstākās izglītības un zinātnes aģentūra, Horvātija

2012 - 2014

Māszinību fakultātes dekāne

Rīgas Stradiņa universitāte

2013

Starptautiskā eksperte Horvātijas Māszinību augstākas izglītības programmās Rijekas universitātē, Zadaras universitātē un Varaždinas Politehnikumā

Augstākās izglītības un zinātnes aģentūra, Horvātija

2004 - 2012

Māszinību Akadēmiskās skolas asociētā profesore

Rīgas Stradiņa universitāte

2010

Lietuvas Māszinību profesionālo bakalaura studiju programmu un maģistra studiju programmu starptautiskās akreditācijas komisijas locekle

(Viļņas universitāte, Kauņas medicīnas universitāte, Klaipēdas universitāte) Augstākas izglītības kvalitātes nodrosināšanas centrs (CQAHE), Viļņa, Lietuva

2003 - 2005

Darba grupas, Universitātes izglītības programmas Māszinībās un Medicīnas skolu izglītības programmu saskaņošana un koordinācija

2002 - 2005

Psihoterapeite

Medicīnas Centrs „Veselības Nams 5”

2001 - 2004

Docente, Māszinību Docētāju grupa

Rīgas Stradiņa universitāte

2003

Darba grupas „Veselības aprūpes izglītības situācijas izpēte” locekle

Latvijas Veselības Ministrijas

1996 - 2002

Psihoterapeite

Medicīnas Centrs „Vecpilsētas Medicīnas Centrs”

1998 - 2000

Psihoterapeite- konsultante

Medicīnas Centrs „Jūras Medicīnas Centrs”

1984 - 1993

Zinātniskā līdzstrādniece

Latvijas Zinātņu Akadēmija

Izglītība

1997 - 2001

Grupu terapeits- grupu analītiķis

Studijas Grupu Analīzes institūtā (Norvēģija), Grupu psihoterapijas un Ģimenes terapijas institūta (Dānija) un Lietuvas Grupu psihoterapijas Asociācijas Starptautiskā kopprojekta izglītības programmā

1994 - 1995

Medicīnas doktore

Studijas aspirantūrā, Latvijas Zinātņu Akadēmija

1984 - 1988

Psihoterapeite

Studijas rezidentūrā Latvijas Medicīnas Akadēmijā, psihoterapeita specialitātē

1978 - 1984

Ārsts pediatrs

Studijas, Rīgas Medicīnas institūts

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Konferences

2016. Veselības aprūpes pētniecības aktualitāte, RSU Liepājas filiāle.

2016. Neiroplasticitāte – no prakses līdz zinātnei; Rīga Stradiņa Universitāte, Riga, Latvia.

2015. PVO subreģionālā (Centrālā Āzija un Kazahstāna) apaļā galda diskusija - konference par augstāko izglītību māszinībās, Astana,​Kazahstāna, 2015​

2015. PVO Sadarbības centra Māszinībās Somijā, Somijas Maszinību Fonda un Somijas uz pierādījumiem balstītas veselibas aprupes prakses Centra organizēta diskusija – konference.

2015. PVO Eiropas reģionālo Valsts Galveno Māsu un Vecmāšu tikšanās ES Latvijas Prezidentūras pasākumu ietvaros, Rīga, Latvija.

2014. Starptautiskajā konference 5 th World Conference on Psychology Counselling & Guidance, Dubrovnik, Croatia.

2014. Starptautiskajā konference The 8th International Online Medical Conference (IOMC).

2014. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā Konference, Riga, Latvia.

2014. "Angļu valoda ar priekšzināšanām", kursi, Valodu vēstniecība.

2013. "Efektīva primārā veselības aprūpe mūsdienu Eiropā", VM, PVO un RSU

2013. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā Konference, Riga, Latvia​

2013. g. 3. Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu congress.

2012. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā Konference, Riga, Latvia.

2012. Starptautiskajā konference The 5th International Online Medical Conference (IOMC).

2011. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā Konference, Riga, Latvia.

2011. Starptautiskajā konference The 4th International Online Medical Conference (IOMC).

2011. Starptautiskajā interdisciplinarā zinātniskā konference „Crisis and its management capabilities", RPIVA/ RSU, Rīga, Latvija.

2011. Pirmais Ārstu rehabilitologu Kongress& trešā starptautiskā interdidciplinārā zinātniskā konference „Sabiedrība, Veselība,Vide".

2011. 53. Starptautiskā zinātniska Daugavpils universitātes konference, Daugavpils, Latvija.

2010. Starptautiskajā konference gerontoloģijā „Social care training, Qualification and social Care services", Viļņa, Lietuva.

2010. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā Konference, Riga, Latvia.​

2010. Starptautiskajā konference „Standards for PhD education in biomedicine and health science", Riga, Latvia.

2009. „Medical education" Centre of medical education, University of Dundee, Scotland, UK. 2009. Starptautiskajā konference „Baltic contribution to nursing research 2009", Klaipēda, Lietuva.

2008. Starptautiskajā konference Bologna seminar on Latvian national report for the period 2007 to 2008, the international criteria for the evaluation and further can be done; Riga, Latvija.

2008. 5. zinātniski pētnieciskā konference „Māsas prakses pētniecības pieredze", Klīniskā universitātes slimnīca „Gaiļezers", Rīga.

2007. Apmaiņas vizīte - USA Louisville Bellarmine University, School of Nursing

2007. Intensive Programme „International comparative nursing module" (2007) Hanzehogeschool Groningen, Florence Network, Netherlands, Groningen.

2007. Intensive Programme "Integrating Notions of Society for health education transformation". IP organizators: Napier University, Edinburg, Great Britain.

2006. Study visit - USA Louisville Bellarmine University, School of Nursing Intensive Programme "International Comparative Nursing.

2005. Health promotion of the working population, Lahti, Finland.

2004. „ Intensive program "International Comparative Nursing Module" (Intensive Programme 2004). Florence Network Hanzehogeschool Groningen un, Groningen, Netherlands.

2000. The Subcommittee for Central and Eastern European Countries of the European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy& Latvian Association for psychotherapy „Possibilities and difficulties in the psychoanalytic psychotherapy treatment of children, adolescents and adults with personality disorders – individually and in groups".

2000. Latvian Society of Associations of Psychotherapy „Psychotherapy Standards in the Baltics", Riga. 2000. E.G.A.T.I.N.&Lithuanian Group Analytic Society „Authority and Leadership in Group Analytic Training"; Vilnius..

2000. European Federation for Psychoanalytic psychotherapy in the​ Public Sector Millennium Conference „Changing Times, Changing Relationships"; Oxford​

 

Kursi/semināri

​2014. "Angļu valoda ar priekšzināšanām", Valodu vēstniecība.

2012. „Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā", RSU Tālākizglītības fakultāte.

2011. MSR Israel center for medical simulation, Training workshop.

2010. „Docētāju profesionālās kompetences inovācijām Eiropas Augstākās izglītības telpās", LU.

2009 „Medical education", Medicīnas izglītības centrs, Dundee universitāte

2008. "Pārmaiņu vadība", VSMP Aģentūra.

2008. „Performance management in institutions" RSU.

2008. 4.Starptautiskais Baltijas Anestezioloģijas un intensīvās aprūpes un 4.apvienotais anestezioloģijas, reanimatoloģijas, intensīvās aprūpes, neatliekamās un katastrofu medicīnas kongress, Rīga , Latvija. 2005. „Independent learning and the core curriculum" Medicīnas izglītības centrs, Dundee universitāte. 2003. Latvijas Psihodinamiskās psihiatrijas, psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas Asociācija un Dānijas Psihoanalītiskās psihoterapijas Biedrība „3.Baltijas valstu Psihoanalīskās psihoterapijas seminārs".

2002. Latvijas neiroloģijas Asociācija „Multiplās sklerozes ārstēšana un rehabilitācija".

2001. Latvijas Psihodinamiskās psihiatrijas, psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas Asociācija „ Pirmais Baltijas valstu Psihoanalītiskās psihoterapijas seminārs – Projektīvās identifikācijas M.Kleinas koncepts."

2001. Latvijas Psihiatru Asociācija&Latvijas Hipertenzijas Asociācija „Depresija internajā medicīnā". 2001-2002. Dānijas Psihoanalītiskās psihoterapijas biedrība „Personības traucējumu psihodinamiskie aspekti".

2000. Latvijas Psihoterapijas Asociācija „Pacienta afekti un instinkti klīniskā praksē,

2000. Latvijas Psihoterapijas Asociācija „Pacienta afekti un instinkti klīniskā praksē,

2000. Latvijas Psihiatru Asociācija& Pharmacia ​ Upjon „ Sociālās adaptācijas traucējumu ārstēšana; Psihoterapijas loma depresijas ārstēšanā; Edronax un depresijas dinamika".​

2000. Latvijas Neiroloģijas Asociācija&Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācija „Multiplā skleroze: aspekti; ģenētika, patoģenēze, klīnika, ārstēšana un rehabilitācija, pacientu psiholoģiskās problēmas".

1999. - 1999. Lietuvas Psihoterapijas Biedrība&Dānijas Psihoanalītiskās psihoterapijas biedrība „Ievadkurss Psihoanalītiskās teorijas pamatprincipos".

1998. – 1999. Latvijas Medicīnas Akadēmija. Pēcdiploma izglītības fakultāte, specializācijas kursi psihiatrijā.​

 

Vadītie studiju kursi

Pētniecības metodes

Pētniecības metodes māszinībās I

Pētniecības metodes māszinībās II

Pētniecības metodes māszinībās III

Vadības un organizāciju psiholoģija

Docētie studiju kursi

Ievadkurss māszinībās

Ievadkurss vecmātes profesionālajā darbībā

Izglītības psiholoģija un metodes

Pētniecības metodes

Pētniecības metodes māszinībās I

Pētniecības metodes māszinībās II

Pētniecības metodes māszinībās III

Psihosomātiskā medicīna

Vadības un organizāciju psiholoģija

Veselības jēdziens un koncepcija

Projekti

 

ESF darbības programmas cilvēkresursi un nodarbinātība aktivitātes "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai" īstenošanu studiju programmas "Garīgā veselības aprūpes māsa"supervīzors, Rīgas Stradiņa universitāte, (2009 - 2013).

 

​ESF darbības programmas cilvēkresursi un nodarbinātība aktivitātes "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai" īstenošanu studiju programmas "Ambulatorā māsa"supervīzors, Rīgas Stradiņa universitāte, (2009 - 2013).

 

​ESF darbības programmas cilvēkresursi un nodarbinātība aktivitātes "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai" īstenošanu studiju programmas "Operāciju māsa"supervīzors, Rīgas Stradiņa universitāte, (2009 - 2013).

 

​ESF darbības programmas cilvēkresursi un nodarbinātība aktivitātes "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto​ institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai" īstenošanu studiju programmas "Ķirurģiskās aprūpes māsa"supervīzors, Rīgas Stradiņa universitāte, (2009 - 2013).

 

​ESF darbības programmas cilvēkresursi un nodarbinātība aktivitātes "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai īstenošanu programmu un mācību materiālu izstrādes darba grupu vadītāja un koordinatore studiju programmai: „Ārstniecības personu profesionālās darbības atjaunošana", Rīgas Stradiņa universitāte, ( 2008 – 2009).

 

​ESF darbības programmas cilvēkresursi un nodarbinātība aktivitātes "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai īstenošanu programmu un mācību materiālu izstrādes darba grupu vadītāja un koordinatore studiju programmai: „Ārstniecības personu pārkvalifikācija"; Rīgas Stradiņa universitāte, ( 2008 – 2009).

 

​ESF darbības programmas cilvēkresursi un nodarbinātība aktivitātes "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai īstenošanu programmu un mācību materiālu izstrādes darba grupu vadītāja un koordinatore studiju programmai: „Operāciju māsa" Rīgas Stradiņa universitāte, ( 2008 – 2009).

 

​ESF darbības programmas cilvēkresursi un nodarbinātība aktivitātes "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai īstenošanu programmu un mācību materiālu izstrādes darba grupu vadītāja un koordinatore studiju programmai:„ "Anestēzijas, intensīvās terapijas, neatliekamās aprūpes māsa" Rīgas Stradiņa universitāte, ( 2008 – 2009).​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2013.g. - līdz šim Latvijas Sarkanā krusta padomes locekle.​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Causes of anxiety during pregnancy [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, K.Circenis, V.Sudraba, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.623-626. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Stress coping strategies of Drug and Alcohol Addicted patients in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, K.Circenis, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.632-636. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Supervision in nursing : Latvian sample study [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava, A.Paparde, V.Sudraba ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.86-91. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Treatment motivation differences between Minnesota and Methadone program with Substance use disorder in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, K.Circenis, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.627-631. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Žēlsirdīgo māsu sagatavošana Latvijas teritorijā 19.gs. = Sisters of Charity training on the Latvian territory in the 19th century / O.Fokina, I.Millere, K.Circenis, L.Deklava // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, 85.-96.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of the dynamics of treatment motivation and stress coping of substance use disorders patients in Minnesota program of Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, A.Vagale, I.Millere ...[et al.] // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, No.7 (2014, July), p.216-225. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/july2014.htm

Deklava, Liāna. Stress coping mechanisms and professional burnout among Latvian nurses [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, K.Circenis, I.Millere // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.159 (2014), p.261-267. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Stress coping of patients with substance use disorder in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.159 (2014), p.303-308. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Treatment motivation factor analysis of patients with substance use disorders In Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.159 (2014), p.298-302. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Circenis, Kristaps. Measuring the profesional quality of life among Latvian nurses [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.84 (2013), p.1625-1629. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

Deklava, Liāna. Professionally-relevant behaviour in healthcare professionals [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, I.Millere, K.Circenis // Procedia Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.84, (2013), p.1673-1678. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Odiņa, Olga. Latvijas Sarkanais Krusts (1918-1940). Māsu profesijas reorganizācija / O.Odiņa, I.Millere // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa. - 67.sēj., Nr.1/2 (2013), 54.-70.lpp.

Sudraba, Velga. Narkoloģiskā palīdzība valstī dažādu Latvijas reģionu ārstu vērtējumā / V.Sudraba, E.Rancāns, I.Millere // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 173.-181.lpp.

Circenis, Kristaps. Profesionālās dzīves kvalitātes skalas adaptācija Latvijas māsu izlasē / K.Circenis, I.Millere // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 193.-197.lpp.

Circenis, Kristaps. Stress related work environment factors : nurses survey results [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, N 6 (2012, June), p.1150-1155. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/files/v04-n06-23.pdf

Deklava, Liāna. Veselības aprūpē strādājošo personības faktori / L.Deklava, I.Millere, I.Birka // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 173.-181.lpp.

Platace, Diāna. Nurses' views of infection control organization in regional hospitals of Latvia / D.Platace, I.Millere // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00025-p.1-00025-p.3. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Sudraba, Velga. Effectiveness of self-help groups and psychotherapy : self-assessment of patients with substance use disorders / V.Sudraba, I.Millere, E.Rancans // Medicina (Kaunas). - Vol.48, N 10 (2012), p.544-551. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sudraba, Velga. Narkoloģiskā situācija Latvijā ārstu skatījumā / V.Sudraba, E.Rancāns, I.Millere // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 175.-182.lpp.

Sudraba, Velga. Substance use disorder patient's attitude towards treatment with psychotherapy and self-help groups [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, E.Rancans, I.Millere // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, N 7 (2012, July), p.1382-1391. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/july2012.htm

Sudraba, Velga. The emotional intelligence features of substance use disorders patients : pilot research results [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, E.Rancans, I.Millere // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais reurss]. - Vol.4, N 5 (2012, May), p.485-501. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/may2012.htm

Akūtu sāpju aprūpi ietekmējošie faktori / I.Millere, I.Logina, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 224.-230.lpp.

Circenis, Kristaps. Compassion fatigue, burnout and contributory factors among nurses in Latvia : [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere // Procedia - Social and Behavioral Sciences / [Elektroniskais resurss]. - Vol.30 (2011), p.2042.-2046. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

Circenis, Kristaps. Izdegšanas sindroms, trauksme un depresija garīgās veselības aprūpes māsām / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 366.-370.lpp.

Circenis, Kristaps. Stress-related psychological disorders among surgical care nurses in Latvia [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // Review of Global Medicine and Healthcare Research (RGMHR) / International Online Medical Council (IOMC). - [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, N 2 (2011), p.131.-138. - Resurss aprakstīts 2012.g. 22.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: www.iomcworld.com/rgmhr/

Deklava, Liāna. Emotional intelligence among surgical nurses in Latvia [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, I.Millere // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.30 (2011), p.1908.-1912. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

Deklava, Liāna. Stress coping among nurses in Latvia / L.Deklava, I.Millere, K.Circenis // HealthMED. - Vol.5, N 6 (2011), p.1468.-1473. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Odiņa, Olga. Vincenta no Paulas apvienības žēlsirdīgo māsu darbība Latvijas teritorijā XVIII-XIX gadsimtā / O.Odiņa, I.Millere // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 359.-365.lpp.

Platace, Diāna. Infekciju kontrole augsta riska pacientu aprūpē Latvijā un Somijā / D.Platace, I.Millere // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 285.-295.lpp.

Sudraba, Velga. Narkoloģiskās palīdzības veidu un to efektivitātes vērtējums pacientu skatījumā / V.Sudraba, E.Rancāns, I.Millere // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 43.-53.lpp.

Veselības aprūpē strādājošo medicīnas māsu stresa pārvarēšanas veidi un apmierinātība ar darbu / L.Deklava, I.Millere, K.Circenis, S.Ozola // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 320.-326.lpp.

Imunizācija pret infekcijas slimībām un tās novērtējums Latvijā / I.Millere, J.Lācis, L.Deklava, K.Circenis ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 440.-450.lpp.

Influence of patient care with invasive devices on risk of healthcare-associated infections / D.Platace, A.Reinis, V.Kuznecova, J.Kroica, I.Millere ...[et al.] // Microorganisms in Industry and Environment : from scientific and industrial research to consumer products / editor A.Mendez-Vilas. - [UK], 2010. - P.492-496.

Nozokomiālo infekciju attīstību ietekmējošie faktori perifērās vēnas kanilēšanas un aprūpes laikā / D.Platace, A.Reinis, V.Kuzņecova, J.Kroiča, I.Millere ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 451.-456.lpp.

Pēcoperācijas sāpju novērtēšanas klīniskās aprūpes aspekti / I.Strode, A.Krūmiņa, I.Millere, I.Logina // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 316.-322.lpp.

Perioperatīvās atsāpināšanas efektivitāte / J.Lācis, I.Millere, K.Circenis, L.Deklava ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 404.-413.lpp.

The risk factors of device-related infection in nurse practice / D.Platace, J.Kroica, A.Reinis, V.Kuznecova, I.Klava, I.Millere // Review of Global Medicine and Healthcare Research. - Vol.1, N1 (2010), p.170-178. - Proceedings of the 2010 International Online Medical Conference.

Veselības aprūpē strādājošo personību raksturojošie faktori un profesionāli relevantā uzvedība / L.Deklava, K.Circenis, I.Millere, J.Lācis ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 395.-403.lpp.

 

Tēzes​​

 

Duhovska, Jana. Mūzikas terapijas efektivitāte vēža slimnieku psihosociālajā rehabilitācijā : literatūras pārskats / J.Duhovska, D.Baltiņa, I.Millere // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 245.lpp.

Interneta lietošana un stresa pārvarēšanas veidi augstskolā studējošo jauniešu vidū / B.Feldmane, I.Millere, L.Deklava, D.Platace // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 134.lpp.

Latvijas iedzīvotāju miega paradumi un miega kvalitāte / A.Kvedere, I.Millere, L.Deklava, D.Platace // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 135.lpp.

Verbicka, Sabīne. Stomas nēsātāju dzīves kvalitāte / S.Verbicka, L.Deklava, I.Millere // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 177.lpp.

Deklava, Liāna. Stress coping mechanisms and professional burnout among Latvian nurses / L.Deklava, K.Circenis, I.Millere // 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2014) (Dubrovnik, Croatia, May 1-2, 2014) : Abstracts Book. - Dubrovnik, 2014. - P.61.

Gaile, Madara. Vecmāte ģimenes ārsta prakses modelī / M.Gaile, L.Deklava, I.Millere // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 85.lpp.

Izdegšanas sindroms garīgās veselības aprūpes un ambulatorās aprūpes māsām / L.Deklava, K.Circenis, I.Millere, O.Odiņa ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 128.lpp.

Latvijā realizētās Minesotas programmas pacientu motivācijas analīze dinamikā / A.Vagale, L.Deklava, I.Millere, V.Sudraba ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 131.lpp.

Latvijā realizētās Minesotas programmas pacientu stresa pārvarēšana / A.Vagale, L.Deklava, I.Millere, V.Sudraba ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 132.lpp.

Ribakova, Anna. Operāciju māsu netehnisko prasmju izvērtējums / A.Ribakova, I.Millere, L.Deklava // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 459.lpp.

Social work practice development in nursing till Latvia achieving independence / O.Fokina, I.Millere, L.Deklava, K.Circenis // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.23.

Stress coping of patients with substance use disorder in Latvia / V.Sudrabe, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[u.c.] // 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2014) (Dubrovnik, Croatia, May 1-2, 2014) : Abstracts Book. - Dubrovnik, 2014. - P.96.

Žēlsirdīgo māsu sagatavošana Krievijas Sarkanā Krusta darbības laikā Vitebskas guberņā 19. gadsimtā / O.Odiņa, I.Millere, L.Deklava, K.Circenis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 489.lpp.

Zaļkalns, Jānis. Dzīves kvalitātes pašnovērtējums Latgales reģiona senioriem / J.Zaļkalns, A.Millere, I.Millere // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 42.lpp.

Assessment of post-operative pain in departments of surgery in Latvia / I.Strode, I.Logina, I.Millere ...[et al.] // Acta Medica Lituanica. - Vilnius, 2012. - Vol.19, N 3 (2012), p.336. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Assessment of post-operative pain management in nursing practice in Latvia / I.Strode, A.Krumina, I.Logina, I.Millere // International Medical Meeting (Riga, Latvia, Sept.7-9, 2012) : Final Program and Abstract Book. - Riga, 2012. - P.63.

Circenis, Kristaps. Emotional intelligence competencies of surgical nurses / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 12th Congress of the Baltic Neurosurgical Association (Jurmala, Latvia, May 18-20, 2012) : Program and Abstract Book. - Jurmala, 2012. - P.68.

Circenis, Kristaps. Measuring the professional quality of life among Latvian nurses : [abstract] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (Izmir, Turkey, May 9-12, 2012). - Izmir, 2012. - Abstr. N 19737.

Circenis, Kristaps. Negative aspects of the professional quality of life among nurses : [abstract] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.17.

Circenis, Kristaps. Profesionālie riska faktori praktizējošām māsām : aptaujas rezultāti / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 147.lpp.

Circenis, Kristaps. Professional quality of life and stress-related psychological disorders among surgical care nurses in Latvia / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 12th Congress of the Baltic Neurosurgical Association (Jurmala, Latvia, May 18-20, 2012) : Program and Abstract Book. - Jurmala, 2012. - P.67.

Circenis, Kristaps. Professionally-relevant behaviour in healthcare professionals : [abstract] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (Izmir, Turkey, May 9-12, 2012). - Izmir, 2012. - Abstr. N 19834.

Degtjarjova, Natālija. Psihiatriskā rehabilitācija cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem / N.Degtjarjova, I.Millere, Ļ.Renemane // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 74.lpp.

Deklava, Liāna. Praktizējošo māsu emocionālā inteliģence / L.Deklava, I.Millere, K.Circenis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 467.lpp.

Māsu izglītības un profesionālās darba pieredzes ietekme uz pēcoperācijas sāpju novērtēšanas metožu pielietojamību / I.Strode, I.Dupure, I.Millere, I.Logina // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 346.lpp.

Odiņa, Olga. Māsu profesijas attīstība Latvijas sarkanā Krusta darbības laikā no 1918. līdz 1940.gadam / O.Odiņa, I.Millere // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 503.lpp.

Platace, Diāna. Infekciju kontrole māsu mācību programmās / D.Platace, I.Millere, A.Krūmiņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 468.lpp.

Psychiatric rehabilitation process of mentally ill patients in Latvia : [abstract] / L.Renemane, I.Millere, N.Degtjarjova, B.Kupca // European Neuropsychopharmacology. - Vol.22, Suppl.2 (2012, Oct.), p.S437. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Social intelligence for substance use disorders patients : [abstract] / V.Sudraba, K.Martinsone, I.Millere, E.Rancans // Psychology & Health. - Vol.27, Suppl.1 (2012, Aug.), p.334-335. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08870446.2012.70…

Sudraba, Velga. Dažādu Latvijas reģionu ārstu skatījums uz narkoloģisko situāciju valstī / V.Sudraba, I.Millere, E.Rancāns // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 94.lpp.

Sudraba, Velga. Narkoloģiskās ārstēšanas metodes dažādu specialitāšu ārstu skatījumā / V.Sudraba, E.Rancāns, I.Millere // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 95.lpp.

Sudraba, Velga. Social and emotional intelligence of alcohol and drug addicts patients : [abstract] / V.Sudraba, I.Millere, E.Rancans // Alcoholism : Clinical & Experimental Research. - Vol.36 , Suppl.s2 (2012), [nav norādītas lpp.]. - 16th World Congress of International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA) (Sapporo, Japan, Sept.9-12, 2012). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Circenis, Kristaps. Compassion fatigue, burnout and contributory factors among nurses in Latvia / K.Circenis, I.Millere // 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (Antalya, Turkey, May 25-30, 2011) : Abstract book. - Antalya, 2011. - [Nav norādītas lpp.].

Circenis, Kristaps. Nogurums aiz līdzjūtības un izdegšanas sindroms praktizējošām māsām Latvijā / K.Circenis, I.Millere // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 147.lpp.

Circenis, Kristaps. Stress-related psychological disorders among surgical care nurses in Latvia [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, N 3 (2011, March), [nav norādītas lpp.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/ijcrimph-v03-n03-01.htm

Deklava, Liāna. Emotional intelligence among surgical nurses in Latvia / L.Deklava, I.Millere // 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (Antalya, Turkey, May 25-30, 2011) : Abstract book. - Antalya, 2011. - P.77.

Deklava, Liāna. Relationship between nurse job satisfaction and ways of coping / L.Deklava, I.Millere // 25th European Health Psychology Conference (Hersonissos, Greece, Sept.20-24, 2011) : Abstract book. - Hersonissos, 2011. - P.38.

Deklava, Liāna. Stresa pārvarēšanas veidi māsu vidū Latvijā / L.Deklava, I.Millere // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 148.lpp.

Deklava, Liāna. Stress coping among nurses in Latvia [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, I.Millere // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, N 3 (2011, March), p.199. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/ijcrimph-v03-n03-01.htm

Krīze veselības un sociālās aprūpes kontekstā = Crisis in context of health care and social care = Кризис в контексте здравоохранения и социального обслуживания / V.Sudraba, I.Millere, E.Rancāns, V.Dāve // Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference "Krīze un tās pārvarēšanas iespējas" : programma un tēzes = International interdisciplinary scientific conference "Crisis and its management possibilities" : programme and abstracts = Международная междисциплинарная научная конференция : программа и тезисы (Rīga, 2011.g. 4.-5.marts). - Rīga, 2011. - 46.-47.lpp. - Teksts paral. krievu, latviešu, angļu, val.

Narkoloģiskā palīdzība Latvijas ārstu un pacientu skatījumā / V.Sudraba, E.Rancāns, I.Millere, S.Pūce // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 97.lpp.

Odiņa, Olga. Māsu profesija mūsdienās ārstu un pacientu skatījumā / O.Odiņa, I.Millere // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 459.lpp.

Odiņa, Olga. Žēlsirdīgo māsu darbība Krievijas Sarkanā Krusta ietvaros Latvijas teritorijā / O.Odiņa, I.Millere // Daugavpils universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 53rd International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2011.g. 13.-15.aprīlī) / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2011. - 33.lpp.

Platace, Diāna. Infekciju kontrole Latvijas slimnīcās un tās nozīme māsu skatījumā / D.Platace, I.Millere // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 221.lpp.

Sudraba, Velga. Health care and therapy possibilities for addiction patient in Latvia : [abstract] / V.Sudraba, I.Millere, E.Rancans // 10th World Congress of Biological Psychiatry (Prague, Czech Republic, May 29-June 2, 2011) : Scientific Programme. - Prague, 2011. - P.43.

Sudraba, Velga. Latvijas ārstu viedoklis par narkoloģisko palīdzību, tās trūkumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem / V.Sudraba, E.Rancāns, I.Millere // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 95.lpp.

Sudraba, Velga. Pašpalīdzības grupu un psihoterapijas apmeklētība un efektivitāte narkoloģisko pacientu pašnovērtējumā / V.Sudraba, E.Rancāns, I.Millere // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 96.lpp.

Akūtu sāpju aprūpi ietekmējošie faktori / I.Strode, I.Dupure, I.Millere, I.Logina // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 340.lpp.

Circenis, Kristaps. Burnout syndrome and contributory work environment factors among psychiatry nurses : [abstract] / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere // 9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology (Rome, Italy , Mar.29-31, 2010) : Book of Proceedings. - Rome, 2010. - P.342.

Circenis, Kristaps. Darba vides riska faktori garīgās veselības aprūpes māsām / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 130.lpp.

Circenis, Kristaps. Depression, anxiety and burn out syndrome among Latvian nurses : [abstract] / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere // 6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (Warsaw, Poland, May 6-8, 2010) : Programme. - Warsaw, 2010. - P.77.

Circenis, Kristaps. Izdegšanas sindroms, hroniska noguruma sindroms un nogurums aiz līdzjūtības praktizējošām māsām Latvijā / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 52. Starptautiskā zinātniskā konference = 52nd International scientific Conference (Daugavpils, Latvija, 2010.g. 14.-17.apr.) : Tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2010. - 64.lpp.

Deklava, Liāna. Personality factors and professionally relevant behaviour in health care : [abstract] / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere // 9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology (Rome, Italy , Mar.29-31, 2010) : Book of Proceedings. - Rome, 2010. - P.350-351.

Deklava, Liāna. Veselības aprūpē strādājošo personības un profesionāli nozīmīgās uzvedības faktori / L.Deklava, I.Millere, K.Circenis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 129.lpp.

Factors that influence the risk of healthcare-associated infections in patients care with tracheostomy or intubation tube : [abstract] / D.Platace, J.Kompa, A.Reinis, V.Kuznecova, J.Kroica, I.Millere // 6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (Warsaw, Poland, May 6-8, 2010) : Programme. - Warsaw, 2010. - P.40.

Heinsberga, Ineta. Mūzikas terapija iekšējās saskaņas izjūtas izmaiņās paliatīvās aprūpes pacientiem / I.Heinsberga, I.Millere, V.Sosārs // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 34.lpp.

Nozokomiālās infekcijas attīstību ietekmējošie faktori urīnpūšļa katetrizācijas un aprūpes laikā / D.Platace, I.Kļava, A.Reinis, V.Kuzņecova, J.Kroiča, I.Millere // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 184.lpp.

Odiņa, Olga. Māsu profesijas attīstība vēsturiskā skatījumā / O.Odiņa, I.Millere // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 447.lpp.

Platace, Diāna. Nurses' views of infection control organization in regional hospitals of Latvia / D.Platace, I.Millere // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.78-79.

Platace, Diāna. Pacientu aprūpe ar invazīvām ierīcēm Latvijā un Somijā / D.Platace, I.Millere // 52. Starptautiskā zinātniskā konference = 52nd International scientific Conference (Daugavpils, Latvija, 2010.g. 14.-17.apr.) : Tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2010. - 64.-65.lpp.

Rudzinska, Kristīne. Drāmas terapijas ietekme postnatālās depresijas simptomu mazināšanai sievietēm - mātēm ar bērniem vecumā līdz 1 gadam / K.Rudzinska, I.Millere // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 87.lpp.

Sudraba, Velga. Narkoloģijas pacientu izmantoto palīdzības veidu un to efektivitātes pašnovērtējums : pilotpētījuma rezultāti / V.Sudraba, E.Rancāns, I.Millere // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 56.lpp.

Vilka, Lolita. Sociālais darbinieks kā ārstniecības atbalsta persona / L.Vilka, I.Millere, A.Staško // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 410.lpp.

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, 1. līmeņa profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Māszinības

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Māszinības (ar spec. Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes)

Grāmatas

Priestera Vincenta de Paula žēlsirdīgo māsu apvienības darbība Latgalē (1789-1864)

Olga Fokina, Inga Millere
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Kontakti

Kolēģi

Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Vadošā pētniece