Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Finanšu analītiķe

AS Latvenergo

Biznesa plānošana un kontrole​

2014 - pašlaik

Docente, pētniece

RSU, Eiropas studiju fakultāte, Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra

2008 - 2014

Lektore

RSU, Eiropas studiju fakultāte, Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra

2007 - 2013

Projektu vadītāja

VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka

Izglītība

2003 - 2013

Dr. oec.

Rīgas Tehniskā universitāte

Promocijas darba nosaukums "Darbinieku līdzdalības attīstība uzņēmumu kapitālā Latvijā"; promocijas darba vadītājs: prof. Inna Dovladbekova)

2001 - 2003

Maģistra grāds ekonomikā

Rīgas Tehniskā universitāte

Maģistra darba temats: "Latvijas vērtspapīru tirgus attīstības tendences integrējoties Eiropas Savienībā"

1998 - 2001

Bakalaura grāds vadībzinātnē

Rīgas Tehniskā universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

1."E​konometrija" studiju kurss (maģistru līmenis), Rīgas Tehniskā universitāte, 2013/2014 pavasara semestris

2. "Zinātnisko publikāciju izstrāde atbilstoši starptautiskajiem standartiem" lekciju kurss, 2012/2013 rudens semestris

3.„Research methodology. Qualitative and Mixed Research Methods. Quantitative Research Methods", RTU Doktorantūras skola, 19. oktobris – 4. Novembris, 2011.g.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Finanšu tirgi, vērtspapīri, personāla akcijas

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika" un "Starta uzņēmējdarbības vadība"​​ (programmu pārveide)

 

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, bakalaura izglītības līmenis, pilna laika studiju programma, Eiropas ekonomika un bizness

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte, bakalaura izglītības līmenis, pilna laika studiju programma,​ Starptautiskais bizness un ilgtspējīgā ekonomika

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Vērtspapīru tirgus. Eiropas pieredze

Starptautiskās finanšu attiecības un Eiropas monetārā savienība

Finanšu pamati

Starptautiskā biznesa ekonomika

 

Vadītie studiju kursi

Finanšu pamati

 

Starptautiskās finanšu attiecības un Eiropas Monetārā savienība

 

Vērtspapīru tirgus. Eiropas pieredze

Docētie studiju kursi

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Finanšu pamati

Starptautiskā biznesa ekonomika

Starptautiskās finanšu attiecības un Eiropas Monetārā savienība

Vērtspapīru tirgus. Eiropas pieredze

Projekti

 

Pētniece; projekts "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai" (EKOSOC-LV)​.

Pētniece; ​projekts „Krīzes pārvarēšana Latvijā: ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti​".

 

Publikācijas

 

Raksti

  • A. Berķe-Berga, I. Dovladbekova, Ē. Šumilo, I. Baumane-Vītoliņa DEVELOPMENT OF EMPLOYEE INTEGRATION: SHARE OWNERSHIP PERSPECTIVE // Economic Science for Rural Development No. 39, 2015, pp.79-88; ISSN 1691-3078
  •  
  • A. Berķe-Berga „Employee Share Ownership in Latvia: Employee's Perspective" International Journal of Business and Management Studies (IJBMS), Vol. 3, No. 1, 2014, p. 167-178 ISSN: 2158-1479

 

  1. A. Berķe-Berga "Impact of Privatization on Employees' Treatment towards Share Ownership.Ekonomika un uzņēmējdarbība. Nr.25, 2014, 12.-18.lpp. ISSN 2255-7337. e-ISSN 2255-8756

 

 

Kontakti

Kolēģi

Andris Sprūds
Dekāns, Docētājs
Ilga Kreituse
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Tatjana Muravska
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Inna Dovladbekova
Katedras vadītāja, Docētāja
Henrijs Kaļķis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Marta Urbāne
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Romāns Putāns
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ieva Kalve
Docētāja
Kristaps Zaļais
Docētājs, Studiju programmas vadītājs, Biznesa inkubatora vadītājs
Kristīne Blumfelde-Rutka
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Māris Cepurītis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs