Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Docente, pētniece

RSU, Eiropas studiju fakultāte, Starptautiskās ekonomikas un biznesa katedra

Vadītie studiju kursi, bakalauru līmenis: "Starptautiskās finanšu institūcijas un Eiropas Monetārā savienība" (angļu val.), "Vērtspapīru tirgus. Eiropas pieredze" (angļu val.), un "Finanšu pamati" (latviešu val.); maģistru līmenis: "Starptautiskā biznesa ekonomika" (angļu val.). Bakalaura un maģistra darbu vadīšana. Studiju programmas vadīšana (līdz 2016. g. aprīlim). 

2016 - pašlaik

Finanšu analītiķe

AS Latvenergo

Biznesa plānošana un kontrole​. Budžetēšana. Finanšu analīze un projektu novērtēšana. Pārskatu sagatavošana atbilstoši starptautiskajiem GRI standartiem

2008 - 2014

Lektore

RSU, Eiropas studiju fakultāte, Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra

2007 - 2013

Projektu vadītāja

VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka

Izglītība

2016 - pašlaik

CFA kandidāte

CFA Institūts

Pabeigts CFA (Chartered Financial Analyst) 1. un 2. līmenis

2003 - 2013

Dr. oec.

Rīgas Tehniskā universitāte

Promocijas darba nosaukums "Darbinieku līdzdalības attīstība uzņēmumu kapitālā Latvijā"; promocijas darba vadītāja: prof. Inna Dovladbekova

2001 - 2003

Maģistra grāds ekonomikā

Rīgas Tehniskā universitāte

Maģistra darba temats: "Latvijas vērtspapīru tirgus attīstības tendences integrējoties Eiropas Savienībā"

1998 - 2001

Bakalaura grāds vadībzinātnē

Rīgas Tehniskā universitāte

2006 - 2007

Apmaiņas studijas doktorantūrā

Banku un finanšu institūts, Cīrihes universitāte

Banku zinātne, Private Banking, Finanšu tirgi uninstitūcijas (eksāmens), Korporatīvās finanses, u.c.; pētnieciskā sadarbība

Sasniegumi

Papildu kvalifikācija

 

Piešķirtas LZP eksperta tiesības Vadībzinātnē (LZP Lēmums Nr. 14-3-1, 17.08.2017.)

 

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

"Microsoft Office Excel 2016 lietpratējiem", Baltijas Datoru akadēmija, 2017. gada 17.–18. jūlijs

"Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse" studiju kurss (doktorantūras un pēcdoktorantūras limenis), Latvijas Universitāte, 2013./2014. st.g. pavasara semestris

"E​konometrija" studiju kurss (maģistru līmenis), Rīgas Tehniskā universitāte, 2013/2014 pavasara semestris

"Zinātnisko publikāciju izstrāde atbilstoši starptautiskajiem standartiem" lekciju kurss, 2012/2013 rudens semestris

"Research methodology. Qualitative and Mixed Research Methods. Quantitative Research Methods", RTU Doktorantūras skola, 19. oktobris – 4. Novembris, 2011.g.

Ieguldīju produktu pārdošana, 2010. gada oktobris, VAS Hipotēku un zemes banka, Rīga

Private Banking, 2008. gada septembris, Cīrihes Universitāte, Cīrihe, Šveice

Projektu vadīšana, 2008. gada aprīlis, Biznesa konsultāciju centrs, Rīga

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Finanšu tirgi, vērtspapīri, personāla akcijas

 

Publikācijas

 

Raksti

  • Berķe-Berga A., Dovladbekova I. Capital Structure and Corporate Governance: Evidence from Eastern European Listed CompaniesPolish Journal of Management Studies, 2019, Vol. 20, No. 2, 161.-173.lpp. ISSN 2081-7452. Pieejams: doi:10.17512/pjms.2019.20.2.14
  • Berķe-Berga, A., Paul, P., Valtonen, H. Examining Health Inequalities in Latvia: A Decade of Association between Socioeconomic Position and Perceived Health Status. BioMed Research International, 2017, Vol.2017, 1.-10.lpp. ISSN 2314-6133. e-ISSN 2314-6141
  • Berķe-Berga, A., Dovladbekova, I., Ābula, M. Managerial Ownership and Firm Performance: Evidence of Listed Companies in the Baltics. Polish Journal of Management Studies, 2017, Vol.15, No.2, 273.-283.lpp. ISSN 2081-7452
  • A. Berķe-Berga, I. Dovladbekova, Ē. Šumilo, I. Baumane-Vītoliņa Development of Employee Integration: Share Ownership Perspective // Economic Science for Rural Development No. 39, 2015, pp.79-88; ISSN 1691-3078
  • A. Berķe-Berga, Employee Share Ownership in Latvia: Employee's PerspectiveInternational Journal of Business and Management Studies (IJBMS), Vol. 3, No. 1, 2014, p. 167-178 ISSN: 2158-1479
  • A. Berķe-Berga, Impact of Privatization on Employees' Treatment towards Share OwnershipEkonomika un uzņēmējdarbība. Nr.25, 2014, 12.-18.lpp. ISSN 2255-7337. e-ISSN 2255-8756
  • Pilns publikāciju saraksts: https://ortus.rtu.lv/science/lv/experts/5907

 

Projekti

 

Pētniece valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektā “Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” (INTERFRAME-LV)

Pētniece VPP projektā "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai​" (EKOSOC-LV)​

Pētniece ​projektā „Krīzes pārvarēšana Latvijā: ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti​"

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika" un "Starta uzņēmējdarbības vadība"​​ (programmu pārveide)

 

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, bakalaura izglītības līmenis, pilna laika studiju programma​ "Starptautiskais bizness un ilgtspējīgā ekonomika"

Rīgas Stradiņa universitāte, bakalaura izglītības līmenis, pilna laika studiju programma "Eiropas ekonomika un bizness"

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Vērtspapīru tirgus. Eiropas pieredze

Starptautiskās finanšu attiecības un Eiropas monetārā savienība

Finanšu pamati

Starptautiskā biznesa ekonomika

 

Pētnieciskās intereses

 

Darbinieku līdzdalība uzņēmumu kapitālā, akciju tirgi, starptautiskās finanses, korporatīvās finanses, atvasinātie finanšu instrumenti

 

Kontakti

Kolēģi

Tatjana Muravska
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Ieva Kalve
Docētāja
Marta Urbāne
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Romāns Putāns
Studiju programmas vadītājs, Katedras vadītājs, Docētājs
Kristaps Zaļais
Mentors, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Kristīne Blumfelde-Rutka
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Lelde Metla-Rozentāle
Studiju procesa koordinatore, Docētāja
Māris Cepurītis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Beāte Livdanska
Maģistra studiju programmas vadītāja asistente